Trendy

62 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 536 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

24 204 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

17.8.2009 - 29.1.2015 Praha 4, Pražského povstání 1244/3, PSČ 14800
13.12.2006 - 17.8.2009 Praha 9, Na Krocínce 22/716, PSČ 19000
27.5.1998 - 13.12.2006 Praha 9, Krátkého 4/250
29.10.1996 - 27.5.1998 Praha 6, Velflíkova 8
10.9.1993 - 29.10.1996 Praha 1, Voršilská 5, PSČ 11000
30.12.1991 - 10.9.1993 Praha 1, Platnéřská 6, PSČ 11000

45241406

DIČ

Není plátce DPH

8.3.1999 - 30.9.2000

009-45241406

Datum vzniku

30. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. ledna 2015

Historické názvy

7.12.2010 - 29.1.2015

DEW-H, a.s. v likvidaci

27.5.1998 - 7.12.2010

DEW-H, a.s.

29.10.1996 - 27.5.1998

C.S. infrastrukturní investiční fond, a.s.

1.2.1995 - 29.10.1996

CREDITANSTALT ČESKÝ INFRASTRUKTURNÍ INVESTIČNÍ FOND a.s.

27.10.1993 - 1.2.1995

CREDITANSTALT DRUHÝ PRIVATIZAČNÍ INVESTIČNÍ FOND a.s.

10.9.1993 - 27.10.1993

CREDITANSTALT DRUHÝ PRIVATIZAČNÍ, a.s.

30.12.1991 - 10.9.1993

DOMINQUE, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1175

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.12.2003 - 29.1.2015

57 664 323 Kč

17.8.2002 - 31.12.2003

1 130 673 Kč

20.12.1999 - 17.8.2002

565 336 500 Kč

15.5.1996 - 20.12.1999

1 475 339 500 Kč

3.5.1995 - 15.5.1996

1 175 339 500 Kč

27.10.1993 - 3.5.1995

1 000 000 Kč

10.9.1993 - 27.10.1993

1 000 000 Kč

30.12.1991 - 10.9.1993

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 29. ledna 2015 - 29. ledna 2015 : Společnost se vymazává právní mocí tohoto rozhodnutí z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, a to včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je ukončení... likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2014 - 29. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. srpna 2014 - 29. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 1. srpna 2014 - 29. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 7. prosince 2010 - 29. ledna 2015 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 22.11.2010 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.12.2010 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
 • 30. prosince 1991 - 1. srpna 2014 : Datum uzavření zakladatelské smlouvy :17.12.1991.
 • 30. prosince 1991 - 1. srpna 2014 : Zakladatelé: JUDr. Vladimír Koucký, U Ladronky 50, Praha 6,16900JUDr. Petr Kotáb, Novodvorská 408, Praha 4,14200Ing.Alena Wlazelová, Brandýská 10, Praha 8, 18100Jan Myška, Veverkov... a 3, Praha 7, 17000Ing.Iva Borecká, Fügnerova 30, Poděbrady, 29001Vladislava Kolářová, Otín 101, Jindřichův Hradec, 378 51JUDr.Petr Novotný, Hradčanská 495, Volyně, 387 01 zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2005 - 29. března 2006 : 1) hlavním akcionářem společnosti DEW-H, a.s. se určuje společnost MORANO HOLDINGS LIMITED. reg. č. 13129, se sídlem Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Islands, Majuro,... Republic of the Marshall Islands, MH 96960, která je vlastníkem 618 231 ks listinných akcií na majitele vydaných společností DEW-H, a.s. o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé z nich a 1 116 448 ks listinných akcií na majitele vydaných společností DEW-H, a.s. o jmenovité hodnotě 50,- Kč každé z nich, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 56 440 631,- Kč, což představuje 97,87 % podíl na základním kapitálu společnosti DEW-H, a.s. Uvedené akcie byly hlavním akcionářem společnosti DEW-H, a.s. předloženy při prezentaci na mimořádnou valnou hromadu (viz prezentační listina). Zároveň mimořádná valná hromada bere na vědomí, že neexistují žádné zatímní listy vydané společností DEW-H, a.s. anebo převoditelné cenné papíry vydané společností DEW-H, a.s., které umožňují nabytí akcií nebo zatímních listů emitovaných, resp. vydaných společností DEW-H, a.s.2) mimořádná valná hromada rozhoduje o tom, že vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům emitovaným společností DEW-H, a.s., než které jsou citovány v bodě 1) tohoto usnesení, přejde na hlavního akcionáře společnosti DEW-H, a.s.3) mimořádná valná hromada, určuje , že protiplnění určené hlavním akcionářem společnosti DEW-H, a.s. je stanoveno ve výši 5,82 Kč za 1 ks listinné akcie na majitele emitované společností DEW-H, a.s. o jmenovité hodnotě 1,- Kč a ve výši 290,80 Kč za 1 ks listinné akcie na majitele emitované společností DEW-H, a.s. o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Tyto částky odpovídají částkám uvedeným ve znaleckém posudku, který hlavní akcionář společnosti DEW-H, a.s. doručil společnosti DEW-H, a.s.4) mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění oprávněným osobám v souladu s § 183m odst. 3 obchodního zákoníku. Hlavní akcionář společnosti DEW-H, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po vzniku jejich práva na poskytnutí protiplnění.Neposkytne-li hlavní akcionář společnosti DEW-H, a.s. oprávněné osobě protiplnění do 2 měsíců ode dne podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nebo nedohodne-li se s ní jinak, nesmí po dobu prodlení vykonávat práva spojená s těmi účastnickými cennými papíry vykoupenými podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, kterých se prodlení s poskytnutím protiplnění týká.Dosavadním vlastníkům listinných účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti DEW-H, a.s. podle § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti DEW-H, a.s. na hlavního akcionáře společnosti DEW-H, a.s.Byly-li přešlé účastnické cenné papíry zástavou, zástavní právo okamžikem přechodu zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavený účastnický cenný papír se přiměřeně použijí § 1831 odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů je předloží společnosti DEW-H, a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku.Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností, postupuje společnost DEW-H, a.s. podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.5) ve smyslu §1831 odst. 6 obchodního zákoníku se určuje dodatečná lhůta, ve které mohou dosavadní vlastníci akcií emitovaných společností DEW-H, a.s. předložit tyto akcie společnosti DEW-H, a.s., a to na 14 dnů a začíná běžet dnem následujícím po marném uplynutí měsíce v souladu s ustanovením § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku.6) protiplnění oprávněným osobám bude vyplaceno ve výši stanovené podle bodu 3) tohoto usnesení bezhotovostním převodem na účet nebo poštovní poukázkou na adresu, přičemž jeden z těchto údajů oznámí oprávněná osoba společnosti DEW-H, a.s. při předání akcií společností DEW-H, a.s. podle bodu 4) a 5) tohoto usnesení mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti DEW-H, a.s. je zavázáno tyto údaje sdělit bez zbytečného odkladu právnímu zástupci hlavního akcionáře společnosti DEW-H, a.s., Mgr. Tomáši Lázničkovi, advokátu, se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám na náklady hlavního akcionáře společnosti DEW-H, a.s.Hlavní akcionář společnosti DEW-H, a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených účastnických cenných papírů zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2003 - 31. prosince 2003 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 21. července 2003, přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií:( I ) Současný základní kapitál Společnosti ve výši 1... .130.673,-Kč (jeden milion stotřicettisícšestsetsedmdesát tři koruny česká) je rozvržen na 1.130.673 kusů zcela splacených neregistrovaných listinných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,-Kč (jedna koruna česká). Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je poskytnutí dadatečného kapitálu pro udržení a rozvoj podnikatelských aktivit Společnosti, a to zejména investic do finančního majetku a sanace finanční situace společnosti. Rozsah zvýšení základního kapitálu je 56.533.650,-Kč (padesát šest milionů pět set třicet tři tisíce šest set padesát korun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to 1.130.673 (jeden milion jedno sto třicet tisíc šest set sedmdesát tři) kusy nových neregistrovaných kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 50,-Kč (padesát korun českých) a celkové jmenovité hodnotě 56.533.650,- Kč (padesát šest milionů pět set třicet tři tisíc šest set padesát korun českých). Výše emisního kursu každé jedné nové akcie bude ve všech upisovaných kolech 100,- Kč /sto korun českých), přičemž jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie bude 50,-Kč (padesát korun českých) a emisní ážio bude u každé nové jednotlivé akcie činit 50,- Kč (padesát korun českých). Emisní kurs bude splácen peněžitými vklady. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku 56.533.650,- Kč (padesát šest milionů pět set třicet tři tisíce šest set padesát korun českých) ani možnost započetí pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.( II) Upisování akcií bude provedeno ve 3 (třech) upisovacích kolech. Upisování akcií ve všech upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé jedné nové akcie ve všech upisovacích kolech bude 100,- Kč (sto korun českých). Informace o přednostním právu bude oznámena akcionářům ve formě inzerce v Lidových novinách a současně v Obchodním věstníku, a to bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí valné hromady a uveřejnění užšího prospektu cenného papíru ve formě brožury schváleného Komisí pro cenné papíry dle § 78c a násl. ZoCP (Prospekt). Prospekt bude uveřejněn ve formě brožury a bude bezplatně k dispozici v sídle Společnosti a v místě úpisu. Informace o způsobu a místě uveřejnění Prospektu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Výzv y k upisování ve II.upisovacím kole a III. upisovacím kole, obsahující rovněž počátek běhu lhůty pro upisování v těchto kolech, budou oznámeny akcionářům ve formě inzerce v Lidových novinách.( III) V I. upisovacím kole (" I. Kolo") budou akcie upisovány s přednostním právem akcionářů, v sídle Společnosti (Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9), a to ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu, v pracovních dnech od 10:00 do 13:00 hodin. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč ( jedna koruna česká) lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 50,- Kč ( padesát korun českých). (IV) Ve II. upisovacím kole ("II. Kolo") budou veškeré akcie, které nebudou účinně upsány v I. Kole, nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to akcionářům Společnosti, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v I. Kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním kapitálu. O tom, zda akcionář plně využil svého přednostního práva a upsal v I. Kole nové akcie v celém rozsahu svého podílu na základním kapitálu, učiní akcionář čestné prohlášení současně s úpisem a kcií v I. Kole. Počet nových akcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který může upisovat akcie ve II. Kole, se stanoví podle podílu jím upsaných nových akcií v I. Kole na celkovém počtu upsaných nových akcií v I. Kole všemi akcionáři, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v I. Kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním kapitálu, přičemž základem pro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivým akcionářům nabídnuty ve II. Kole, bude rozdíl mezi 1.130.673 kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných v I. Kole.K úpisu akcií ve II. Kole dojde v sídle společnosti (Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9 ) ,a to ve lhůtě 14 ( čtrnácti ) dnů, která počíná běžet 5. ( pátý ) pracovní den od ukončení I. Kola, v pracovních dnech od 10:00 do 13:00 hodin. ( V ) Ve III. upisovacím kole (" III. Kolo") budou veškeré nové akcie, které nebudou účinně upsány v I. Kole a II. Kole, nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to akcionářům Společnosti, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v I. Kole v celém rozsahu svých podílů na základním kapitálu a zároveň plně využili svého práva a upsali nové akcie ve II. Kole v celém rozsahu umožněným pravidly pro upisování ve II. Kole. Rozhodující pro upisování nových akcií ve III. Kole bude čas provedení úpisu a upisování akcií ve III. Kole bude v rámci stanovené lhůty ukončeno v okamžiku, kdy akcionáři oprávnění upisovat nové akcie ve III. Kole upíší veškeré nové akcie, které nebudo u účinně upsány v I. Kole a II. Kole. K úpisu akcií ve III. Kole dojde v sídle Společnosti ( Krátkého 4/250, 190 00 Praha 9), a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, která počíná běžet 5. (pátý) pracovní den od ukončení II. Kola, v pracovních dnech od 10:00 do 13:00 hodin. ( VI ) Předem určení zájemci, kteří jsou oprávněni upisovat akcie ve II. Kole a III. Kole, budou upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou ve Společnosti. Smlouva o úpisu bude mít písemnou formu a podpisy stran budou úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií pro úpis akcií ve II. Kole a III. Kole bude k dispozici předem určeným zájemcům v sídle Společnosti ( v pracovních dnech od 9:00 do 13:00 hodin), kteří jsou povinni si ho osobně vyzvednout a Společnost je povinna jim ho (proti písemnému potvrzení o předání) předat, a to ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od ukončení příslušného předcházejícího upisovacího kola. ( VII ) Upisovatelé ve všech upisovacích kolech jsou povinni splatit jednorázově celý emisní kurs jimi upsaných akcií na zvláštní bankovní účet Společnosti č.ú. 1011064207/5500, a to nejpozději do 4 ( čtyř) pracovních dnů od data úpisu. ( VIII ) V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu řídit příslušnými ustanovenímu ObchZák (zejména § 203 a násl.), ZoCP a stanov Společnosti. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti tvořen 1.130.673 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč ( jedna koruna česká) na jednu akcii a 1.130.673 ks kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč ( padesát korun českých) na jednu akcii a celková jmenovitá hodnota všech akcií bude 57.664.323,- Kč (padesátsedm milionů šest set šedesát čtyři tisíce tři sta dvacet tři korun českých). Představenstvu se ukládá provést bez odkladu veškeré příslušné kroky související s provedením z výšení základního kapitálu, schválením a uveřejněním Prospektu, úpisem, splácením a vydáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. května 2001 - 17. srpna 2002 : Současné základní jmění společnosti ve výši 565.336.500,- Kč jerozvrženo na 1 130 673 kusů listinných akcií o jmenovité hodnotě500,- Kč. Důvodem navrhovaného snížení základního jmě... ní jeúhrada ztráty společnosti. Snížení základního jmění jenominální, nedochází jím ke zhoršení dobytnosti pohledávekvěřitelů ani ke snížení obchodního majetku společnosti. Rozsahsnížení základního jmění společnosti je 564.205.827,-(pětsetšedesátčtyřimilionůdvěstěpěttisícosmsetdvacetsedm korunčeských). Snížení základního jmění bude provedeno tak, že sesníží jmenovitá hodnota všech akcií ze současné jmenovitéhodnoty jedné akcie 500,- Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie1,- Kč (jedna koruna česká), a to odkolkováním, tj. vyznačenímnižší jmenovité hodnoty na dosavadních listinných akcií spodpisem předsedy představenstva nebo jiných členůpředstavenstva oprávněných za společnost jednat. Představenstvovyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti prosvolání valné hromady akcionáře, aby za účelem odkolkovánípředložili společnosti listinné akcie, a to va lhůtě 14(čtrnácti) dnů ode dne zápisu snížení základního jmění doobchodního rejstříku. Postup snížení základního jmění se budeřídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména §211 a § 213) a stanov společnosti (zejména § 19 a § 20). Posnížení základního jmění bude základní jmění společnosti tvořeno1 130 673 kusy listinných akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč najednu akcii a celkové jmenovité hodnotě 1.130.673,- Kč. Sníženímzákladního jmění o 564.205.827,- Kč dojde k úhradě ztrátyspolečnosti vykázané za rok 1998 ve výši 374.464.837,68 Kč a kčástečné úhradě ztráty společnosti za rok 1999 v rozsahu částkyve výši 189.740.989,32 Kč, z celkové ztráty za rok 1999 ve výši265.175.670,85 Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 1999 - 20. prosince 1999 : Dne 20.11.1998 rozhodla mimořádní valná hromada společnostio snížení základního jmění takto:Důvodem navrhovaného snížení základního jmění je plněnípovinnosti společnosti snížit zák... ladní jmění společnosti apostup společnosti dle § 35i) odst.3 zák.č.248/1992 Sb.,o investičních společnostech a investičních fondech v platnémznění a § 161b odst.4 obch.zák. event.§ 161c odst.2 obch.zák..Rozsah snížení základního jmění společnosti je 910 003 000,-Kč.Snížení základního jmění společnosti bude provedeno tak, že sesníží základní jmění o jmenovitou hodnotu vlastních akcií azatimních listů společnosti, které jsou v majetku společnosti.Společnost DEW-H, a.s. podá příkaz Středisku cenných papírů kezrušení 1 720 006 ks akcií o celkové nominální hodnotě860 003 000,-Kč a současně zničí dva zatimní listy č.11 a č.12nahrazující 100 000 ks akcií o celkové nominální hodnotě50 000 000,-Kč. V případě, že před snížením základního jměnídojde k přeměně podoby akcií vydaných společností z podobyzaknihované na podobu listinnou a vydání listinných akciídle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 9.10.1998,provede společnost snížení základního jmění tak, že zničí1 720 006 ks listinných akcií o celkové nominální hodnotě860 003 000,-Kč a současně zničí dva zatimní listy č.11 a č.12nahrazující 100 000 ks akcií o celkové nominální hodnotě50 000 000,-Kč. Celková nominální hodnota zničených (resp.zrušených) akcií a zatimních listů je 910 003 000,-Kč. Postupsnížení základního jmění se bude řídit příslušnými ustanovenímiobchodního zákoníku (zejména § 211 a § 213 odst.1 a odst.2obchodního zákoníku) a stanov společnosti ( zejména § 19 a § 20stanov). Po snížení základního jmění společnosti bude základníjmění společnosti tvořeno 1 130 673 kusy akcií o celkovénominální hodnotě 565 336 500,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 1997 - 27. května 1998 : 2,950.479 ks akcií je v zaknihované podobě a 200 ks akcií je vlistinné podobě.
 • 30. prosince 1991 - 10. září 1993 : Revizor účtů: Jan Myška, Veverkova 3, Praha 7, 17000
posunout dolů