Trendy

169 209 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 083 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

210 504 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.7.2002 Bohdalice č.p. 63, okres Vyškov, PSČ 68341

Historické adresy

5.6.1992 - 3.7.2002 Bohdalice 63, okres Vyškov
4.5.1992 - 5.6.1992 Praha 1, Kozí 4, PSČ 11000

45274029

DIČ

od 1.1.1993

CZ45274029

Datum vzniku

4. května 1992

Datová schránka

vqichra

Historické názvy

4.5.1992 - 5.6.1992

Strojírny Bohdalice a. s.

4.5.1992 - 5.6.1992

Strojírny Bohdalice, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 877

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.10.2010

46 523 000 Kč

Historické jmění

22.12.1992 - 24.10.2010

43 523 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vyškov

Bankovní účty

zvěřejněno 27.3.2014

2206731 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 9.10.1995

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 684 01, Slavkov u Brna

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2014 : Na společnost Strojírny Bohdalice, a. s. jako nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění rozdělované společnosti STEELCOM CZ, a. Na společnost Strojírny Bohdalice, a. s. jako nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění rozdělované společnosti STEELCOM CZ, a. ...s., se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČO 258 76 422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 9806. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 21. ledna 1997 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromadykonané 27.9.1996.
 • 21. ledna 1997 : Základní jmění je splaceno.
 • 4. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podl par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého nám Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podl par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého nám.... 32, na který přešel majetekakciové společnosti ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu naa jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu akciové společnostiXAVEROV a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. srpna 2014 - 21. října 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. srpna 2014 - 21. října 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 5. října 2010 - 24. října 2010 : 1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 43,523.000,-Kč (slovy: čtyřicet tři milióny pět set dvacet tři tisíce korun českých), o 3,000.000,-Kč, (slovy... : tři milióny korun českých), na 46,523.000,-Kč (slovy: čtyřicet šest miliónů pět set dvacet tři tisíce korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 3 ks (slovy: tři) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých).3. Emisní kurs akcií ve jmenovité hodnotě po 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude splacen peněžitým vkladem.4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti STEELCOM CZ, a.s. na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Štítného 327/7. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcionář uzavře se společností Strojírny Bohdalice, a.s.. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost Strojírny Bohdalice, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.5. 100% emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 3,000.000,-Kč (slovy: tři milióny korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 43-7907950217/0100, a to ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.6. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 2010 - 5. října 2010 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Strojírny Bohdalice, a.s., konané dne 08.ledna 2010 v 11:00 hod v zasedací místnosti v prvním patře administrativní budovy sídla spol... ečnosti Strojírny Bohdalice, a.s., v Bohdalicích čp. 63:1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnosti Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníka v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnických práv ke všem akciím vydaným společností Strojírny Bohdalice, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře obchodní společnosti STEELCOM CZ, a.s. se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČ 258 76 422, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9806, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Strojírny Bohdalice, a.s., se sídlem Bohdalice č.p. 63, okres Vyškov, PSČ 683 41, které bylo přiděleno identifikační číslo 452 74 029 a jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 877 (dále jen "společnost") je společnost STEELCOM CZ, a.s. se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, IČ 258 76 422 a jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9806 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 39.528 akcií společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů ze dne 21.9.2009. Hlavní akcionář překročil 90 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 21.9.2009. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění a znaleckého posudkuHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 92,10 Kč (slovy: devadesát dvě koruny české a deset haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000, Kč, ISIN CS0008440558. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena posudkem znalce č. 166/49/2009, vypracovaným společností ZNALEX, s.r.o. se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ 260 99 306, jmenovanou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 20. října 2006 pod č.j. 245/2006ODSZN/2, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a jeho části oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů, oceňování finančního a nehmotného majetku, oceňování pohledávek, účetnictví a inventarizace a finanční expertíza (dálen jen "znalec"). Dle znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 4,007.000, Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000, Kč, ISIN CS0008440558, byla stanovena na 92,10 Kč. Dle výroku znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti.4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 92,10 Kč (slovy: devadesát dvě koruny české deset haléřů) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000, Kč, ISIN CS0008440558, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáželi vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění společnosti A&CE Global Finance, a.s., IČ 26257530 (dále jen "obchodník"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením obchodníka ze dne 6.1.2010. Výplatu protiplnění provede obchodník. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oznámen dopisem zaslaným na adresu každého akcionáře uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti, v případě zástavních věřitelů na adresu sdělenou společnosti zástavním věřitelem.5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictví obchodníka. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2004 - 8. dubna 2005 : Usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 10Nc 1792/2004-6 ze dne 12.03.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 12 751,- Kč.Prov... edením exekuce byl pověřen: JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad v Ostravě, Stojanovo nám. 7/873, Ostrava-Mariánské Hory.Usnesení nabylo právní moci dne : 24.04.2004. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2003 - 19. června 2004 : Usnesením Okresního soudu ve Vyškově č.j. 10 Nc 744/2003-11 ze dne 26.8.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2.895,10 Kč.Prov... edením exekuce byl pověřen Mgr. Jan Pekárek, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Praha 6, Parléřova 10.Usnesení nabylo právní moci dne 14.11.2003. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 29. září 1993 : Dozorčí rada:Ing. Antonín Dvořák, Byškov, Jana Šoupala 2Miloš Uher, Bohdalice 122JUDr. Vlasta Vyleťalová, Polní 6, VyškovIng. Antonín Beránek, Letní 5, Vyškov
 • 4. května 1992 - 28. dubna 1993 : Právní forma právnické osoby: akciová společnost
 • 4. května 1992 - 22. prosince 1992 : Základní jmění: 42,500.000,-- Kčsa je rozděleno na 42.500 akcií na majitele po 1.000,-- Kčsjmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů