0 tis. Kč

Zisk za rok 2011

23 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 22.4.2014 K Vltavě 785/42, Modřany, 143 00 Praha 4

Historické adresy

16.7.2003 - 22.4.2014 Praha 12, K Vltavě 42/785, PSČ 14300
20.5.1992 - 16.7.2003 Praha 2, V tůních 8

45276803

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.8.2002

002-45276803

Datum vzniku

20. května 1992

Datová schránka

en9diq5

Historické názvy

20.5.1992 - 17.7.1995

CB Sugar a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1615

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.10.2003

5 800 000 Kč

Historické jmění

18.12.1996 - 8.10.2003

2 020 000 Kč

17.7.1995 - 18.12.1996

1 520 000 Kč

20.5.1992 - 17.7.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 12

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 20. května 1992 : Datum uzavření zakladatelské smlouvy: 5.března 1992.
 • 20. května 1992 : Vzhledem ke skutečnosti, že se zakladatelé v zakladatelské smlou-vě dohodli, že rovným dílem splatí základní jmění, byla společno-st založena bez výzvy k upisování akcií a konání u Vzhledem ke skutečnosti, že se zakladatelé v zakladatelské smlou-vě dohodli, že rovným dílem splatí základní jmění, byla společno-st založena bez výzvy k upisování akcií a konání u...stavující valnéhromady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : e) Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečitrealizaci výše uvedeného rozhodnutí Jediného akcionáře, zejménapak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vede... néhoMěstským soudem v Praze , zajistit vyhotovení úplného zněnístanov Společnosti a následně pak učinit veškeré kroky nutné křádné a včasné realizaci výše uvedeného rozhodnutí Jedinéhoakcionáře. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány vSmlouvě o upsání akcií, jak stanoveno títmo rozhodnutím Jedinéhoakcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v so... uladu sustanovením § 167 Obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : c) Úpis všech akcií bude nabídnut jako předem vybranému zájemciJedinému akcionáři, jímž je společnost Cukrovar Velvary a.s.podle těchto pravidel: Úpis nových akcií jejichž úpisem s... erealizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude provedenprostřednictvím Smlouvy o upsání akcií v souladu se zněním § 204odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat velhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akciípočíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akciídoručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnostije oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým budezapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti.Místem upisování akcií budou administrativní prostorySpolečnosti na adrese Praha 4-Modřany, K Vltavě 785/42. Smlouvao úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v§ 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku. Emisní kurs všechupisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele,přičemž se připouští vzájemné započtení pohledávky, kterou máspolečnost za Jediným akcionářem z titulu splacení emisníhokursu akcií ve výši 3.780.000,-Kč a pohledávkou ve výši3.780.000,-Kč kterou má Jediný akcionář za Společností z titulusplacení emisního kursu akcií ve výši 3.780.000,-Kč apohledávkou ve výši 3.780.000,-Kč kterou má Jediný akcionář zaSpolečností z titulu smlouvy o úvěru ze dne 16.1.2003. Dohoda ozapočtení musí být uzavřená mezi Společností a Jedinýmakcionářem nejpozději do jednoho týdne ode dne úpisu novýchakcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí 10.000,-Kč(slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs je rovenjmenovité hodnotě jedné nově upisované akcie. Emisní... kurs všechupisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizovánovydáno 378 (slovy: tři sta sedmdesát osm) kusů kmenových akciíSpolečnosti, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-... Kč(slovy: deset tisíc korun českých), v listinné podobě s tím, žeupisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu senepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádnázvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dleobecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovýmakciím vydaným Společností. zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitáluSpolečnosti ze stávající výše 2.020.000,-Kč (slovy: dva milionydvacet tisíc korun českých) o 3.780.000,-Kč (slovy: tři milionys... edm set osmdesát tisíc korun českých) na částku 5.800.000Kč(slovy: pět milionů osm set tisíc korun českých), a to formouúpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování nad tutočástku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základníhokapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu sezněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. července 2003 - 8. října 2003 : Základní kapitál je splace ve výši 100%.
 • 18. prosince 1996 - 8. října 2003 : Základní jmění splaceno ve výši 1.670.000,- Kč
 • 20. května 1992 - 23. května 1995 : Ke dni zápisu splaceno 400 000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů