842 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

33 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

13 249 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.2.2017 U průhonu 1276/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Historické adresy

31.10.1997 - 31.10.1997 Praha 1, U průhonu 36, PSČ 17000
21.5.1992 - 31.10.1997 Praha, Václavské nám. 43

45272522

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 15.1.2014

CZ45272522

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. prosince 2013

Datová schránka

2mxer2x

Historické názvy

21.5.1992 - 10.6.2011

Kinotechnika Praha, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1446

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.1.2004

7 186 500 Kč

Historické jmění

21.5.1992 - 7.1.2004

23 955 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Historické provozovny

29.6.1999 - 27.11.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Mánesova 1723/70, 120 00, Praha - Vinohrady

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2017 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12.5.2017 č.j. 77 Cm 27/2013-9 byl společnosti jmenován likvidátor Mgr. T. Linha; usnesení nabylo právní moci dne 9.6.2017.
 • 10. června 2011 : Valná hromada společnosti Kinotechnika Praha, a.s. rozhodla o vstupu společnosti do likvidace, a to ke dni 13.4.2011 a byl jmenován likvidátor.
 • 7. prosince 1999 : Zakladatel splati 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeob Zakladatel splati 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeob...saženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. července 2003 - 7. ledna 2004 : Usnesení valné hromady ze dne 27.6.2002:Valná hromada rozhodla takto:Snižuje základní kapitál v rozsahu snížení o částku 16.768.500,- Kč slovy o šestnáct miliónů sedmsetšedesátosm ... tisíc pětset korun českých ze stávající výše 23.955.000,- Kč slovy dvacettři miliónů devětsetpadesátpět tisíc korun českých na novou výši základního kapitálu 7.186.500,- Kč slovy sedm miliónů jednostoosmdesátšest tisíc korun českých.Důvod snížení: úhrada ztráty předchozích let, zvýšená o ztráty z hospodaření za rok 2001, která byla způsobena vydáním části majetku restituentovi na základě soudního rozhodnutí. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál na účtu 411 bude snížen ve výši rovnající se částce snížení základního kapitálu a tato částka bude použita k úhradě ztráty z hospodaření společnosti.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty všech kmenových akcií společnosti z 1.000,- Kč jmenovité hodnoty na 300,- Kč jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 7. prosince 1999 - 14. února 2003 : Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne3. 6. 1998:1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno:minimálně o 8.000.000,- Kč a maximálně o 25.000.000,- Kč.Org... ánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základníhojmění je představenstvo společnosti.2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:- počet : minimálně 8.000 a maximálně 25.000- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné.3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií vrozsahu jeho podílu na základním jmění:Místo pro vykonání přednostního práva:170 00 Praha 7, U průhonu 36.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a začneběžet od 50. kalendářního dne následujícího po dni zápisuusnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku.Doba pro vykonání přednostního práva:v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod..Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: 1.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva:- jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč- druh : kmenové- forma : na majitele- podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné- emisní kurs : 1.000,- Kč.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdyprávo mohlo být vykonáno poprvé.4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnostiMAGMAMEDIA CD PRODUCTIONS GmbH se sídlem Sonnenallee 255, 120 57Berlín, SRN.Nebudou tedy upsány na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku, ani nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy kupisování akcií.5. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využitípřednostního práva:- místo: 170 00 Praha 7, U průhonu 36- lhůta činí tři kalendářní dny a začne běžet první pracovní dennásledující po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva- doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod.- emisní kurs: 1.000,- Kč.6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit 100%emisního kursu upsaných akcií: 64603 - 011/0100.Platbu je třeba provést tak, aby nejpozději čtrnáct pracovníchdnů po úpisu byla částka připsána na shora uvedený účet. Jakovariabilní symbol se uvede rodné číslo upisovatele, jde-li ofyzickou osobu, rep. IČ upisovatele, jde-li o právnickou osobu.Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpisupisovatele neplatný.7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 5. října 1994 - 14. února 2003 : akcie se připisuje:1 akcie se zvláštními právy státu po 1.000,- Kč jmenovitéhodnoty
 • 21. května 1992 - 14. února 2003 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 21. května 1992 - 7. prosince 1999 : Zakladatel splatil 100% zaklaního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje ob... saženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm. zobrazit více skrýt více
 • 14. září 1992 - 25. července 1994 : Usnesením z 1. schůze představenstva a.s. KinotechnikaPraha, konané dne 4.5.1992 byl zvolen předsedoupředstavenstva Ing. Jaroslav Novotný a místopředsedoupředstavenstva byl zvolen ... Miloslav Mára. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 1992 - 25. července 1994 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Pra... ze 1, Gorkého náměstíč. 32, na který přešel majetek státního podniku Lucernafilmve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 21. května 1992 - 25. července 1994 : Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů