Základní údaje

Sídlo

od 4.6.2001 Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407

Historické adresy

18.4.2001 - 4.6.2001 Praha 1, Na Příkopě čp. 969, PSČ 11407
3.9.1996 - 18.4.2001 Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 11407
5.3.1992 - 3.9.1996 Praha 1, Na příkopě 33

Adresa z obchodního rejstříku

od 27.7.2005 Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 11407

45317054

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2008

CZ45317054

Datum vzniku

5. března 1992

Datová schránka

4ktes4w

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1360

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.2.2000

19 004 926 000 Kč

Historické jmění

4.9.1997 - 11.2.2000

9 502 463 000 Kč

3.11.1994 - 4.9.1997

9 502 463 000 Kč

11.1.1994 - 3.11.1994

7 502 463 000 Kč

10.12.1992 - 11.1.1994

5 001 642 000 Kč

6.3.1992 - 10.12.1992

4 562 982 000 Kč

5.3.1992 - 6.3.1992

4 562 982 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 014036VPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 1.7.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • náměstí Junkových 2772/1, 155 00, Praha - Stodůlky

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 8. září 2016 : Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o... poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitého příplatku vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnické právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 10. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 31. prosince 2010 : Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sí Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sí...dlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1992 : Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavuKomerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schválenýmusnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 Způsob založení:V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavuKomerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schválenýmusnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 ...a č.109 ze dne 20.2.1992založil Fond národního majetku České republiky jako jedinýzakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskoulistinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. března 2014 - 31. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 3. září 1996 - 23. listopadu 2004 : Změna stanov společnosti přijatá valnou hromadou konanou dne6.května 1996
 • 9. října 1995 - 23. listopadu 2004 : Změn Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
 • 11. ledna 1994 - 23. listopadu 2004 : Zapisuje se změna Stanov přijatých na valné hromadě konanédne 8.11.1993.
 • 10. prosince 1992 - 23. listopadu 2004 : Zapisuje se změna stanov společnosti přijatá valnou hromadoukonanou dne 16.7.1992.
 • 26. listopadu 1999 - 11. února 2000 : Valná hromada přijala následující usnesení:a) Základní jmění banky se zvyšuje o 7.500.000.000,- Kč ( slovy:sedmmiliardpětsetmilionůkorun českých ) s tím, že se připouštíupisování a... kcií nad částku navrhovaného zvýšení až do výše9.502.463.000,- Kč ( slovy:devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korunčeských ) z 9.502.463.000,- Kč ( slovy:devětmiliardpětsetdvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korunčeských ) na 17.002.0463.000,- Kč ( slovy:sedmnáctmiliarddvamilionyčtyřistašedesáttřitisíc korun českých)až na 19.004.926.000,- Kč ( slovy:devatenáctmiliardčtyřimilionydevětsetdvacetšesttisíc korunčeských ) vydáním 15.000.000 kusů až 19.004.926 kusů kmenovýchakcií jmenovité hodnoty 500,- kč ( slovy: pětsetkorun českých),znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem kterýrozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění banky, seurčuje představenstvo.b) Úpis akcií bude proveden ve třech kolech, a to tak, že vprvním kole, které započne rozhodným dnem a bude trvat dvatýdny, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1) obchodníhozákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svéhopřednostního práva upsat část nových akcií banky upisovaných kezvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základnímjmění banky. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadníakcii banky o jmenovité hodnotě 500,- Kč lze upsat jednu novoukmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč, znějící na majitelev zaknihované podobě. Místem pro vykonání přednostního právajsou oblastní pobočky Komerční banky, a.s. :- Praha-západ: Praha 7, U průhonu 38, 170 04- Praha-východ: Praha 1, Václavské náměstí 42, 114 07- České Budějovice: České Budějovice, Krajinská 15, 270 72- Karlovy Vary: Karlovy Vary, Bělehradská 13, 361 19- Plzeň: Plzeň, Goethova 1, 305 95- Liberec: Liberec, 8. března 14, 461 77- Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, Bílinská 2, 400 42- Hradec Králové: Hradec Králové, nám. Osvoboditelů 798, 502 16- Pardubice: Pardubice, nám. Republiky 222, 530 78- Brno: Brno, nám. Svobody 21, 631 31- Jihlava: Jihlava, Palackého 46, 586 32- Zlín: Zlín, třída Tomáše Bati 152, 761 20- Olomouc: Olomouc, třída Svobody 14, 772 14- Ostrava: Ostrava 1, Nádražní 12, 730 01c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den 12.červenec 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabude právnímoci do konce června 1999.V případě, že rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění nenabude právní moci do konce června1999, je rozhodným dnem třetí pondělí následující po dni, kdyrozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění nabylo právní moci. Informace o přednostnímprávu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude zveřejněnave dvou celostátně distribuovaných denících. Přednostní právoupsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni pro uplatněnípřednostního práva, zapsán ve výpisu z registru emitenta anepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kteroubylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou opostoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku.d) V prvním kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci prvního kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejnélhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělenpři úpisu.e) Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostníhopráva v prvním kole, budou nabídnuty podle § 203 odst. 1 písm.d) obchodního zákoníku ve druhém kole k upsání předem určenémuzájemci, a to Fondu národního majetku ČR. Upsání proběhne vsídle Komerční banky, a.s., a to tak, že představenstvo vyzveFond národního majetku ČR k upsání akcií. Prvním dnem úpisu sestanoví den 3. srpen 1999 za předpokladu, že rozhodnutí soudu ozápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabudeprávní moci do konce června 1999. V případě, že rozhodnutí souduo zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnínenabude právní moci do konce června 1999, je prvním dnem úpisušesté pondělí následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění nabylo právnímoci. Lhůta pro upisování akcií je 5 pracovních dní.f) Ve druhém kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 2 pracovních dnůnásledujících po dni úpisu, jinak bude upsání akcií neúčinné.g) Neupsaný zbytek akcií z druhého kola bude nabídnut ve třetímkole k úpisu na základě veřejné výzvy k upisování akcií, kterébude trvat dva týdny a začne 18. srpna 1999 za předpokladu, žedruhé kolo úpisu začne dne 3. srpna 1999, jinak třetí pondělínásledující po dni, v němž byl proveden úpis ve druhém kole a totak, aby celý tříkolový úpis byl ukončen do 6 měsíců od nabytíprávní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění. Výzva k upisování akcií, která musíobsahovat údaje podle ustanovení § 163 obchodního zákoníku budezveřejněná ve dvou celostátně distribuovaných denících. Místempro upisování akcií v rámci třetího kola je pobočka Komerčníbanky, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07.h) Ve třetím kole je upisovatel povinen splatit celý emisní kursupsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výšipřipsána na účet č. 19-5372120217/0100, zřízený emitentem uKomerční banky, a.s., a to nejpozději do 3 pracovních dnůnásledujících po posledním dni, kdy bylo možné upsat akcie vrámci třetího kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejnélhůtě, jinak bude upsání akcií neúčinné. K identifikaci platbyuvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělenpři úpisu.i) V případě, že před ukončením třetího kola úpisu podle písm.g) bude upsáno všech 19.004.926 kusů akcií, další upisování seodmítne.j) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva,jakož i akcií upisovaných v druhém a třetím kole je shodný ačiní 500,- Kč za jednu akcii.k) Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsoupřípustné ve všech kolech pouze peněžité vklady. zobrazit více skrýt více
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing.Bořivoj Pražák
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann amístopředseda představenstva Ing.Karel Bednář
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.a člen představenstva Ing. Tomáš Doležal.
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpánik ačlen představenstva Ing. Tomáš Doležal
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák a členpředstavenstva Ing. Tomáš Doležal
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražáka člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš ačlen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Tomáš Doležal
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmann ačlen představenstva RNDr. Petr Budinský,CSc.nebo společně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna člen představenst... va Ing. Tomáš Doležal zobrazit více skrýt více
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : Pro případ jednání a podepisování za banku dvěma členypředstavenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni)tito členové představenstva takto:
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Lubomír Štěpaník ačlen představenstva RNDr. Petr Budínský,CSc.
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Bořivoj Pražáka člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník.
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Lubomír Štěpáník
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně člen představenstva Ing. Jaroslav Mareša člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Bořivoj Pražák
 • 9. října 1995 - 4. září 1997 : nebo společně místopředseda představenstva Ing. Karel Bednářa člen představenstva Ing. Jaroslav Mareš
 • 5. března 1992 - 4. září 1997 : Základní jmění banky je splaceno složením majetku Komerční banky,s.p.ú. ze 100%.
 • 3. listopadu 1994 - 9. října 1995 : Změna Stanov usnesením valné hromady ze dne 29.4.1994.
 • 14. července 1994 - 9. října 1995 : představenstva ing. Lubomír Štěpáník nebo společně členpředstavenstva ing. Bořivoj Pražák a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník.
 • 14. července 1994 - 9. října 1995 : představenstva JUDr. Richard Salzmann a člen představenstvaing. Lubomír Štěpáník nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Lubomír Štěpá... ník nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Jaroslav Mareš nebo společně místopředsedapředstavenstva ing. Karel Bednář a člen představenstvaing. Bořivoj Pražák nebo společně člen představenstvaing. Jaroslav Mareš a člen představenstva Bořivoj Pražáknebo společně člen představenstva ing. Jaroslav Mareš a člen zobrazit více skrýt více
 • 14. července 1994 - 9. října 1995 : Způsob jednání jménem společnosti:Pro případ jednání a podepsiování za banku dvěma členypředstavenstva jsou představenstvem zmocněni (pověřeni)tito členové představenstva takto:spo... lečně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna místopředseda představenstva ing. Karel Bednář nebospolečně předseda představenstva JUDr. Richard Salzmanna člen představenstva ing. Jaroslav Mareš nebo společněpředseda představenstva JUDr. Richard Salzmann a členpředstavenstva ing. Bořivoj Pražák nebo společně předseda zobrazit více skrýt více
 • 5. března 1992 - 11. ledna 1994 : Zbývající členové dozorčí rady budou zvolení zaměstnanci banky.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů