Trendy

13 087 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-55 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

18 614 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 15.6.2005 Praha 5, Ostrovského 253/3, PSČ 15000

Historické adresy

13.10.2004 - 15.6.2005 Praha 1 - Nové Město, Senovážné nám. 1465/7, PSČ 11000
21.11.1994 - 13.10.2004 Praha 1, Senovážné nám. 7, PSČ 11000
16.4.1992 - 21.11.1994 Praha 1, Havlíčkova 3, PSČ 11000

45242968

DIČ

od 1.1.1993

CZ45242968

Datum vzniku

16. dubna 1992

Datová schránka

5tjfynb

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1401

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.12.2007

10 000 000 Kč

Historické jmění

1.2.2001 - 20.12.2007

3 500 000 Kč

16.4.1993 - 1.2.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

481838313 / 0300

Historické provozovny

23.7.2001 - 30.5.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • SENOVÁŽNÉ NÁM. 981/21, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 12. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 20. prosince 1993 - 12. června 2014 : Změna stanov ze dne 10.11.1993.
 • 16. dubna 1992 - 12. června 2014 : Údaje o zřízení společnosti :Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení §25 zák. č. 104/90 Sb., když zakladatelským plánem ze dne18.12.1991 byl ustanoven ve výši... 1.000 000,-Kčs a je rozdělen na100 akcií na jméno s nominální hodnotou 10.000,-Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 5. prosince 2007 - 20. prosince 2007 : Valná hromada dne 28. 11. 2007 schválila usnesení tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 6.500.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl... adního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 52 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 125.000,-Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.4. Upsání všech 52 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 125.000,-Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - panu LUbomíru Pšurnému, r.č. 640310/2519, bytem Uherský Ostroh, Drahová 818, (dále též jen "určitý zájemce" nebo jen "Lubomír Pšurný").5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti REALBOHEMIA a.s. v Praze 5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost REALBOHEMIA a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.8. Emisní kurz upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 125.000,-Kč bude upsána emisním kurzem 125.000,-Kč.9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen penežitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započetním pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti REALBOHEMIA a.s.ve výši 6.500.000,-Kč za určitým zájemcem Lubomírem Pšurným z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena jistina peněžité pohledávky pana Lubomíra Pšurného za společností REALBOHEMIA a.s. ve výši 6.500.000,-Kč z titulu směnky vlastní vystavené společností REALBOHEMIA a.s. dne 10. října 2007 na řad Lubomíra Pšurného, splatné na viděnou, znějící na částku 6.500.000,-Kč.10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti REALBOHEMIA a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2000 - 1. února 2001 : Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního jmění společnostiupsáním nových akcií o částku 2.500.000,- Kč. tj. slovydvamilionypětsettisíc korun českých z částky 1.000.000,- Kč, tj... .jedenmilion korun českých na částku 3.500.000,- Kč, tj. slovytřimilionypětsettisíc korun českých s tím, že upisování nad tutočástku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Na zvýšení základního jmění o částku 2.500.000,- Kč, tj. slovydvamilionypětsettisíc korun českých bude upsáno 100 kusůkmenových akcií na majitele, v listinné podobě, veřejněneobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč, tj. slovydvacetpěttisíc korun českých za jednu akcii. Emisní kurz každéjedné nové akcie je totožný s jejich jmenovitou hodnotou tj.25.000,- Kč, tj. dvacetpěttisíc korun českých. Všechny akcie navrhovaného zvýšení základního jmění budou upsányvšemi akcionáři společnosti na základě dohody akcionářů orozsahu účasti na zvýšení základního jmění v souladu sustanovením § 205 obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřenaformou notářského zápisu ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícíhopo dni, ke kterému bude Krajským obchodním soudem v Prazezapsáno toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Valná hromada schvaluje upisování akcií peněžitými vklady.Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen ve 100% výši tj.25.000,- Kč, tj. slovy dvacetpěttisíc korun českých nejpozdějido deseti dnů ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu účastina zvýšení základního jmění na účet společnosti vedený u ČSOBa.s. Praha, číslo účtu 8010-0900101923/0300. Správcem peněžitéhovkladu se stanoví Ing.Vladimír Pokorný. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 1992 - 16. dubna 1993 : Zastupování a podepisování za společnost :Společnost zastupuje předseda představenstva, nebo místopředsedanebo ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak,že k vyti... štěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůjpodpis oprávněná osoba. zobrazit více skrýt více
 • 17. června 1992 - 17. června 1992 : Dozorčí rada: JUDr.Otto Novotný, bytem Praha 1, Mostecká 21JUDr.Marta Koropecká, bytem Praha 5, Nedašovská 348Ing.Miloslav Kubišta, bytem Praha 9, Křivoklátská 455
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů