Trendy

2 944 833 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

73 095 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 426 615 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel

Historické adresy

20.1.2003 - 15.11.2016 Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 78401
9.4.2002 - 20.1.2003 Šternberk, U dráhy 1870/1, PSČ 78501
30.4.1992 - 9.4.2002 Šternberk, U dráhy 1

45193592

DIČ

od 1.1.1993

CZ45193592

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

846e8fb

Historické názvy

30.4.1992 - 20.1.2003

Zemědělské zásobování a nákup Šternberk, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 342

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.8.2014

178 334 000 Kč

Historické jmění

1.9.2003 - 20.8.2014

178 334 000 Kč

9.4.2002 - 1.9.2003

121 277 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litovel

Bankovní účty

zvěřejněno 12.5.2017

CZ7227000000002112347614

... více účtů (celkem 13) najdete zde

Provozovny

od 30.11.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 679 01, Skalice nad Svitavou 169

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 29. listopadu 2012 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti MJM Litovel a. s. rozhodla dne 20.11.2012 takto : 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti MJM Litovel a.s. Mimořádná valná hromada obchodní společnosti MJM Litovel a. s. rozhodla dne 20.11.2012 takto : 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti MJM Litovel a.s.... se sídlem v Litovli, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592, (dále také jen Společnost) ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost Litovelská obchodní a investiční a.s. se sídlem Litovel - Litovel, Cholinská 1048/19, okres Olomouc, PSČ 784 01, IČ 29452732, (dále také jen Hlavní akcionář), který je výlučným vlastníkem 113.057 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 a 56.639 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, tj. akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 169.696.000,-- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 95,156 %.Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 7.614 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 a 1.024 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 8.638.000,-- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 4,844 % (dále také jen Menšinoví akcionáři). 2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti, které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen Oprávněné osoby) za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 2.861,-- Kč, slovy: dva tisíce osm set šedesát jedna korun českých, za jednu kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč a částku 2.861,-- Kč, slovy: dva tisíce osm set šedesát jedna korun českých, za jednu kmenovou akcii Společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2069-159/12 ze dne 17. 10. 2012 vypracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČ 44119097, zapsaným v seznamu znaleckých ústavů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Závěrečným výrokem posudku byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 2.861,-- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele i na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. 4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřena banka Volksbank CZ a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ 25083325 (dále také jen Banka). Hlavní akcionář předal Bance před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám, včetně případných úroků dle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. částkou 25.000.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů korun českých. Dosavadním vlastníkům akcií Společnosti vzniká právo na zaplacení protiplnění splněním povinností dle ust. § 183m obchodního zákoníku, tj. předáním akcí Společnosti. Banka poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle předchozí věty, nejdéle však do deseti dnů. Ve stejné době bude oprávněným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků dle ust. § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře, v souladu s ust. § 183m, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. Pro poskytnutí protiplnění k zastavěným akciím platí ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných akcií předloží akcie Společnosti do 30, slovy: třiceti, dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2003 : Přeměny společnosti: Na společnost MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592 přešlo z důvodu sloučení jmění zanikajících společností, a to spol Přeměny společnosti: Na společnost MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592 přešlo z důvodu sloučení jmění zanikajících společností, a to spol...ečnosti MJM group, a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 25387014, společnosti Agropodnik Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 47672960 a společnosti MJM - agroslužby, spol. s r.o. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 47680385. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2003 : Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se síd Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se síd...lem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2003 : Den vzniku: 1.5.1992

Historické ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 1992 - 1. září 2003 : Způsob založení:Akciová společnost byla založena dle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem... v Praze 1, Gorkéhonáměstí 32. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 1. září 2003 : Den vzniku: 1. 5. 1992
 • 3. prosince 1992 - 9. dubna 2002 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 121,277.000,- Kčs (slovy:stodvacetjednamilionůdvěstěsedmdesátsedmtisíckorun-československých) a je rozděleno na 121.277 akcií o nomin... álníhodnotě 1.000,- Kčs. Na jméno je 606 akcií o nominální hodnotě1.000,- Kčs a na majitele je 120.671 akcií o nominální hodnotě1.000,-Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 3. prosince 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí 119.537.000,- Kčs (slovy:stodevatenáctmiliónůpětsettřicetsedmtisíckorunčeskoslovenských)a je rozděleno na 118.939 akcií na majitele p... o 1.000,- Kčsjmenovité hodnoty a na 598 akcií na jméno po 1.000,- Kčsjmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů