Trendy

59 236 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 859 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

170 744 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.9.2009 Praha 10 - Hostivař, Pražská 16, PSČ 10200

Historické adresy

6.5.1992 - 16.9.2009 Praha 10 - Hostivař, Pražská 16

45274860

DIČ

od 1.1.1993

CZ45274860

Datum vzniku

6. května 1992

Datová schránka

ci6n6wx

Historické názvy

6.5.1992 - 30.3.1993

Centrum stavebního inženýrství, zkušebnictví a poradenství, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1595

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.6.2014

30 000 000 Kč

Historické jmění

5.2.2010 - 5.6.2014

68 547 000 Kč

30.3.1993 - 5.2.2010

103 547 000 Kč

6.5.1992 - 30.3.1993

102 470 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 15

Bankovní účty

zvěřejněno 11.4.2013

2901101 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

7.9.1994 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 810/16, 102 00, Praha 10 - Hostivař

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. prosince 2017 : V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přeš V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přeš...la vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Centrum stavebního inženýrství a. s. na obchodní společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s. r. o., se sídlem Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČO 271 40 601, společnost s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 99347. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2017. zobrazit více skrýt více
 • 23. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 23. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 5. června 2014 : V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla... vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Centrum stavebního inženýrství a. s. na obchodní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2014. zobrazit více skrýt více
 • 10. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 6. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1992 : Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je...obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuVÚPS Praha, s.p. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. července 2009 - 5. února 2010 : Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku.Vzhledem k budoucím podnikatelsk... ým záměrům společnosti, nevyžadujícím dosavadní výši základního kapitálu, se snižuje základní kapitál společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. z dosavadní výše 103.547.000,- Kč ( slovy: jedno sto tři milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) o 35.000.000,- Kč ( slovy: třicet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 68.547.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Způsob snížení základního kapitálu je následující:Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie majitele představující 103.547.000,- Kč ( slovy: jedno sto tři milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 68.547.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačneí změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.S částku odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. března 2009 - 21. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s., konana dne 13.10.2005 přijala toto rozhodnutí:Představenstvo společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s... . obdrželo žádost hlavního akcionáře - společnosti KUPONINVEST, a.s., se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, IČ: 15053750, jako osoby vlastnící ve společnosti Centrum stavebního inženýřství a.s. akcie představující více než 90% základního kapitálu, ze dne 8.9.2005 o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. na společnost KUPONINVEST, a.s. Ve své žádosti akcionář stanovil protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč ve výši 405,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč.Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 024-014/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika-ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplnění, které náleží ostatním akcionářům, 405,- Kč ( slovy: čtyři sta pět korun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč.Představenstvo společnosti žádost hlavního akcionáře projednalo dne 8.9.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, která se konala dne 13.10.2005. Protiplnění považuje za spravedlivé.Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že společnost KUPONINVEST, a.s. vlastní akcie představující 91,20% základního kapitálu společnosti, a je hlavním akcionářem. Protiplnění stanovil hlavní akcionář ve výši 405,- Kč za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč a přiměřenost doložil posudkem znalce pana Františka Stříže. Protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 405,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé.V majetku společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. nejsou žádné akcie vydané společností Centrum stavebního inženýrství a.s.Vlastníci zastavených akcií se vyzávají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele.Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva.Akcionáři moou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 183 l do obchodního rejstříku.Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku.Notářský zápis provedený JUDr. TOmášem Oulíkem byl v sídle společnosti k nahlédnutí od 20.10.2005 do 20.11.2005.Uplynutím měsíce od zveřejnění zpisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnické práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho mědíce, případě v dodatečné dvacetidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák.Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 024-014/2005 znalce p. Františka Stříe. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů.Hlavní akcionář poskytené protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastvení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídajcíí hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Protiplnění bude poskytnuto buď v hotovosti do částky 5.000,- Kč v sídle společnosti Centrum stavebního inženýřství a.s. nebo převodem na bankovní účet nebo složenkou. O předání, respl převzetí akcií bude pořízen protokol. Protiplnění bude poskytnuto proti žádosti o výplatu proplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů. Dosavadní akcionáři mohou akcie rovněž zaslat na adresu společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. K zaslaným akciím je nutné připojit žádost o výplatu protiplnění včetně určení způsobu výplaty. V tomto případě musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. 91/20% hlasů všech akcionářů společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s.Akcionáři, kteří si doposud nevyzvedli listinné akcie, se vyzývají, aby společnosti oznámili, jakým způsobem a kam chtějí poskytnout protiplnění. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 1995 - 19. července 1996 : Zapisuje se úmysl snížit základní jmění společnosti, a tona základě rozhodnutí valné hromady konané dne 16.6.1995.Základní jmění bude sníženo o 15 000 000,- Kč a po sníženíbude čin... it 88 547 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 30. března 1993 - 16. listopadu 1993 : Základní jmění společnosti:na 1 akcii jmenovité hodnoty 100 000,- Kč se zvláštnímiprávy státu.
 • 6. května 1992 - 30. března 1993 : Základní jmění společnosti je rozděleno na 102 470 akcicí najméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty, (z toho 100 akcií po1 000,- Kčs jmenovité hodnoty se zvláštními právy státu).
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů