Trendy

23 700 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 851 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

234 966 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.2.2003 Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 11000

Historické adresy

31.12.1991 - 6.2.2003 Praha 1, Týnská 21, PSČ 11000

45240400

DIČ

od 1.1.1993

CZ45240400

Datum vzniku

31. prosince 1991

Datová schránka

kmtctnc

Historické názvy

31.12.1991 - 31.12.1991

K and V a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1282

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.6.2007

118 000 000 Kč

Historické jmění

9.12.2005 - 5.6.2007

118 000 000 Kč

23.12.2004 - 9.12.2005

88 000 000 Kč

30.6.2000 - 23.12.2004

68 000 000 Kč

25.8.1992 - 30.6.2000

8 000 000 Kč

31.12.1991 - 25.8.1992

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

3120032 / 0800

Provozovny

od 20.3.1996

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • alej Svobody 770/23, 323 00, Plzeň - Severní Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. září 2008 : Společnost K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 45240400, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti K & V ELEKTRO a.s., se sídlem Praha 1, Tý Společnost K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 45240400, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti K & V ELEKTRO a.s., se sídlem Praha 1, Tý...nská 1053/21, PSČ 110 00, na níž přešla část jmění rozdělované společnosti K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 45240400, vč.práv a povinností z pracovněprávních vztahů, uvedená v projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
 • 3. července 2007 : Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 19. 4.2007 byla přijata níže uvedená usnesení:Valná hromada schvaluje převod jmění zanikající společnosti K.V.ELEKTROCENTRU Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 19. 4.2007 byla přijata níže uvedená usnesení:Valná hromada schvaluje převod jmění zanikající společnosti K.V.ELEKTROCENTRU...M, spol. s r.o., se sídlem Sadov, Lesov 2, okres Karlovy Vary, PSČ 362 61, IČ 252 18 425, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9665, na hlavního společníka nástupnickou společnost K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 452 40 400, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1282, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti v souladu s ustanoveními § 69 odst. 1. písm. b), § 69b a § 153c obchodního zákoníku v platném znění.Valná hromada schvaluje, že na existující nástupnickou společnost-hlavního společníka K & V a.s., se sídlem Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00, IČ 452 40 400, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1282, přejde veškeré jmění zanikající společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem Sadov, Lesov 2, okres Karlovy Vary, PSČ 362 61, IČ 252 18 425, zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9665, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti.Valná hromada schvaluje v celém rozsahu a bez výhrad řádnou účetní závěrku nástupnické společnosti K & V a.s. vyhotovenou ke dni 31.12.2006, která je ověřena auditorem společností AZ - Audit s.r.o., člen DFK International, se sídlem Praha 9, PSČ 190 00 Kurta Konráda 6, licence 062, odpovědný auditor Ing. Jiřina Kuncová, dekret 197.Valná hromada schvaluje v celém rozsahu a bez výhrad zahajovací rozvahu nástupnické společnosti K & V a.s. vyhotovenou ke dni 1.1.2007, která je ověřena auditorem společností AZ - Audit s.r.o., se sídlem DFK International, se sídlem Praha 9, PSČ 190 00 Kurta Konráda 6, licence 062, odpovědný auditor Ing. Jiřina Kuncová, dekret 197.Valná hromada schvaluje v celém rozsahu a bez výhrad Smlouvu o převzetí jmění společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. jediným společníkem společností K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. dle § 153c zákona č. 519/1991 Sb. obchodního zákoníku, a to ve znění, které tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu a které bylo ve formě Návrhu Smlouvy o převzetí jmění společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. jediným společníkem společností K & V a.s. uloženo dne 13.3.2007 do sbírek listin Krajského soudu v Plzni ke spisové značce společnosti K.V.ELEKTROCENTRUM, spol. s r.o. - vložka 9665 a Městského soudu v Praze ke spisové značce společnosti K & V a.s. - vložka 1282. Rozhodným dnem pro zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka je den 1.1.2007 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce sedm). zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1991 : Údaje o zřízení akciové společnosti :Akciová společnost byla založena ve smyslu zákona č.104/1990Sb. o akciových společnostech. Jedná se o jednorázovézaložení akciové společnosti n Údaje o zřízení akciové společnosti :Akciová společnost byla založena ve smyslu zákona č.104/1990Sb. o akciových společnostech. Jedná se o jednorázovézaložení akciové společnosti n...a základě zakladatelskésmlouvy ze dne 23.12.1991. Byly vypracovány a schválenystanovy. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. listopadu 2005 - 9. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti K & V a.s. rozhodla dne 9. listopadu 2005 takto:A) zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 30,000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun ... českých) z původní částky 88,000.000,-Kč (slovy: osmdesátosm milionů korun českých) na konečnou částku 118,000.000,-Kč (slovy: jednostoosmnáct milionů korun českých) peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 30,000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonoické stability společnosti K&V a.s.Zvýšení základního kapitálu společnosti K&V a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 3.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých). Nově vydávané akcie nebudou kótované.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. výše emisního kursu každé akcie: 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budous nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno tak, že:1) 2.998 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč bude upsáno s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že každý stávající akcionář má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostníh právo upsat část nových akcií společnosti K&V a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu, tedy:a) místem pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií je sídlo společnosti K&V a.s. - Parha 1, Týnská 21/1053, PSČ: 110 00b) lhůta pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuc) podíl na jedné nové akcie připadající na jednu dosavadní akcii společnosti je 34,09% s tím, že lze upisovat pouze celé akcied) na upisování akcií s využitím přednostního práva se mohou akcionáři podílet takto:- obchodním společnost Kapitál holding, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 18, IČ: 447 95 700, má právo upsat 2.938 kusů nových kmenovýc akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč emisní kurs jedné akcie 10.000,-Kč- Ing. Helena Vaňková, r.č. 605615/0518, bytem Nerudova 290, Řevnice, PSČ 252 30 má právo upsat 30 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,-Kč- Ing. Petr Kozák, r.č. 540407/0111, bytem nám. Jiřího z Poděbrad 77, Řevnice, PSČ 252 30 má právo upsat 30 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,-Kč.Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu ve výši 30% upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu: 35-722580297/0100.2) 2 kusy nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti K&V a.s. - Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ: 110 00b) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuc) emisní kurs jedné takto upisované akcie činí 10.000,-Kč.Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a tona zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu: 35-722580297/0100.Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti K&V a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a dále oznámilo upisovatelům, že toto rozhodnutí bylo zápsano do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. zobrazit více skrýt více
 • 3. listopadu 2004 - 23. prosince 2004 : Valná hromada společnosti konaná dne 4.října přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 20,000.000,- Kč... z původní částky 68,000.000,- Kč na konečnou částku 88,000.000,- Kč peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 20,000.000,- Kč se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické stability společnosti K&V a.s.Zvýšení základního kapitálu společnosti K&V a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 2.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. výše emisního kursu každé akcie: 10.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno tak, že:1) 1.998 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč bude upsáno s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že každý stávající akcionář má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníků přednostní právo upsat část nových akcií společnosti K&V a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu, tedy:a) místem pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií je sídlo společnosti K&V a.s.-Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00.b) lhůta pro vykonání přednostního práva a pro upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.c) podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii společnosti je 29% s tím, že lze upisovat pouze celé akcied) na upisování akcií s využitím přednostního práva se budou akcionáři podílet takto:-- obchodní společnost Kapitál holding, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 18, IČ: 447 95 700, upíše 1958 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,- Kč-- Ing. Helena Vaňková, r.č. 605615/0518, bytem Nerudova 290, Řevnice, PSČ 252 30 upíše 20 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,- Kč-- Ing. Petr Kozák, r.č. 540407/0111, bytem nám.Jiřího z Poděbrad 77, Řevnice, PSČ 252 30 upíše 20 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie 10.000,- KčUpisovatel je povinen splatit část emisního kursu ve výši 30% upsaných akcií ve lhůtě 14dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, číslo účtu: 35-0721320207/0100.2) 2 kusy nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž:d) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti K&V a.s.-Praha 1, Týnská 21/1053, PSČ 110 00e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuf) emisní kurs jedné takto upisované akcie činí 10.000,- KčUpisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet, který společnost za tímto účelem otevřela na své jméno, tj. účet vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, číslo účtu: 35-0721320207/0100.Valná hromada společnosti ukládá představenstvu společnosti K&V a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a dále oznámilo upisovatelům podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. zobrazit více skrýt více
 • 23. května 2000 - 30. června 2000 : Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 10. 9. 1999rozhodla o:a) Zvýšení základního jmění společnosti o Kč 60 000 000,-, tj.slovy šedesátmilionů korun českých, s vyloučením př... ednostníhopráva úpisu dosavadních akcionářů, s tím, že se nepřipouštíupisování akcií nad stanovenou částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.b) Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 6 000 kusůakcií o jmenovité hodnotě po 10 000,- Kč, tj. slovy desettisíckorun českých. Akcie budou kmenové, v listinné podobě na jméno,veřejně neobchodovatelné. Emisní kurs akcie je totožný sjmenovitou hodnotou akcie, tj. 10 000,- Kč, tj. desettisíc korunčeských.c) Nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemcispolečnosti K&V kapitálová spol. sr.o., která splatí upsanéakcie, v souladu s § 59 odst. 7 nepeněžitým vkladem kapitalizacísvých pohledávek, ze smlouvy o tichém společenství ze dne 10. 2.1997, za společností, do tří dnů po úpisu.d) Termín pro začátek úpisu bude 5 dnů po doručení usneseníKrajského obchodního soudu v Praze do sídla společnosti, žeusnesení mimořádné valné hromady bylo zapsáno do obchodníhorejstříku. Lhůta pro úpis je 3 dny, místem úpisu je sídlospolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1991 - 31. prosince 1991 : 5 prioritních akcií na jméno s pořadovým číslem 1. až 5. dále5 akcií na jméno s poř. čís. 6. až 10.Tyto akcie budou rozdělenypodle výše podílu takto:ing. Helena Vaňková - 2 priorit... ní akcie na jméno č.3.,4., a 5.akcie na jméno č. 8-10. celkem tedy 5 akcií.Ing. Petr Kozák - 3 prioritní akcie na jméno č. 1 až 3. a 2akcie na jméno č. 6.,7. celkem 5 akcií. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1991 - 31. prosince 1991 : Údaje o zřízení akciové společnosti:Akciová společnost byla založena ve smyslu zákona č. 104/1990Sb. o akciových společnostech. Jedná se o jednorázové založeníakciové společnosti n... a základě zakladatelské smlouvy ze dne23.12.1991. Byly vypracovány a schváleny stanovy . Byli jmenováničlenové představenstva, dozorčí rady, ředitele společnosti.Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs. Bylo splacenodne 30.12.1991 50.000,- Kčs tj. více jak 30% akcií. Zbývajícíchčást 50% základního kapitálu jsou zakladatelé povinni splatitdo 6. měsíce ode dne podpisu zakladatelské smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů