Základní údaje

Sídlo

od 17.9.2001 Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000

Historické adresy

11.11.1994 - 17.9.2001 Praha 1, Na Příkopě 29, PSČ 11398
27.10.1993 - 11.11.1994 Praha 1, Na příkopě 29, PSČ 11000
30.12.1991 - 27.10.1993 Praha 1, Václavské náměstí 42

Adresa z obchodního rejstříku

od 10.3.2016 Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
od 19.6.2015 Praha, Olbrachtova 1929/62, okres Hlavní město Praha, PSČ 14000
od 24.6.2013 Praha 4, Olbrachtova, PSČ 14000

45244782

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2008

CZ45244782

Datum vzniku

30. prosince 1991

Datová schránka

wx6dkif

Historické názvy

30.12.1991 - 27.1.1992

Česká spořitelna, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1171

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.9.1999

15 200 000 000 Kč

Historické jmění

21.12.1994 - 17.9.1999

7 600 000 000 Kč

30.12.1991 - 21.12.1994

5 600 000 000 Kč

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 037643PA) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. července 2017 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017.
 • 8. července 2016 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016.
 • 8. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 19. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. srpna 2014 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014.
 • 19. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 29. května 2013 : Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 71 Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 71...0/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494. zobrazit více skrýt více
 • 12. srpna 2002 : Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne22.10.2001.
 • 17. září 2001 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001.
 • 17. září 1999 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999.
 • 17. září 1999 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999.
 • 21. prosince 1994 : Základní jmění bylo zcela splaceno.
 • 8. března 1994 : Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akciína jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitelepo 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu.
 • 30. prosince 1991 : Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČRzakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl.zákona č. 104/1990 Sb. Byly sc Údaje o zřízení společnosti:Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČRzakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl.zákona č. 104/1990 Sb. Byly sc...hváleny a přijaty stanovyspolečnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčírady a revizoři účtů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. srpna 2014 - 8. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 2. srpna 1994 - 17. září 2001 : Akcie na jméno jsou akcie prioritní
 • 15. září 1998 - 3. dubna 2000 : Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998.
 • 6. srpna 1996 - 3. dubna 2000 : Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29.května 1996.
 • 30. června 1995 - 3. dubna 2000 : Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne31. května 1995.
 • 2. srpna 1994 - 3. dubna 2000 : Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 27.6.1994
 • 27. října 1993 - 3. dubna 2000 : Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 3.6.1993
 • 31. května 1993 - 3. dubna 2000 : Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valnéhromadě dne 7.12.1992.
 • 16. července 1992 - 3. dubna 2000 : Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromadydne 2.7.1992.
 • 27. ledna 1992 - 3. dubna 2000 : Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromadydne 27.1.1992
 • 14. dubna 1999 - 17. září 1999 : Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisníkurs dříve upsaných akcií.Valná hromada rozhodla takto:1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a propo... sílení kapitálového vybavení společnosti se základní jměníspolečnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliardkorun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč(slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením,že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy:pětmiliard korun českých) se připouští až do výše7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionůkorunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovoučástku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionůkorun českých).2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000(slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů)nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jednéakcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihovanépodobě ("nové akcie").3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíurčených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu nazákladním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) máprávo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování novýchakcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádněpřevedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kolebudou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovitéhodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) vzaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsoudle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodnéhodne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny,a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostníhopráva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jměnív obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, buderozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy:třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářskýchnovinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může býtosobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, naněž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnůpočínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny,a.s.:* Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29,Praha 1, PSČ 111 21,* Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác1912, Praha 4, PSČ 140 21,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích,U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28,Plzeň, PSČ 305 09,* Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech,třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem,Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova12/9, Liberec 4, PSČ 460 98,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třídaČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72,Pardubice, PSČ 531 07* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno,PSČ 658 47* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463,Zlín, PSČ 761 65* Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1,Jihlava, PSČ 586 23,* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám.Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70* Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsekkomerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17,Olomouc, PSČ 772 00.4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitímpřednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výšina účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou,a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účetpřipsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů odposledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie,jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitáhodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto novéakcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola.5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitímpřednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kolek upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využilisvého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie vcelém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet novýchakcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který můžeupisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jímupsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsanýchnových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využilisvého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie vcelém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základempro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivýmakcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných vprvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhémkole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. Vpřípadě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříkunenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty proupisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy:šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabudeprávní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisuusnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku.Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny,a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostníprávo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole budeuveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsouupisovatelé povinni splatit v plné výši na účetč.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak,aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsánanejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne,kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsánínových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude vtéto lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnutyk upsání v rámci třetího kola.6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani vedruhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základěveřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisovánínových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dnya počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušnéhorejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základníhojmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999,bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetímkole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující podni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkovéhosoudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodnímrejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky Českéspořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonánopřednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kolebude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsouupisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, abyúhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsánanejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne,kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsánínových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude vtéto lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutílhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebyloúčinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) novýchakcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodníhozákoníku.7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. novýchakcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akciíupisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč(slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných novýchakcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, žekurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižšínež jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovitnižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota.8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtědo 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesenípodalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady doobchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečnéhoodkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání novýchakcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jměnía po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bezzbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění doobchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu,aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cennýchpapírů v souladu s příslušnými právními předpisy.11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení kveřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnýmiprávními předpisy. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1994 - 21. prosince 1994 : Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši,tj. 5,6 mld. Kč.
 • 30. prosince 1991 - 2. srpna 1994 : Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií,a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis.akcií prioritních
 • 30. prosince 1991 - 8. března 1994 : Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jménopo 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což serovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu by... lo splaceno68%, tj. 3,8 mld. Kčs. zobrazit více skrýt více
 • 30. prosince 1991 - 27. ledna 1992 : Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek,bytem Praha 4, Lečkova 1522
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů