Základní údaje

Historické adresy

7.4.2006 - 4.9.2007 Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000
10.6.1996 - 7.4.2006 Praha 1, Karlovo nám. 24
16.2.1994 - 10.6.1996 Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 18600
10.7.1992 - 16.2.1994 Praha 8, Thámova 9
27.12.1991 - 10.7.1992 Praha 1, Dlážděná 4

45244448

DIČ

Není plátce DPH

1.3.2005 - 4.9.2007

CZ45244448

Datum vzniku

27. prosince 1991

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. září 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. září 2007

Historické názvy

17.6.1996 - 4.9.2007

I.EPIC HOLDING, a.s.

16.2.1994 - 17.6.1996

I.CZECH COUPON INVEST, investiční fond, a.s.

10.11.1992 - 16.2.1994

CZECH COUPON INVEST, investiční fond, a.s.

27.12.1991 - 10.11.1992

I.CZECH COUPON INVEST a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1210

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.7.2001 - 4.9.2007

323 799 000 Kč

29.6.1993 - 11.7.2001

1 079 332 000 Kč

27.12.1991 - 29.6.1993

100 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. září 2007 - 4. září 2007 : Společnost I. EPIC HOLDING, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností II. EPIC Holding, a.s. IČ: 49241770, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00, zapsan... ou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 2170, jako společností nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 1991 - 4. září 2007 : Způsob založení: na základě zakladatelského plánu 19.11.1991
  • 27. prosince 1991 - 4. září 2007 : Zakladatel: Czech Investment Company spol.s.r.o., Praha ,Dlážděná 4
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : 2. Oznámení o přijetí návrhu smlouvy bude společnost I.EPICHOLDING, a.s. (dále jen "navrhovatel") přijímat po dobu 60 dnůod zveřejnění návrhu smlouvy. V případě, že součet jmenovit... ýchhodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky schválené valnouhromadou pro snížení nebo ji přesáhne, bude představenstvospolečnosti postupovat podle § 213c odst. 7 a 8 obchodníhozákoníku a následně podle § 183a odst. 6 písm. b). Z těchtoustanovení vyplývá, že pokud součet jmenovitých hodnot akciíbraných z oběhu nedosáhne částky stanovené valnou hromadou,snížení základního jmění nelze provést. V případě, že součetjmenovitých hodnot tuto částku přesáhne, budou jednotlivýakcionáři uspokojeni poměrně, tj že počet akcií, který uvedli voznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, kterýodpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akciíuvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovi-tých hodnot akcií, o kterou má být sníženo základní jmění. zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : 1. Na základě rozhodnutí valné hromady bude, po splnění všechpodmínek daných obchodním zákoníkem, představenstvem uveřejněnveřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzet... í zoběhu (dále jen "návrh smlouvy"), způsobem v souladu se stanovamia zákonem. Návrh smlouvy bude uveřejněn v souladu se stanovami vdeníku MF Dnes a zveřejněn v Obchodním věstníku. Závaznost tohotonávrhu smlouvy bude podle § 183c odst. 1 obchodního zákoníkutrvat 60 dnů ode dne, kdy bude návrh smlouvy zveřejněn vObchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : Postup při snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu:
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : "Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění společnosti o755.533.000,- Kč na 323.799.000,- vzetím akcií z oběhu na základěveřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Důvodem nav... rhovanéhosnížení základního jmění je rozdělení části aktiv mezi akcionáře.Výše úplaty je stanovena jako čisté obchodní jmění připadající najednu akcii ke dni 31.7.1999 a činí 857,- Kč.. zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : Valná hromada akciové společnosti I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlemPraha 1, Karlovo nám. 24, konaná dne 5.8.1999, rozhodla o sníženízákladního jmění společnosti a přijala k tomuto bu... du totousnesení: zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : 4. Po obdržení oznámení o přijetí návrhu smlouvy od akcionáře,podá navrhovatel příkaz Středisku cenných papírů k pozastavenípráva nakládat s akciemi v počtu uvedeném v oznámení o p... řijetínávrhu smlouvy, a to na účtu majitele (akcionáře). V případě, žedojde ke krácení podle bodu 2, navrhovatel dá bez zbytečnéhoodkladu příkaz ke zrušení pozastavení práva nakládat s akciemi vpočtu, který přesahuje počet akcií, na které byla uzavřenasmlouva. Po zápisu snížení základního jmění do obchodníhorejstříku budou akcie v počtu, o kterém byla uzavřena mezinavrhovatelem a akcionářem smlouva, bez zbytečného odkladu,příkazem podaným navrhovatelem Středisku cenných papírů, na účtumajitele zrušeny a akcionáři bude vyplacena kupní cena za akciev souladu s § 213c odst. 4 obchodního zákoníku." zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2000 - 11. července 2001 : 3. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejnéhonávrhu smlouvy oznámí navrhovatel všem akcionářům, kteří přijalinávrh smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení... základníhojmění a zda v každém konkrétním případě byla uzavřena smlouva okoupi akcií a v jakém rozsahu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů