Trendy

443 198 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

75 864 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

328 849 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.10.2016 náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

Historické adresy

19.7.1994 - 14.10.2016 Praha 2, I.P. Pavlova 2/l786, PSČ 12000
19.7.1994 - 19.7.1994 Praha 2, I.P. Pavlova 2/l786, PSČ 120
1.5.1992 - 19.7.1994 Praha 2, Pod Slovany 2077, PSČ 12800

45271895

DIČ

od 1.1.1993

CZ45271895

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

ejde68g

Historické názvy

1.5.1992 - 11.3.1993

METROPROJEKT, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1418

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.1993

34 094 000 Kč

Historické jmění

1.5.1992 - 11.3.1993

33 734 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ9401000000352153010217

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

14.4.1993 - 25.10.1996

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • náměstí I. P. Pavlova 1787/1, 120 00, Praha 2 - Nové Město

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 18. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 21. srpna 2006 : Dne 26.7.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na svém jednání následující rozhodnutí:I.1. Akcie vydané obchodní společností METROPROJEKT Praha a Dne 26.7.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na svém jednání následující rozhodnutí:I.1. Akcie vydané obchodní společností METROPROJEKT Praha a....s. č. 1-31134 až 1-34094 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 1831 odst.3 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, uplynutím jednoho měsíce od dne zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku.2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen "menšinoví akcionáři") činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých) na 1 ks (jeden kus) kmenové akcie METROPROJEKT Praha a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Takto stanovená výše protiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 4, Na Zlatnici 13. Znalecký ústav při stanovení hodnoty akcií METROPROJEKT Praha a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že pro účely doložení přiměřenosti protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku cena jedné akcie METROPROJEKT Praha a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činí 5.984,- Kč (pět tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých).3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akie společnosti METROPROJEKT Praha a.s. na adrese jejího sídla Praha 2, I.P.Pavlova 2/1786, v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 (třicet) dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod., případně v jiné předem dohodnuté denní době v místnosti č. 105. Menšinový akcionář je při předání akcie povinen prokázat vlastnictví k předávaným akciím. Za tím účelem předloží menšinový akcionář - fyzická osoba průkaz totožnosti a menšinový akcionář - právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti nebo plnou moc osoby jednající za menšinového akcionáře - právnickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti.4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 1831 odst.6 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí 20 (dvacet) dnů ode dne, ve kterém uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po uplynutí dodatečné lhůty bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.5. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům protiplnění v souladu s bodem 2. tohoto usnesení do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie společnosti, a to na adresy menšinových akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Na základě písemného požadavku menšinového akcionáře doručeného společnosti při předání akcií a obsahujícího specifikaci bankovního spojení, poskytne hlavní akcionář protiplnění převodem na bankovní účet menšinového akcionáře.II.Mimořádná valná hromada METROPROJEKT Praha a.s. konstatuje, že obchodní společnost Sudop International B.V., se sídlem Oslo 24, 2993LD Barendrecht, Nizozemské království, je ke dni konání této mimořádné valné hromady vlastníkem 31133 ks (třiceti jedna tisíc sto třiceti tří kusů) kmenových akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); tuto skutečnost Sudop International B.V. prokázala při kontrole účasti na této valné hromadě předložením hromadné akcie nahrazující 31133 ks akcií METROPROJEKT Praha a.s. označených čísly 1-00001 až 1-31133 a vystavených na obchodní firmu Sudop International B.V.; Sudop International B.V. je proto akcionářem, jehož akcie činí 91,32% (devadesát jedna celých třicet dva setin procenta) základního kapitálu METROPROJEKT Praha a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které jepředstavováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které jepředstavováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMETROPROJEKT s.p. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 : Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze l,Gorkého nám. 32, na kt Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České republiky se sídlem v Praze l,Gorkého nám. 32, na kt...erý přešel majetek státního podniku vesmyslu §11 odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
posunout dolů