887 529 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

- 159 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

603 114 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

13.10.2003 - 1.11.2010 Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 27601
29.6.1999 - 13.10.2003 Měšice č.p. 124, okres Praha-východ
21.3.1997 - 29.6.1999 Praha 8, Sokolovská 88/109
5.5.1992 - 21.3.1997 Praha 1, Opletalova 6

45274061

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 1.11.2010

CZ45274061

Datum vzniku

5. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2010

Historické názvy

13.10.2003 - 1.11.2010

Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s.

5.5.1992 - 13.10.2003

Zemědělské zásobování a nákup v Praze a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1543

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.5.2010 - 1.11.2010

57 846 822 Kč

13.10.2003 - 1.5.2010

144 617 055 Kč

21.3.1997 - 13.10.2003

118 859 400 Kč

23.11.1994 - 21.3.1997

118 860 000 Kč

5.5.1992 - 23.11.1994

132 066 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. listopadu 2010 - 1. listopadu 2010 : Společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01, IČ 45274061, se vymazává z obchodního rejstříku, neboť spolu s další... zanikající společností Obila, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 45148376, zanikla sloučením s nástupnickou společnosti Výkrm Kutnohorsko, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ 27435148 zobrazit více skrýt více
  • 1. května 2010 - 1. listopadu 2010 : Společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 452 74 061, se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v...  Praze, oddíl B vložka 1543, se rozdělila odštěpením a sloučením odštěpované části jmění do nástupnické společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1537. Na nástupnickou společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., IČ 451 48 163, se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1537, přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 452 74 061, se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1543, definovaná projektem rozdělení odštěpením schváleným dne 19.4.2010, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2009 - 1. listopadu 2010 : Na společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ: 45274061, se sídlem Kokořínská 2981, Mělník, PSČ 276 01, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu f... úze sloučením jmění zanikající společnosti MELKU s.r.o., IČ: 27593533, se sídlem Kokořínská 2981, Mělník, PSČ 276 01 a jmění společnosti KOMODITA s.r.o., IČ: 27591158, se sídlem Kokořínská 2981, Mělník, PSČ 276 01. Společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. je právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti MELKU s.r.o. a právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti KOMODITA s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 30. listopadu 2007 - 1. listopadu 2010 : Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061, se sídlem Mělník, Kokořínská čp. 2981, PSČ 276 01, jako nástupni... cká společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti Agropodnik Mělník, a.s., IČ 46356207, se sídlem Mělník, Kokořínská 2981, PSČ 276 01. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2003 - 1. listopadu 2010 : Na obchodní společnost přešlo v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01 , I... Č 46356495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 2034. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1992 - 1. listopadu 2010 : V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
  • 5. května 1992 - 1. listopadu 2010 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Zemědělské zásobovánía nákup Praha - východ zobrazit více skrýt více
  • 5. května 1992 - 1. listopadu 2010 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Zemědělské zásobování a nákup Praha - východ. zobrazit více skrýt více
  • 14. září 2005 - 29. června 2009 : Valná hromada společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. dne 29. 8. 2005, konaná v sídle společnosti, přijala svými usneseními tato rozhodnutí:I. určuje, že na zákla... dě potvrzení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 8. srpna 2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány, že společnost AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, je hlavním akcionářem společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s. ve výši 97,16%, neboť jsou pro něj u obchodníka s cennými papíry uloženy akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 140.510.635,- Kč;II. konstatuje, že akcionář AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění;III. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovitých hodnotách 985.000,- Kč a 160.000,- Kč a všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 985,- Kč a 160,- Kč které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, IČ 26185610, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb., v platném znění, §§183i až §183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku;IV. určuje, výši protiplnění 861.569,10 Kč za akcii o jmenovité hodnotě 985.000,- Kč, 139.950,30 Kč za akcii o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč, 861,60 Kč za akcii o jmenovité hodnotě 985,- Kč, 140,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 160,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce PROSCON, s.r.o., se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, 147 00, IČ 49356381, ze dne 8. 8. 2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 0802/05;V. určuje, lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb.. zobrazit více skrýt více
posunout dolů