Trendy

135 361 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

399 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

75 857 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.7.2012 Praha 4 - Podolí, Na Podkovce 281/10, PSČ 14700

Historické adresy

24.4.2001 - 1.7.2012 Praha 4, Jivenská 1273/1
10.7.1992 - 24.4.2001 Praha 4, Jívenská 1273
11.2.1992 - 10.7.1992 Praha 6, Havlovská 3

45314411

DIČ

od 1.1.1993

CZ45314411

Datum vzniku

11. února 1992

Datová schránka

r2xrs4i

Historické názvy

11.2.1992 - 10.7.1992

REP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1336

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.6.2015

14 400 000 Kč

Historické jmění

3.3.2004 - 16.6.2015

14 400 000 Kč

30.10.2001 - 3.3.2004

9 600 000 Kč

31.10.2000 - 30.10.2001

7 500 000 Kč

17.7.2000 - 31.10.2000

5 000 000 Kč

21.12.1995 - 17.7.2000

4 000 000 Kč

11.2.1992 - 21.12.1995

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 27.6.2013

20130099 / 2700

Provozovny

od 1.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Na Podkovce 281/10, 147 00, Praha - Podolí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. května 1998 - 16. června 2015 : Údaje o zřízení: bylo splaceno 100% základního kapitálu.
 • 14. ledna 2004 - 3. března 2004 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení závazků společnosti, jejího kapitálového posílení a zlepšen... í struktury pasiv v účetní bilanci, o částku 4.800.000,-Kč (slovy : čtyři miliony osm set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.600,-Kč (slovy: jeden tisíc šest set korun českých). Akcie nebudou registrované.Emisní kurs nově upisovaných akcií se stanoví částkou 2.100,- Kč (dvatisícejednostokorun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se stanoví částkou 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) na jednu akcii. Emisní ážio v celkové částce 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmillion pětsettisíc korun českých) bude po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku převedeno do rezervního fondu.S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Zvýšení základního kapitálu společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník").Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s., Praha 4, Jivenská 1273/1 a lhůta pro upisování akcií čini dva měsíce a začne běžet 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli PATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001-Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámen doporučeným dopisem.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci - společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností PATENTSERVIS Alicante S.A., proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Připouští se možnost započtení části peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o pohledávky :- z faktury č. 11 ze dne 8.11.1999 vystavené PATENTSERVIS - Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s.na částku EUR 58.944,--- z faktury č. 12 ze dne 23.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha,a.s.na částku EUR 58.053,--- z faktury č. 16 ze dne 30.11.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.703,--- z faktury č. 18 ze dne 28.12.1999 vystavené PATENTSERVIS Alicante, S.A. společnosti PATENTSERVIS Praha a.s.na částku EUR 46.914,--Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil, že kurzem pro přepočet EUR na koruny české je stanoven kurz České národní banky ke dni doručení faktury a to u faktury číslo 11 - 36,23 Kč za 1 EUR, faktury číslo 12 - 36,12 Kč za 1 EUR, faktury číslo 16 - 35,90 Kč za 1 EUR a faktury číslo 18 - 36,13 Kč za 1 EUR.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti vyslovil souhlas se započtením výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti PATENTSERVIS Alicante, S.A. za společností PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu ve výši 6.300.000,-- Kč (slovy : šest milionů tři sta tisíc korun českých) včetně emisního ážia.Potvrzení auditora ze dne 2.12.2003 tvoří přílohu číslo 5 notářského zápisu.Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PATENTSERVIS ALICANTE, S.A., kterou má společnost PATENTSERVIS ALICANTE, S.A. vůči společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. proti pohledávce společnosti PATENTSERVIS Praha, a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela.Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti schválil následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:a) smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě dvou měsíců. Lhůta začne běžet 30 dnů ode dne zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty budePATENTSERVIS Alicante, S.A., se sídlem 03001 - Alicante, Plaza Calvo Sotelo, č. 15-2, Španělsko, oznámendoporučeným dopisem.b) Místo uzavření smlouvy o započtení je v sídle společnosti PATENTSERVIS Praha , a.s., Praha 4,Jivenská 1273/1.c) Podpisy na smlouvě o započtení obou jejích stran musí být úředně ověřeny.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu rejstříkovému soudu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2001 - 9. září 2003 : Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, 252 42 Jesenice, Lísková 516
 • 7. března 2000 - 9. září 2003 : Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílova 3308/27, Praha 4
 • 17. července 2000 - 30. října 2001 : Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 16.5.2000:1) částka, o níž se navrhuje zvýšení základního jmění:2 500 000,- Kč a nepřipouští se upisování akcií nad tuto částkunavrhov... aného zvýšení základního jmění2) počet a jmenovitá honota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:2000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 250,- kč na jméno vlistinné podobě,3) využití přednostního práva:vylučuje se,4) nabídka určitému zájemci:akcie budou nabídnuty Patentservis Alicante S.A. se sídlem v03001-Alicante, Plza Calvo Sotelo, číslo 15.20, Španělsko,5) upisování akcií nepeněžitým vkladem:schvaluje se upisování nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepohledávka Patentservis Alicante S.A. ve výši 3 365 000,- Kčvůči PATENTSERVIS Praha a.s. vzniklá z licenční smlouvy ze dne1.1.1999,6) emisní kurs a emisní ážio:emisní kurs 2000 ks akcií činí 3 365 000,- Kč (tj. emisní kursjedné akcie 1 682,50), z toho emisní ážio činí 865 000,- Kč(tj. na jednu akcii je emisní ážio 432,50 Kč),7) lhůta pro upisování akcií:do dvou měsíců od zápisu usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku,8) místo pro splacení nepeněžitého vkladu:sídlo společnosti Praha 4, Jívenská 1273/1,9) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:den účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, který nenastanedříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno doobchodního rejstříku a nastane před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. července 1992 - 24. dubna 2001 : Náměstek ředitele společnosti:Mgr. Jan Hák, Jordana Jovkova 3262, Praha 4
 • 10. července 1992 - 7. března 2000 : Ředitel společnosti:JUDr. Aleš Vokálek, Petržílkova 3308/27, Praha 4
 • 11. února 1992 - 7. května 1998 : Údaje o zřízení:akciová společnost byla zřízena jednorázově byly přijaty stanovy,zvoleno představenstvo, dozorčí rada, bylo spalceno více než30% základního akciového kapitálu.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů