Základní údaje

Historické adresy

1.5.1992 - 7.8.2012 Praha 10, Korytná 4, PSČ 10000

45272409

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 28.7.2002

010-45272409

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

7. srpna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

7. srpna 2012

Historické názvy

10.2.1995 - 7.8.2012

Chiradent Praha - Strašnice a.s.

1.5.1992 - 10.2.1995

Chirana Praha - Strašnice a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1432

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.11.1992 - 7.8.2012

82 760 000 Kč

1.5.1992 - 2.11.1992

77 498 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Provozovny

od 16.11.1993

Název neuveden v RŽP

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 7. srpna 2012 - 7. srpna 2012 : Společnost Chiradent Praha - Strašnice a.s. se sídlem Korytná 4, 100 00 Praha 10, IČ 452724096 se vymazává z obchodního rejstříku. Oddíl B, vložka 1432 se uzavírá. Právní důvod vým... azu společnosti zrušení konkursu na majetek úpadce z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, § 68/3 písm.f) obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 21. července 2000 - 7. srpna 2012 : předběžný správce: JUDr. Šárka Foltýnová, r.č. 565512/1714 bytem : Praha 2, Václavská 16
  • 27. října 1998 - 7. srpna 2012 : Dne 23.4.1998 přijala mimořádná valná hromada toto usnesení:- základní jmění společnosti se zvýší upisováním nové emiseakcií, a to v rozsahu minimálně třicet milionů korun českých ... amaximálně třicettřimilionůjednostočtyřitisíc korun českých,nepipouští se upisování akcií nad tuto částku, důvodem zvýšenízákladního jmění společnosti je podílení pozice společnosti natrhu, investice do nákupu a vývoje nových technologií a sníženízávislosti na externích zdrojích, počet akcií - minimálně300 000 (slovy: třistatisíc) kusů, maximálně 331 040 (slovy:třistatřicetjednatisícčtyřicet) kusů kmenových akciíznějících na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovitéhodnotě 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých), emisní kurz 1ks akcie 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých). Všechnyakcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva.- 1. kolo: současní akcionáři, a to v poměru, v jakém se jejichakcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti krozhodnému dni pro uplatnění práva úpisu. Na jednu dosavadníakcii společnosi o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat 4(slovy: čtyři) kusy nových akcií.- 2. kolo: současní akcionáři, kteří se zúčasnili prvního kolaúpisu, s časovou předností úpisu až do upsání celkového objemuve výši schváleného rozsahu zvýšení základního jmění. Místo proupisování akcií sídlo organizátora emise, místnost č. 52,organizátor emise Stratego Invest, a.s., Praha 1, Jindřišská 27,- lhůta úpisu: 1. kolo: lhůta pro upisování akcií počíná běžet 15 den po dnizveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 15 dnů odedne zuahájení úpisu. 2. kolo: první pracovní den po posledním dni úpisu v rámciprvního kola.- Rozhodný den: den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé(viz lhůra úpisu)- Splacení: a) splatnost 30% celkového objemu hodnoty upsaných akcií jenejpozději v den úpisu a splatnost 70% celkového objemu hodnotyupsanýchakcií je nejpozději 31.12.1998 b) místo placení IPB, a.s., pobočka v Praze 1, Senovážné nám.32, na účet číslo: 111917073/5100, variabilní symbol: IČ (rodnéčíslo) upisovatele.Bude-li v průběhu druhého kola upisování dosaženo úpisemschváleného objemu zvýšení základního jmění, společnost dalšíupisování odmítne. zobrazit více skrýt více
  • 27. března 1995 - 7. srpna 2012 : Základní jmění bylo zvýšeno na základě rozhodnutí valné hro-mady konané dne 28. 8. 1992 dle výsledku účetní uzávěrky.
  • 1. května 1992 - 7. srpna 2012 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j... e obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku ChiranaPraha - Strašnice zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 7. srpna 2012 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem Praha 1, ... Gorkého nám. 32, na který přešelmajetek státního podniku Chirana Praha - Strašnice.V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylorozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů předsta-venstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 27. října 1998 - 3. listopadu 1998 : Dne 23.4.1998 přijala mimořádná valná hromada toto usnesení:- základní jmění společnosti se zvýší upisováním nové emiseakcií, a to v rozsahu minimálně třicet milionů korun českých ... amaximálně třicettřimilionůjednostočtyřitisíc korun českých,nepipouští se upisování akcií nad tuto částku, důvodem zvýšenízákladního jmění společnosti je podílení pozice společnosti natrhu, investice do nákupu a vývoje nových technologií a sníženízávislosti na externích zdrojích, počet akcií - minimálně300 000 (slovy: třistatisíc) kusů, maximálně 331 104 (slovy:třistatřicetjednatisícjednostočtyři) kusů kmenových akciíznějících na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovitéhodnotě 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých), emisní kurz 1ks akcie 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých). Všechnyakcie budou upsány akcionáři s využitím přednostního práva.- 1. kolo: současní akcionáři, a to v poměru, v jakém se jejichakcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti krozhodnému dni pro uplatnění práva úpisu. Na jednu dosavadníakcii společnosi o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat 4(slovy: čtyři) kusy nových akcií.- 2. kolo: současní akcionáři, kteří se zúčasnili prvního kolaúpisu, s časovou předností úpisu až do upsání celkového objemuve výši schváleného rozsahu zvýšení základního jmění. Místo proupisování akcií sídlo organizátora emise, místnost č. 52,organizátor emise Stratego Invest, a.s., Praha 1, Jindřišská 27,- lhůta úpisu: 1. kolo: lhůta pro upisování akcií počíná běžet 15 den po dnizveřejnění informace o přednostním právu a bude trvat 15 dnů odedne zuahájení úpisu. 2. kolo: první pracovní den po posledním dni úpisu v rámciprvního kola.- Rozhodný den: den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé(viz lhůra úpisu)- Splacení: a) splatnost 30% celkového objemu hodnoty upsaných akcií jenejpozději v den úpisu a splatnost 70% celkového objemu hodnotyupsanýchakcií je nejpozději 31.12.1998 b) místo placení IPB, a.s., pobočka v Praze 1, Senovážné nám.32, na účet číslo: 111917073/5100, variabilní symbol: IČ (rodnéčíslo) upisovatele.Bude-li v průběhu druhého kola upisování dosaženo úpisemschváleného objemu zvýšení základního jmění, společnost dalšíupisování odmítne. zobrazit více skrýt více
posunout dolů