Trendy

4 408 679 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

35 971 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

3 992 066 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.3.2014 Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Historické adresy

5.4.2002 - 6.3.2014 Praha 4, Bezová čp. 1658, PSČ 14714
12.1.1995 - 5.4.2002 Praha 4, Bezová č. 1658, PSČ 14714
1.4.1992 - 12.1.1995 Praha 4, Bezová ul. 1658

45309612

DIČ

od 1.1.1993

CZ45309612

Datum vzniku

1. dubna 1992

Datová schránka

jxtcg8w

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1383

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.3.2005

546 229 000 Kč

Historické jmění

1.4.1992 - 9.3.2005

546 229 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 14.2.2018

117940573 / 0300

... více účtů (celkem 36) najdete zde

Provozovny

od 1.8.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. března 2017 : Jediným akcionářem společnosti je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Jediným akcionářem společnosti je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem... v Praze, oddíl B, vložka 758. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 23. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 6
 • 23. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 8
 • 30. srpna 2005 : Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti S u b t e r a a.s., se sídlem v Praze 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14, IČ: 453 09 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mě Usnesení mimořádné valné hromady akciové společnosti S u b t e r a a.s., se sídlem v Praze 4, Bezová čp. 1658, PSČ 147 14, IČ: 453 09 612, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mě...stským soudem v Praze, oddílu B., vložka 1383 ("Společnost") konané dne 15. srpna 2005 (dále jen "mimořádná valná hromada")Mimořádná valná hromada Společnosti rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Metrostav a.s. takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je akciová společnost Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, PSČ 180 00, Praha 8, identifikační číslo 000 14 915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka č. 758 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady a k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady přesahovala, jakož i ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti.Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni (i.) doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, (ii.) rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, jakož (iii.) ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 523 958 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, označení emise: CS0005023050, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základní kapitálu Společnoti ve výši 95,92 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.2. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových zaknihovaných akcií na majitele emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, označení emise: CS0005023050, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "akcie") na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zvěřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti předchodu akcií"). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen " přecházející akcie" nebo "ostatní účastnické cenné papíry").3. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudkuHlavní akcionář poskytne za přecházející akcie peněžité protiplnění ve výši 1.350,-Kč (slovy: "jeden tisíc tři sta padesát korun českých") za jednu přecházející akcii.Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 271 - 171/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, PSČ 602 00, IČ: 44119097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "výše protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry určená hlavním akcionářem odpovídá hodnotě protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry zjištěné znalcem a je přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. "Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry stanovena postupem podle následujících oceňovacích metod: substanční, komparativní a výnosové - diskontovaných peněžních toků.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k přecházejícím akciím na majetkovém účtu v příslušné zákonné evidenci cenných papírů.Protiplnění bude oprávněné osobě ze strany hlavního akcionáře poskytnuto způsobem zaslání peněžních prostředků v příslušné výši poštovní poukázkou určenou do vlastních rukou na adresu oprávněné osoby uvedené ve výpisu ze zákonné evidence cenných papírů. V případě změny právních předpisů aplikovatelné na toto usnesení mimořádné valné hromady znemožňující poskytnutí protiplnění uvedeným způsobem poskytne hlavní akcionář protiplnění způsobem, které právní předpisy umožní.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník přecházejících akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak).Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady.5. Vyhotovení výpisu z registru emitentaPředstavenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu ze zákonné evidence cenných papírů obsahujícího a identifikaci zástavních věřitů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. dubna 1992 - 19. února 1996 : Údaje o založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb.obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fondnárodního majetku České repu... bliky se sídlem v Praze, Gorkéhonám. 32 zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 19. února 1996 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuohodnocení privatizačním projektem schváleným MSNMP ČR dne23.... 1.1992 č.j. 40/125/41/92. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 19. února 1996 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 24.3.1992 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti,schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a... dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 15. února 1994 : Generální ředitel:Ing. Petr Kuchár, Dürrerova 14, Praha 10.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů