Trendy

1 653 603 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

106 994 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 189 582 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.1.2016 Žerotínova 1132/34, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

21.2.2005 - 1.1.2016 Jana Želivského 2200/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
21.2.2005 - 21.2.2005 Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 13000
23.3.1995 - 21.2.2005 Praha 3, Žerotínova 34, PSČ 13000
1.5.1992 - 23.3.1995 Praha 8, Křižíkova 2, PSČ 18600

45273081

DIČ

od 1.1.1993

CZ45273081

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

pkmxnex

Historické názvy

1.6.2008 - 30.6.2013

ČSKD INTRANS s.r.o.

2.3.1994 - 1.6.2008

Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s.

2.3.1994 - 2.3.1994

Českoslo a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s.

1.5.1992 - 2.3.1994

Československá kombinovaná doprava - INTRANS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1474

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 31.3.2017

70 000 000 Kč

Historické jmění

1.6.2008 - 31.3.2017

70 000 000 Kč

11.2.2006 - 1.6.2008

121 154 670 Kč

1.5.1992 - 11.2.2006

448 721 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 24.5.2016

CZ8827000000000801377000

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 24.1.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Celní 1144/4, 276 01, Mělník

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2013 : Společnost ČSKD INTRANS s.r.o. jako společnost nástupnická se přeshraniční fúzí sloučila se zanikající společností Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, akciová spoločnosť, IČ: 31 Společnost ČSKD INTRANS s.r.o. jako společnost nástupnická se přeshraniční fúzí sloučila se zanikající společností Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, akciová spoločnosť, IČ: 31...587453, se sídlem Závodská cesta 10, Žilina 012 36, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina v oddílu Sa, vložce 163/L a to v souladu s příslušným projektem přeshraniční fúze. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 2008 : Společnost Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s. se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 13000, IČ: 45273081, změnila svou právní formu na společnost s ručením ome Společnost Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s. se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 13000, IČ: 45273081, změnila svou právní formu na společnost s ručením ome...zeným a nadále bude podnikat pod obchodní firmou: ČSKD INTRANS s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. května 1992 - 1. června 2008 : Společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Zakla-datel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 16.4.1992. Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakl... adatelská lis-tina a schválené stanovy této společnosti.Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které jepředstavováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v zaklada-telské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku Československá kombinova-ná doprava - INTRANS s.p. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. června 2008 : zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7,nábř. kpt.Jaroše 1000
 • 28. listopadu 2007 - 14. února 2008 : Dne 12.11.2007 přijala valná hromada společnosti následující usnesení:Valná hromada společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s.:schvaluje1. Určení hlavního akc... ionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s., IČ 452 73 081, se sídlem Praha 3, Jana Želivského 2, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1474, (dále i "Společnost") je obchodní společnost Speditions Holding GmbH, se sídlem Wohllebengasse 18, 1040 Vídeň, Rakouská republika, zápis v rakouském obchodním rejstříku FN: 178940y (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 12. listopadu 2007, je vlastníkem celkem 440.860 ks (slovy: čtyři sta čtyřiceti tisíc osmi set šedesáti kusů) listinných akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 270,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých), což představuje 98,24 % (slovy: devadesát osm celých dvacet čtyři setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií.Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti dne 23.07.2007. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 5.10.2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v § 183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do tří měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením § 183n odst. 3 obchodního zákoníku.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen "ostatní akcionáři").3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 270,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých).Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070914 ze dne 14.09.2007, vypracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Křižíkova 1, 186 00 Praha 8, (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti.Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti posoudila Česká národní banka, která svým rozhodnutím č.j. Sp/544/296/2007, ze dne 18.09.2007, právní moc 5.10.2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře.4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží zplnomocněnému zástupci hlavního akcionáře, kterým je Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a. s.Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií na pracovišti Československé obchodní banky, a. s na adrese Radlická 333/150, Praha 5, útvar Back office podílových fondů a výplat, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hod.Při osobním předání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen.Protiplnění bude vypláceno dle volby ostatních akcionářů buď převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou nebo výplatou v hotovosti. Ostatním akcionářům, kterým náleží protiplnění v ekvivalentu částky vyšší než 15.000,-- EUR (slovy: patnáct tisíc Euro), bude takové protiplnění vyplaceno pouze bezhotovostním převodem na účet, který za tímto účelem ostatní akcionář Československé obchodní bance, a. s. sdělí. Neodevzdá-li ostatní akcionář své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Československá obchodní banka, a. s. poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění Československé obchodní bance; tuto skutečnost doložil písemným potvrzením Československé obchodní banky, a. s. ze dne 9.11.2007.Valná hromada Česká a slovenská kombinovaná doprava - INTRANS a.s. ukládápředstavenstvu Společnosti- zabezpečení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku,- realizaci dalších úkonů vyžadovaných právními předpisy,- poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 21. února 2005 - 11. února 2006 : Valná hromada, konaná dne 16. prosince 2004, přijala toto usnesení:Snižuje se základní kapitál společnosti za následujících podmínek:a) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrad... a ztráty společnosti z minulých let a dále převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.b) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty z minulých let, a to ve výši 319.865.153,- Kč (tři sta devatenáct milionů osm set šedesát pět tisíc jedno sto padesát tři korun českých) a dále na převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to ve výši 7.701,177,- Kč (sedm milionů sedm set jedna tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých).c) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 327.566,330,- Kč (tři sta dvacet sedm milionů pět set šedesát šest tisíc tři sta třicet korun českých), a to na 121.154,670,- Kč (jedno sto dvacet jedna milionů jedno sto padesát čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých).d) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s § 213a obch. zák., tj. poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 448.721 (čtyři sta čtyřicet osm tisíc sedm set dvacet jedna) kusů akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá na jmenovitou hodnotu 270,- Kč (dvě stě sedmdesát korun českých) každá. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá za akcie o jmenovité hodnotě 270,- Kč každá.e) Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti v důsledku snížení základního kapitálu: Představenstvo vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě ve lhůtě 4 (čtyř) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o povolení zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2004 - 11. února 2006 : Dne 12. 3. 2004 byla pohledávka a náklady exekuce vymoženy, č.j. EX 859/03-8
 • 12. srpna 2004 - 21. února 2005 : Řádná valná hromada, konaná dne 22. června 2004, přijala toto usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 358,976.800,-- Kč (slovy:třistapadesátosmm... ilionů- devětsetsedmdesátšesttisícosmset korun českých), z tohoo 335,744.213,-- Kč (slovy: třistatřicetpětmilionůsedmset- čtyřicetčtyřitisícedvěstětřináct korun českých) za účelem úhrady ztráty a o 23,232.587,--Kč (slovy: dvacettřimilionydvěstě- třicetdvatisícepětsetosmdesátsedm korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Snížení základního kapitálu se proveden snížením jmenovité hodnoty akcií z 1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 3. března 2004 - 29. června 2004 : Na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3, ze dne 25.11.2003, č.j. Nc 12993/2003-6 byla nařízena exekuce na majetek povinného ČSKD-INTRANS a.s., se sídlem Praha 3, Žerotínova... 34, IČ 452 73 081, ve prospěch oprávněného: N & D Trading s.r.o., se sídlem Ostrava-Radvanice, Šenovská 97, IČ 258 23 418 ve výši Kč 28.272,--. Povinný nesmí nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatný. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů