Trendy

18 857 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 380 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

163 872 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 22.11.2002 Praha 6, U Prioru 1/1059, PSČ 16001

Historické adresy

10.8.1993 - 22.11.2002 Praha 6 - Ruzyně, U Prioru 1
1.5.1992 - 10.8.1993 Praha 6, U Prioru 1, PSČ 16000

45273499

DIČ

od 1.1.1993

CZ45273499

Datová schránka

da77xbq

Historické názvy

1.5.1992 - 10.8.1993

RUVE, a.-s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1500

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.6.1996

62 737 000 Kč

Historické jmění

1.5.1992 - 19.6.1996

125 474 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

CZ6727000000000001967010

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 28.5.1992

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • U Prioru 1059/1, 161 00, Praha - Ruzyně

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Velkoobchod RUVE, s.p. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářskéhozápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejichstanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady
  • 1. května 1992 : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národníhomajetku České republiky se sídlem v praze 1, Gorkého nám.32, na Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního záko-níku. Jediným zakladatelem společnosti je fond národníhomajetku České republiky se sídlem v praze 1, Gorkého nám.32, na... který přešel majetek státního podniku ve smyslu§ 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. července 2008 - 24. března 2012 : Mimořádná valná hromada společnosti RUVE a.s., sídlem U Prioru 1/1059, 160 01 Praha 6, IČ: 45273499 konaná dne 18.10.2005 přijala následující usnesení:Valná hromada společnost RUV... E a.s. rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti RUVE a.s. ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, tj. společnosti Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, na hlavního akcionáře, tj. společnost Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, přičemž toto usnesení má tyto další náležitosti:1/ Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti RUVE a.s. je společnost Lagermax Lagerhaus und Speditions AG, se sídlem Radingerstrasse 16, Salzburg, 5020 Rakousko (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,48675 % na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením nabývacích titulů a dále předložením akcií ke dni konání valné hromady i ke dni podání žádosti o svolání této valné hromady a dále čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených listin vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady vlastníkem celkem 124.830 (slovy: sto dvacet čtyři tisíc osm set třicet) kusů kmenových akcií emitovaných společností o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 99,48675 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku.2/ Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce, od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3/ Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 460,- Kč (slovy: čtyřista šedesát korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků ve výši potřebné k výplatě protiplnění při valné hromadě potvrzením banky HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p. 2090, PSČ 111 00, IČ: 64948242 (dále jen "banka") ze dne 18.10.2005. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 012-005-2005 ze dne 3.8.2005 zpracovaným soudním znalcem Ing. Renatou Hronkovou, Malé náměstí 138/4, Praha 1 (dále jen " znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že pro závěrečný výrok o hodnotě čistého obchodního majetku byly použity výsledky výnosové metody z důvodu, že poskytuje dynamický pohled na oceňovanou firmu a vyjadřuje její tržní hodnotu pro potřeby přiměřeného vypořádání ostatním akcionářům. Hodnota čistého obchodního majetku RUVE a.s. stanovená výnosovou metodou DCF je 57.331 tis. Kč, hodnota 1 akcie o nominální hodnotě 500,- Kč je 460,- Kč.4/ Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím banky. Výplatu protiplnění provádí banka. Banka poskytne toto protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne předložení akcií společnosti RUVE a.s. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, neboť pak bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Náklady spojené s úhradou protiplnění nese oprávněná osoba.5/ Předložení akcií společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva akcií v sídle společnosti RUVE a.s., a to v pracovní dny v době od 10:00 - 16:00 hodin k rukám Ing. Jiřího Kouby. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dostatečné lhůtě, budou tyto akcie společností dle § 214 odst. 1 - 3 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 1995 - 19. června 1996 : Valná hromada rozhodla dne 20.6.1995 o snížení základníhojmění společnosti o 50%, tj. na 62 737 000,- Kč, a tosnížením jmenovité hodnoty akcií na 50%, tj. 500,- Kč/lakcie.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů