Základní údaje

Historické adresy

5.5.1992 - 3.12.2010 Praha 5, Nádražní 84

45273693

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 3.12.2010

CZ45273693

Datum vzniku

5. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

3. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

3. prosince 2010

Historické názvy

13.10.2003 - 3.12.2010

Pivovary Staropramen a.s.

5.5.1992 - 13.10.2003

Pražské pivovary, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1512

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.3.2003 - 3.12.2010

3 434 948 800 Kč

17.12.2002 - 26.3.2003

3 434 948 800 Kč

5.8.2002 - 17.12.2002

429 368 600 Kč

31.1.1997 - 5.8.2002

1 717 474 400 Kč

10.3.1994 - 31.1.1997

1 164 863 000 Kč

22.7.1992 - 10.3.1994

683 385 000 Kč

5.5.1992 - 22.7.1992

627 895 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 3. prosince 2010 - 3. prosince 2010 : V důsledku vnitrostátní fúze sloučením došlo k zániku společnosti Pivovary Staropramen a.s., se sídlem Nádražní 84, Praha 5, PSČ: 15054, IČ: 45273693 a Starbev Czech Republic s.r.o... ., se sídlem Nádražní, Praha 5, PSČ: 15054, IČ: 28992636 bez likvidace s tím, že veškeré jmění těchto zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost Malvil Consulting a.s., se sídlem Nádražní 84, Praha 5, PSČ: 15054, IČ: 28914694. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2008 - 3. prosince 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 26. srpna 2005, přijala následující usnesení:"Valná hromada v souladu s ust. § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v pl... atném znění, rozhoduje o přechodu všech akcií společnosti Pivovary Staropramen a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 84, IČ 452 73 693, o jmenovité hodnotě 25,-- Kč na jednu akcii, vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti Pivovary Staropramen a.s., na hlavního akcionáře společnosti Pivovary Staropramen a.s., tj. společnost Interbrew Central European Holding B.V., se sídlem Ceresstraat 19, 4811CA, Breda, Nizozemí. Společnost Interbrew Central European Holding B.V. vlastní 136.809.559 ks akcií společnosti Pivovary Staropramen a.s., což vyplývá z výpisu registru emitenta vydaného Střediskem pro cenné papíry k rozhodnému dni pro konání valné hromady, tj. ke dni 19. srpna 2005. Společnost Interbrew Central European Holding B.V. je tedy hlaním akcionářem společnosti Pivovary Staropramen a.s., ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% jejího základního kapitálu a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech společnosti. Protiplnění, které společnost Interbrew Central European Holding B.V. poskytne ostatním menšinovým akcionářům společnosti Pivovary Staropramen a.s. v rámci přechodu jejich akcií na společnost Interbrew Central European Holding B.V., činí 41,-- Kč za každou kmenovou akcii společnosti Pivovary Staropramen a.s. o jmenovité hodnotě 25,-- Kč na jednu akcii, vydanou v zaknihované podobě ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 64-1/2005 ze dne 18. července 2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581, přičemž určená výše protiplnění se od znaleckého posudku neodchyluje. Společnost Interbrew Central European Holding B.V. poskytne protiplnění ostatním menšinovým akcionářům společnosti Pivovary Staropramen a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do dvou měsíců po zápisu vlastnického práva k akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů tj. ve Středisku cenných papírů." zobrazit více skrýt více
  • 31. ledna 1997 - 3. prosince 2010 : Pražské pivovary, a.s. jsou právním nástupcem obchodníchspolečností Ostravar a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 57, IČ:47672269 a Pivovary Vratislavice n. Nisou a.s, se sídlemLibe... rec, č. 30, Vratislavice n. Nisou, IČ: 46708847, které bylyzrušeny bez likvidace a z obchodního rejstříku vymazány ke dni31.1.1997. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1992 - 3. prosince 2010 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 5. května 1992 - 3. prosince 2010 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1992 - 3. prosince 2010 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuPražské pivovary, s.p. zobrazit více skrýt více
  • 14. října 2008 - 14. října 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 26. srpna 2005, přijala následující usnesení:"Valná hromada v souladu s ust. § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v pl... atném znění, rozhoduje o přechodu všech akcií společnosti Pivovary Staropramen a.s., se sídlem Praha 5, Nádražní 84, IČ 452 73 693, o jmenovité hodnotě 52,-- Kč na jednu akcii, vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti Pivovary Staropramen a.s., na hlavního akcionáře společnosti Pivovary Staropramen a.s., tj. společnost Interbrew Central European Holding B.V., se sídlem Ceresstraat 19, 4811CA, Breda, Nizozemí. Společnost Interbrew Central European Holding B.V. vlastní 136.809.559 ks akcií společnosti Pivovary Staropramen a.s., což vyplývá z výpisu registru emitenta vydaného Střediskem pro cenné papíry k rozhodnému dni pro konání valné hromady, tj. ke dni 19. srpna 2005. Společnost Interbrew Central European Holding B.V. je tedy hlaním akcionářem společnosti Pivovary Staropramen a.s., ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, neboť vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% jejího základního kapitálu a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech společnosti. Protiplnění, které společnost Interbrew Central European Holding B.V. poskytne ostatním menšinovým akcionářům společnosti Pivovary Staropramen a.s. v rámci přechodu jejich akcií na společnost Interbrew Central European Holding B.V., činí 41,-- Kč za každou kmenovou akcii společnosti Pivovary Staropramen a.s. o jmenovité hodnotě 25,-- Kč na jednu akcii, vydanou v zaknihované podobě ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 64-1/2005 ze dne 18. července 2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581, přičemž určená výše protiplnění se od znaleckého posudku neodchyluje. Společnost Interbrew Central European Holding B.V. poskytne protiplnění ostatním menšinovým akcionářům společnosti Pivovary Staropramen a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do dvou měsíců po zápisu vlastnického práva k akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů tj. ve Středisku cenných papírů." zobrazit více skrýt více
  • 27. prosince 2001 - 27. října 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti na svém zasedání dne6.4.2001 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitáluspolečnosti za následujících podmínek:1) Důvodem pro snížení základ... ního kapitálu je úhrada částikumulovaných ztrát společnosti z minulých let;2) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky1.717.474.400,- Kč na 429.368.600,- Kč;3) V souladu s ustanovením § 213a zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, v platném znění se snížení základního kapitáluprovede snížením jmenovité hodnoty veškerých akcií, a to zčástky 100,- Kč na 25,- Kč,- Kč.Mimořádná valná hromada společnosti na svém zasedání dne6.4.2001 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti za následujících podmínek:1) Pražské pivovary, a.s. zvýší svůj základní kapitál o částku3.005.580.200,- Kč formou upisování nových akcií peněžitýmivklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští;2) V souladu se zvýšením základního kapitálu bude upsáno120.223.208,- Kč kmenových akcií na majitele se jmenovitouhodnoutou 25,- Kč za akcii. Akcie budou zaknihované a veřejněneobchodovatelné. Práva spojená s akciemi budou stejná jakopráva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.Stanovy společnosti se příslušným způsobem mění v ustanovení čl.6.1,čl. 7 a čl. 18.1. Představenstvo společnosti je povinnovyhotovit úplné znění stanov společnosti bez zbytečného odkladu;3) Veškeré nově vydané akcie mohou být upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů. Místem k uplatňovánípřednostního práva a upisování nově vydaných akcií bude sídlospolečnosti v době 9.00 - 16.00 hod. ve všední dny během lhůty kupisování. Lhůta k upisování bude trvat dva týdny (dále jen"Lhůta k upisování") a začne běžet jeden týden po datu, kdypředstavenstvo zveřejní informace týkající se přednostních právakcionářů dle § 204a obchodního zákoníku. Vlastní datum zahájeníLhůty k upisování bude potvrzeno v oznámení.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahujeho podílu na základním kapitálu společnosti. Akcionář jeoprávněn upisovat sedm akcií o jmenovité hodnotě 25,- Kč zajednu akcii, a to za každou stávající akcii společnosti sejmenovitou hodnotou 25,- Kč, kterou vlastní v Rozhodný den.Emisní kurz akcií činí 25,- Kč za jednu akcii s tím, že Rozhodnýden pro uplatnění přednostních práv je první den Lhůty kupisování. Úpis bude umožněn výhradně těm osobám, které bylyakcionáři Společnosti v Rozhodný den na základě evidence vedenéStřediskem cenných papírů.4) Veškeré akcie, které zůstanou neupsány za použitípřednostních práv na konci Lhůty k upisování, budou upsányformou veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti.Emisní kurz akcií, které budou upisovány na základě veřejnéhonávrhu smlouvy o koupi akcií společnosti, činí 25,- Kč a místempro jejich upisování je sídlo společnosti, a to v době 9.00 -16.00 hod. ve všední dny během období platnosti veřejného návrhusmlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejnéhonávrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny azapočne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a tozpůsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti prosvolávání valných hromad;5) Během Lhůty k upisování jsou všichni upisovatelé povinnisložit na bankovní účet společnosti č. 2020049900/2600 uCitibank a.s. částku v Kč ve výši minimálně 30 % emisního kurzuakcií, které upisují. Před zahájením Lhůty k upisování nesmí býtžádná taková částka zaplacena. Při složení výše uvedené částkyobdrží upisovatelé doklad od Citibank, a.s. potvrzující, žedotčený upisovatel složil na účet Pražských pivovarů, a.s.částku ve výši minimálně 30 % emisního kurzu akcií upsaných tímtoupisovatelem.V případě, že upisovatel nesplatí plnou částku emisního kurzuakcií, které upisuje k datu úpisu, je povinen splatit plnoučástku emisního kurzu ve lhůtě 21 dni ode dne zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.V případě upisovatelů, kteří jsou právnickými osobami, musíbankovní potvrzení vydané Citibank, a.s. obsahovat úplnouobchodní firmu subjektu, IČO a jeho sídlo. V případěupisovatelů, kteří jsou fyzickými osobami, musí toto bankovnípotvrzení obsahovat úplné jméno a adresu této osoby, jakož ijejí rodné číslo nebo číslo pasu.Při upisování akcií v sídle společnosti upisovatel, jenž jeprávnickou osobou, musí předložit následující dokladyi) originál nebo notářsky ověřenou kopii potvrzení vydanéhoCitibank, a.s.ii) originál či notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodníhorejstříku nikoliv staršího než tři měsíce (v případězahraničního subjektu obdobný doklad prokazující existencitohoto subjektu a uvádějící osoby oprávněné jednat jeho jménem);iii) příslušný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovnípas);iv) původní výpis účtu upisovatele ve Středisku cenných papírů;v) v případě upisování akcií prostřednictvím zástupce originálplné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo notářskyověřenou kopií takové plné moci;Při upisování akcií v sídle společnosti musí akcionář jakožtofyzická osoba předložit následující doklady:i) originál či notářsky ověřenou kopii potvrzení vydanéhoCitibank, a.s.;ii) příslušný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovnípas);iii) původní výpis účtu upisovatele ve Středisku cenných papírů;aiv) v případě upisování akcií prostřednictvím zástupce originálplné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo notářskyověřenou kopií takové plné mociV případě, že jsou splněny veškeré podmínky a náležitostiupisování akcií, obdrží upisovatel při upisování písemnépotvrzení uvádějící, mj. formu, druh, podobu, počet a jmenovitouhodnotu upsaných akcií, celkovou částku emisního kurzu zaupisované akcie a rozsah splacení emisního kurzu upisovanýchakcií. Nejsou-li však uvedené podmínky a náležitosti splněny, máspolečnost právo odmítnout upisování akcií upisovatelem.Poté, co dojde k zápisu zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku vymění společnost neprodleně potvrzenípodle předchozího odstavce za zatímní list místo všech akciíupsaných avšak dosud plně nesplacených tímto upisovatelem a zaakcie, jejichž emisní kurz tento upisovatel plně splatil. Posplacení emisního kurzu plně nesplacených akcií může upisovatelpředložit zatímní list k výměně za akcie. Pokud byl splacenemisní kurz pouze některých akcií, vymění společnost zatímnílist za ty akcie, jejichž emisní kurz byl plně splacen, a téžza nový zatímní list, jehož nominální hodnota se rovná částceplně nesplacených akcií nahrazených tímto zatímním listem.Společnost vydá akcie tak, že je připíše na účet upisovatelevedený ve Středisku cenných papírů. zobrazit více skrýt více
  • 10. března 1994 - 27. října 2003 : Změna stanov schválená na mimořádné valné hromadě ověřenánotářským zápisem ze dne 7.12.1993 a notářský zápis ze dne15.2.1994 o průběhu upisování akcií ze účelem zvýšenízákladního j... mění. zobrazit více skrýt více
posunout dolů