Trendy

13 584 087 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

209 606 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

8 548 752 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

1 750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.7.2014 Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.4.2009 - 17.7.2014 Praha 1, Národní 10, PSČ 11319
4.5.1992 - 1.4.2009 Praha 1, Národní třída 10, PSČ 11319

Adresa z obchodního rejstříku

od 28.7.2010 Praha 1 - Nové Město, Národní 138/10, PSČ 11319

45274924

DIČ

od 1.1.1993

CZ45274924

Datum vzniku

4. května 1992

Datová schránka

bjpdzta

Historické názvy

2.10.2007 - 1.4.2009

Stavby silnic a železnic, a.s.

1.10.2007 - 2.10.2007

EUROVIA SSŽ, a.s.

4.5.1992 - 1.10.2007

Stavby silnic a železnic, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1561

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.11.1998

1 386 200 000 Kč

Historické jmění

11.8.1994 - 17.11.1998

1 386 200 000 Kč

22.7.1992 - 11.8.1994

1 143 200 000 Kč

4.5.1992 - 22.7.1992

660 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 15.12.2017

115- 6654400297 / 0100

... více účtů (celkem 104) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Frýdlantská 3207, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 78) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 17. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 5
 • 17. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 1. července 2010 : Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikaj Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikaj...ící společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, PSČ 289 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení:Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu spo Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení:Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu spo...lečnosti EUROVIA. S.A. se sídem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů Střediska cenných papírů hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také "společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. ze Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 a k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady;2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika za protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále "oprávněné osoby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 061304 ze dne 13.července 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společnosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku;4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto pěněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopisem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku;5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti a dále poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 30. října 2004 : Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepom Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepom...uk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, identifikační číslo 453 59 130. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 2004 : U osoby vedoucí odštěpného závodu:Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003
 • 6. listopadu 2003 : Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku veden Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku veden...ém Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1,... Gorkého náměstí32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. července 1992 - 17. listopadu 1998 : Ke dni zápisu bylo splaceno 321.200.000,-Kčs v nepeněžitémplnění a 48.600.000,-Kčs v peněžité částce.
 • 4. května 1992 - 17. listopadu 1998 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStavby silnic a železnic Praha, s.p.. zobrazit více skrýt více
 • 4. května 1992 - 17. listopadu 1998 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů