Základní údaje

Historické adresy

24.4.1996 - 29.12.2010 Praha 1, Kozí ul. 7
10.2.1993 - 24.4.1996 Praha 1, Václavské nám. 8
19.5.1992 - 10.2.1993 Praha 1, Kozí 7

45276943

DIČ

Není plátce DPH

1.7.1995 - 30.11.2010

CZ45276943

Datum vzniku

19. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. prosince 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. prosince 2010

Historické názvy

5.3.2009 - 29.12.2010

FOTBAL TRADING a.s. v likvidaci

10.2.1993 - 5.3.2009

FOTBAL TRADING a.s.

19.5.1992 - 10.2.1993

Československá společnost Fotbal, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1617

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.5.2005 - 29.12.2010

9 600 000 Kč

2.7.1996 - 21.5.2005

1 100 000 Kč

19.5.1992 - 2.7.1996

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2010 - 29. prosince 2010 : Ke dni právní moci usnesení o výmazu se z obchodního rejstříku vymazává společnost FOTBAL TRADING a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1, Kozí ul. 7, identifikační číslo 452 76 943. Pr... ávním důvodem výmazu je skončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 5. března 2009 - 29. prosince 2010 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 19.2.2009 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací.
  • 14. dubna 2005 - 29. prosince 2010 : Základní kapitál společnosti FOTBAL TRADING a.s. se zvyšuje úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o 8.500.000,-- Kč (osm milionů pět set tisíc korun českých), přičemž upisová... ní akcií nad částku tohoto navhovaného zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 204a Obchz se nepřipouští. Základní kapitál společnosti FOTBAL TRADING a.s., po jeho zvýšení bude činit 9.600.000,-- Kč (devět milionů šest set tisíc korun českých).Upisováno bude 1.700 kusů kmenových listinných akcií najméno, převoditelných se souhlasem valné hromady, o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.Všechny nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Jediným akcionářem FOTBAL TRADING a.s., kterým je ČMFS. Jediný akcionář toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře Jediný akcionář se společností FOTBAL TRADING postupem dle ObchZ, ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců FOTBAL TRADING a Jediného akcionáře na smlouvě o upsání akcií.Na jednu původní akcii se jmenovitou hodnotou 5.000,-- Kč lze upsat 7,73 nových akcií se jmenovitou hodnotou 5.000,-- Kč.Jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, akcií FOTBAL TRADING a.s. je povinen splatit 100% emisního kurzu všech upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností FOTBAL TRADING a.s., a to na bankovní účet FOTBAL TRADING a.s., č.ú.: 194817691/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.Vydání nového druhu akcií se neprovádí, upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepřipouští, možnost započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští, vydání poukázek na akcie se neschvaluje.Upisování akcií Jediným akcionářem formou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře Jediný akcionář se společností FOTBAL TRADING a.s., je vázáno na rozvazovací podmíku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře FOTBAL TRADING a.s., v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu FOTBAL TRADING a.s., do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 19. května 1992 - 29. prosince 2010 : Údaje o založení akciové společnosti:na základě notářského zápisu zakladatelem Českomoravskéhofotbalového svazu se sídlem v Praze dne 18.5.1992.
posunout dolů