Základní údaje

Sídlo

od 25.8.2003 Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11121

Historické adresy

29.10.2001 - 25.8.2003 Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 11000
16.2.1998 - 29.10.2001 Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 11000
13.9.1996 - 16.2.1998 Praha 7, Janovského 2, PSČ 17032
1.6.1992 - 13.9.1996 Praha 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, PSČ 17000

45279314

DIČ

od 1.1.1993

CZ45279314

Datová schránka

nqkd2ia

Historické názvy

1.6.1992 - 14.6.2017

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

27.2.2015 - 11.4.2015

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

30.10.2014 - 27.2.2015

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1619

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.1.2016

4 075 000 000 Kč

Historické jmění

10.1.1996 - 4.1.2016

1 300 000 000 Kč

1.6.1992 - 10.1.1996

420 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 4.7.2017

41908111 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. června 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. dubna 2006 : Jediný akcionář:Česká republika
 • 21. října 2005 : Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsa Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsa...né do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9958, část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP"), v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č. 363/1999 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komečního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistného kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1993 : Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčenanotářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valnéhromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financíČeské republiky, Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčenanotářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valnéhromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financíČeské republiky, ...orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvímpro území České republiky ze dne 22.1.1993,č.j. 323/3946/1993 a rozhodnutí ministerstva financí Českérepubliky dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím pro územíČeské republiky ze dne 6.5.1992 č.j. 103/35186/1992. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1992 : Údaje o založení akciové společnosti:Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé -federální ministerstvo financí, federální ministerstvohospodářství, federální minister Údaje o založení akciové společnosti:Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé -federální ministerstvo financí, federální ministerstvohospodářství, federální minister...stvo zahraničního obchodu,ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financíSlovenské republiky - v souladu s bodem I/5 přílohy usnesenívlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu za podmínekstanovených zákonem č.513/1991 Sb., 185/1991 Sb. a 24/1991 sb. veznění zák. č.25/1992 Sb. o založení společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. ledna 2016 - 4. ledna 2016 : Dne 10.12.2015 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí. I. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva stá... tu jako jediného akcionáře společnosti prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti podle předloženého návrhu. II. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 1 300 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta milionů korun českých) o částku ve výši 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 4 075 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu o částku 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude upsáno 2775 (dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Nové akcie budou vydány na majetkové účty výše uvedených ministerstev, prostřednictvím kterých Upisovatel vykonává svá akcionářská práva ve společnosti následovně:a) Ministerstvo financí České republiky, číslo majetkového účtu 100200542147 v počtu 1110 (slovy: jeden tisíc jedno sto deset) akcií ve jmenovité hodnotě 1 110 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto deset milionů korun českých)b) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, číslo majetkového účtu 873/808001331482 v počtu 999 (slovy: devět set devadesát devět) akcií ve jmenovité hodnotě 999 000 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů korun českých)c) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, číslo majetkového účtu 940/100201477381 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých)d) Ministerstvo zemědělství České republiky, číslo majetkového účtu 876/100200658102 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých)3. Všechny nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. stát Česká republika, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím organizačních složek státu, kterými jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., tato ministerstva: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, se sídlem Na Františku 32, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy všech 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů shora uvedených akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).4. Lhůta pro úpis všech shora uvedených akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. činí dva týdny ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionář. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy adresa Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů činí 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých). 6. Lhůta pro splacení emisního kursu jediným akcionářem činí dva týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 268310106/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku celkem 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude podán rejstříkovému soudu s návrhem na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 1997 - 4. dubna 2006 : Názvy společnosti v cizích jazycích:anglicky:Export Guarantee and Insurace Corporationněmecky:Export Garantie - und Versicherungsgessellschaft, AGfrancouzskyLa société de Garantie ... et Assurance des Exportation, S.A.španělskyCompaňia de Garantia y de Seguros a la Exportacion, S.A. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1998 - 27. října 1999 : změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci,schválené řádnou valnou hromadou dne 23.5.1997
 • 16. února 1998 - 27. října 1999 : změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakcischválené mimořádnou valnou hromadou dne 17. prosince 1997
 • 7. března 1997 - 27. října 1999 : Změna Stanov, § 8, bodu 2 provedena Dodatkem ke Stanovám,schváleným Mimořádnou valnou hromadou dne 19.12.1996
 • 13. září 1996 - 27. října 1999 : úplné znění stanov společnosti ze dne 24.5.1996
 • 1. června 1992 - 2. listopadu 1997 : Názvy společnosti v cizích jazycích:anglicky:Export Guarantee and Insurace Corporationněmecky:Export-Garantie-und Versicherungsgessellschaft,AGfrancouzskyLa société de Grantie et A... ssurance des Exportation, S.A.španělskyCompaňia exportadora de garantia y aseguradora, S.A. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 1996 - 13. září 1996 : úplné znění stanov společnosti ze dne 10.11.1995
 • 6. prosince 1993 - 8. února 1995 : Způsob jednání za společnost:za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazujepředseda a místopředseda představenstva,podpisování za obchodní společnost se děje, tak že k... natiš-těnému nebo napsanému názvu obchodní společnosti připojísvůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. června 1992 - 20. prosince 1993 : Dozorčí rada:ing. Miroslav Havel, Praha 6, Evropská 675ing. Hana Dočkalová, Praha 9, Českolipská 897ing. Ľubomír Klimo, Bratislava, Haanova 37
 • 1. června 1992 - 6. prosince 1993 : Způsob jednání společnosti:za společnost jedná a společnost zavazuje předseda amístopředseda představenstva a generální ředitel společnosti,který je volený z členů představenstva s... polečnosti; podepisováníse děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnostipřipojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstvanebo generální ředitel. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů