Trendy

35 348 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 704 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 386 879 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2005 Praha - Letňany, Beranových 140, PSČ 19903

Historické adresy

12.5.1999 - 17.8.2005 Praha 9 -Letňany, Beranových 140
4.5.1992 - 12.5.1999 Praha 9, Beranových 140

45273227

DIČ

od 1.1.1993

CZ45273227

Datová schránka

r78cy7d

Historické názvy

17.8.2005 - 3.4.2015

AVIA, a.s.

6.9.1996 - 17.8.2005

DAEWOO AVIA, a.s.

4.5.1992 - 6.9.1996

AVIA, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1484

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.8.2006

883 076 608 Kč

Historické jmění

23.1.2006 - 16.8.2006

5 077 690 496 Kč

6.9.2005 - 23.1.2006

79 338 914 Kč

26.7.1999 - 6.9.2005

1 000 360 220 Kč

4.11.1992 - 26.7.1999

1 724 759 000 Kč

4.5.1992 - 4.11.1992

1 720 730 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 18

Bankovní účty

zvěřejněno 31.12.2016

CZ3227000000002113870458

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 30.9.1992

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Beranových 140, 199 00, Praha - Letňany

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 2. ledna 2014 : 1. Valná hromada konstatuje na základě předložení originálu hromadné listiny nahrazující 108 623 936 listinných akcií na majitele vydaných společností AVIA, a.s. o jmenovité hodnot 1. Valná hromada konstatuje na základě předložení originálu hromadné listiny nahrazující 108 623 936 listinných akcií na majitele vydaných společností AVIA, a.s. o jmenovité hodnot...ě jedné akcie 8 Kč (slovy: osm korun českých), že společnost SGM International B.V. , se sídlem v Haagu, Nizozemí, a registrovanou (obchodní) adresou Orlyplein 10, floor 24, 1043 DP Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 27252942 (dále jen „SGM International B.V.“), má ve svém majetku akcie vydané společností AVIA, a.s. v celkové jmenovité hodnotě 868 991 488 Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů devět set devadesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 % a podílu na hlasovacích právech na valné hromadě společnosti AVIA, a.s. o velikosti 98,405 %. 2. Valná hromada určuje, že společnost SGM International B.V. je hlavním akcionářem společnosti AVIA, a.s. a splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen “obch. zák.”). 3. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i obch. zák. 4. Valná hromada konstatuje, že společnost SGM International B.V. doložila potvrzením Komerční banky, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, že před konáním valné hromady předala finanční peněžní prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie. Výplatu protiplnění za přešlé akcie provede Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1. 5. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů – akcií vydaných společností AVIA, a.s. následovně: Všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví společnosti SGM International B.V., přecházejí tímto usnesením na společnost SGM International B.V. za podmínek stanovených v § 183i až 183n obch. zák. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 8 Kč (slovy: osm korun českých) činí 0,15 Kč (slovy: nula celá patnáct korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 90-11/2013 – posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti AVIA, a.s. ze dne 18. 10. 2013 zpracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., IČ: 63998581, se sídlem Karolinská 661, 186 00 Praha 8. 7. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 obch. zák., to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti AVIA, a.s. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle společnosti AVIA, a.s. na adrese Beranových 140, 199 03 Praha 9 – Letňany. zobrazit více skrýt více
 • 11. dubna 2011 : Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 21.3.2011 byla na společnost AVIA Energo, s.r.o., se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 24694550, převedena část p Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 21.3.2011 byla na společnost AVIA Energo, s.r.o., se sídlem Beranových 140, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 24694550, převedena část p...odniku společnosti AVIA, a.s., představovaná samostatnou organizační složkou označovanou jako divize energetiky. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2006 : Dne 5.10.2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi AVIA,a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 19903, IČ : 45273227 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Dne 5.10.2006 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku mezi AVIA,a.s. se sídlem Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 19903, IČ : 45273227 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném... Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1484 jako prodávajícím a společností CXA TRADING,s.r.o. se sídlem Praha 1, Oliverova 4/2096, PSČ 110 00, IČ : 27422356 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 12025 jako kupujícím,na základě které byla prodána část podniku AVIA,a.s. zabývající se vývojem, výrobou a prodejem nákladních automobilů / TBU-divize nákladních automobilů/.Ve smyslu § 187 odst.1 písm. k), § 67a a § 193 odst.2 obchodního zákoníku udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji podniku dozorčí rada AVIA,a.s. dne 18.8.2006, dne 1.9.2006 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku mimořádná valná hromada AVIA,a.s. a ve smyslu §67a a §125 obchodního zákoníku udělila souhlas s uzavřením smlouvy jediný společník při výkonu působnosti valné hromady CXA TRADING, s.r.o. dne 26.9.2006. Na základě ustanovení § 488 odst. 1 obchodního zákoníku se zapisuje prodej části podniku. zobrazit více skrýt více
 • 24. července 2006 : Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 30.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a...) obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč o částku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV souladu s ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2005 : Mimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla dne 29.9.2005 o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady DAEWOO AVIA, a.s. konané dne 30.6.2005 o zvýšení základního kapitálu Společnosti Mimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla dne 29.9.2005 o zrušení rozhodnutí řádné valné hromady DAEWOO AVIA, a.s. konané dne 30.6.2005 o zvýšení základního kapitálu Společnosti ...dle § 216b a § 203 obchodního zákoníku a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 11. pořadu jednání/.Rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluMimořádná valná hromada AVIA, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu AVIA, a.s. (dále též "Společnost") dle § 203 ObchZ.1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 79 338 914 Kč o částku 4 998 351 582 Kč na částku 5 077 690 496 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Počet akcií: 108 659 817Jmenovitá hodnota každé akcie: 46 KčDruh: kmenováForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovaná3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech.1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.5) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 dnů a počíná běžet desátým dnem následujícím po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a ObchZ.. Tato informace bude zveřejněna 2. středu následující po dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Místem pro vykonávání přednostního práva je sídlo Společnosti: Praha, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 03.6) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 46 Kč: 63 ksUpisovat lze pouze celé akcie.7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie: 46 KčDruh: kmenová akcieForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovanáEmisní kurs každé akcie: 46 Kč8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:Rozhodným dnem je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. desátý den následující po datu zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů dle § 204a ObchZ.9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet Společnosti vedený u Commerzbank AG, č. účtu: 10287527/6200, ve lhůtě 5 kalendářních dnů po uplynutí lhůty k upisování akicí s využitím přednostního práva dle čl. 5 uvedeného výše. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet uvedený v tomto čl. 9.2. kolo úpisu bez využití přednostního práva10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincllaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí. Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou zavře se Společností.11) Pro upisování akcií určeným zájemcem činí lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti určenému zájemci, společnosti SGM International B.V. v sídle Společnosti na adrese Praha, Letňany, Beranových 140 do 30 dnů od uplynutí 5 denní lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Místem pro upisování akcií určeným zájemcem je sídlo Společnosti. Emisní kurs každé akcie: 46 Kč.12) Při upisování akcií určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Určený zájemce splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Určený zájemce, společnost SGM International B.V. je věřitelem pohledávek za Společností v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč.Jedná se o následující pohledávky:1. Pohledávka v nominální hodnotě 3.295.009.180 Kč. Tato pohledávka je částí původní pohledávky ve výši 5.107.913.334 Kč, která vznikla na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewwo Avia, a.s. a Daewoo Motor Co., Ltd. dne 16. září 2004 a následně byla postoupena na společnost Odien Capital Partners, L.P. na základě smlouvy o koupi a potvrzení o převedení pohledávek mezi Odien Capital Partners, L.P. jako kupujícím a Daewoo Motor Co., Ltd., Daewoo Heavy Industries, Ltd., DWUK Recovery Company, Ltd., Daewoo International Japan Corp., Ltd., Daewoo Handels GmbH, Daewoo Motor Euro Parts Center B.V., Korea Asset Management Corporation a Daewo-Steyr B.V. jako prodávajícími dne 7. prosince 2004 (dál jen "Postupní smlouva č. 1"). V části o nominální hodnotě 3.295.009.180 Kč byla poté postoupena na určeného zájemce, společnost SGM International B.V. (dále je "určený zájemce") na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Odien Capital Partners, L.P. jako postupitelem a SGM International B.V. jako nabyvatelem dne 21. ledna 2005 (dále jen "Postupní smlouva č. 2").2. Pohledávka Daewoo Heavy Industries Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 1.038.120.511 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo Heavy Industries, Ltd. dne 24: října 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.3. Pohledávka DWUK Recovery Company, Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 463.099.263 Kč vzniklá na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a DWUK Recovery Company, Ltd. dne 12. listopadu 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.4. Pohledávka Daewoo International Japan Corp., Ltd. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 38.809.141 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo International Japan Corp., Ltd. dne 5. října 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na ručeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.5. Pohledávka Daewoo Handels GmbH vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 6.630.453 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s a Daewoo Handels GmbH dne 8. června 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.6. Pohledávka Daewoo Motor Euro Parts Center B.V. vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 1.474.509 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Daewoo Motor Euro Part Center B.V. dne 11. června 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2.7. Pohledávka Korea Asset Management Corporation vůči Daewoo Avia, a.s. v částce 156.856.943 Kč, vzniklá na základě Dohody o narovnání, uzavřené mezi Daewoo Avia, a.s. a Korea Asset Management Corporation dne 24. září 2004, postoupená na společnost Odien Capital Partners, L.P. Postupní smlouvou č. 1 a následně na určeného zájemce Postupní smlouvou č. 2. Připouští se možnost započtení uvedených pohledávek společnosti SGM International B.V. za Společností, a to až do výše 4. 998 351 582 Kč. Pohledávky budou započteny proti pohledávce AVIA, a.s na splacení emisního kurzu akcií v pořadí, v jaké jsou výše uvedeny.13) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v jejím sídle určenému zájemci do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 dní od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v sídle Společnosti.- Rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisníh kurzuMimořádná valná hromada AVIA, a.s. vyslovila souhlas se započtením peněžitých pohledávek společnosti SGM International B.V. se sídlem Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí, vůči AVIA, a.s., v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč (jejich výčet viz čl. 12 uvedený výše), proti pohledávce AVIA, a.s. na splacení emisného kurzu akcií, a to až do výše 4 998 351 582 Kč v pořadí, v jakém jsou uvedeny v čl. 12: zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 : Rozhodnutí o snížení základního kapitálu1) Valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrad kumulované Rozhodnutí o snížení základního kapitálu1) Valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrad kumulované... ztráty Společnosti dle ustanovení § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.2) Rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč o částku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.3) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV soulasu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 : Řádná valná hromada DAEWWOO AVIA, a.s. rozhodla dne 30.6. 2005 o zrušení rozhodnutí mimořádné vlané hromady DAEWOO AVIA a.s. konané dne 30.3.2005 o snížení a současném zvýšení zákl Řádná valná hromada DAEWWOO AVIA, a.s. rozhodla dne 30.6. 2005 o zrušení rozhodnutí mimořádné vlané hromady DAEWOO AVIA a.s. konané dne 30.3.2005 o snížení a současném zvýšení zákl...adního kapitálu Společnosti dle § 216b obchodního zákoníku a rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu /schválené pod bodem 4. pořadu jednání/. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 1999 : Dne 15.7.1998 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního jmění z 1.724.759.000,- Kč o 724.398.780,- Kč na1.000.360.220,- Kč z důvodu částečného krytí kumulovaných ztrát Dne 15.7.1998 rozhodla valná hromada společnosti o sníženízákladního jmění z 1.724.759.000,- Kč o 724.398.780,- Kč na1.000.360.220,- Kč z důvodu částečného krytí kumulovaných ztrát...společnosti. Způsob snížení základního jmění je poměrné sníženíjmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1.000,- Kč o 420,-kč na 580,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií na částku budeprovedeno změnou v evidenci SCP po zápisu snížení základníhojmění do obchodního rejstříku na základě příkazu představenstva.V souvislosti se snížením základního jmění nedojde k poskytnutíplnění ve prospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku AVIA ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 4. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku AVIA. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. července 2006 - 24. července 2006 : Řádná valná hromada AVIA, a.s. konaná dne 12.7.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) ... obch. zák.. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty:1) rozsah sníženíZákladní kapitál se snižuje ze současné výše 5.077.690.496,- Kč o částku 4.194.613.888,- Kč na částku 883.076.608,- Kč.2) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedenoV souladu s ust. § 213a obch. zák. bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 46 Kč na 8 Kč.Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 20. června 2005 - 17. srpna 2005 : Mimořádná valná hromada DAEWOO AVIA, a.s. rozhodla dle § 216b obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu za účelem částečné úhrady kumulované ztráty společnosti dle ustanov... ení § 216b odst. 1 a) obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita na částečnou úhradu kumulované ztráty.1) Rozsah snížení Základní kapitál se snižuje ze současné výše 1 000 360 220 Kč o částku 921 021 306 Kč na částku 79 338 914 Kč.2) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno. V souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie ze současné výše 580 Kč na 46 Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcie v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2004 - 10. listopadu 2004 : Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14.6.2004, č.j. 25 Nc 12327/2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného: DAEWOO AVIA, a.s., IČO: 452 73 227 ve prospěch oprávněnéh... o: U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO: 361 99 222. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Stojanovo nám. 7/873, Ostrava - Mariánské Hory. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2004 - 10. listopadu 2004 : Dle sdělení soudního exekutora JUDr. Vlastimila Porostlého ze dne 1.4.2003, č.j. EX 488/02, došlého soudu dne 3.4.2003, č.j. F 35808/2003 byla exekucí vymáhaná pohledávka povinným... zcela splněna. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 2002 - 10. listopadu 2004 : Usnesením Obvodního soudu v Praze 9 ze dne 23.10.2002, č.j. 25Nc 11289/2002-4 byla nařízena exekuce pravomocného avykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 zedne... 25.7.2002 sp. zn. 49 Ro 485/2002 k uspokojení pohledávkyoprávněného v částce 42.619,40,- Kč s úrokem z prodlení ve výši5% z částky 21.499,- Kč od 14.2.2002 do zaplacení, dálě ve výši5% z částky 21.120,40,- Kč od 11.3.2002 do zaplacení a nákladůtéto exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. VlastimilPorostlý, Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo nám. 7/873, PSČ709 00 Ostrava - Mariánské Hory. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1992 - 13. února 1996 : Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
 • 4. května 1992 - 13. února 1996 : Základní jmění je rozděleno na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů