Trendy

2 323 343 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

43 741 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

594 047 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.12.2014 Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice

Historické adresy

7.9.2010 - 24.12.2014 Domažlice, Masarykova 523, PSČ 34401
16.8.1994 - 7.9.2010 Domažlice, Masarykova 523
1.7.1992 - 16.8.1994 Domažlice, tř. Pohraniční stráže 523

45350272

DIČ

od 1.1.1993

CZ45350272

Datová schránka

2ugmzru

Historické názvy

24.12.2014 - 16.3.2015

AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.

1.7.1992 - 24.12.2014

AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 261

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.3.1993

90 344 000 Kč

Historické jmění

1.7.1992 - 15.3.1993

80 594 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Domažlice

Bankovní účty

zvěřejněno 17.7.2013

107- 5230940287 / 0100

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 1.5.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Masarykova 543, 344 01, Domažlice - Bezděkovské Předměstí

... více provozoven (celkem 32) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. září 2017 : Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 26. 6. 2017, došlo k odštěpení části jmění společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykov Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 26. 6. 2017, došlo k odštěpení části jmění společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykov...a 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 45350272, jako společnosti rozdělované, a k přechodu této části jmění na nástupnickou společnost AGP beton, s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 523, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 27588483. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 2017 : Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 23. 3. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděko Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 23. 3. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděko...vské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 45350272, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností DOA plus s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 64360814, a DOSped-ČS s.r.o., se sídlem na adrese Masarykova 543, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice, IČO 04628748. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. prosince 2013 : Došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností AGF Energy, a.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Pyšels Došlo ke sloučení, při kterém na společnost AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., jako nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností AGF Energy, a.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Pyšels...ká 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 29137357, a MAVEX DIESEL, spol. s r. o., se sídlem Cheb, Májová 606/35, PSČ 350 02, identifikační číslo 63504464. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2013 : Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného dne 19. srpna 2013, došlo u společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí j Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného dne 19. srpna 2013, došlo u společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí j...ejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na společnosti Primagra, a.s., IČO 45148155, se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, a AGF Logistics, s.r.o., IČO 64361594, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. dubna 2013 - 23. září 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. přijala dne 9.4.2013 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti AGROPODNIK DOMAŽLICE a. ... s., se sídlem Domažlice, Masarykova 523, PSČ 344 01, IČO 45350272 (dále jen „společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČO 45148155 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti hromadné listinné akcie nahrazující listinné kmenové akcie na jméno, a to 84.735 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,79% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 2. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 93,79%.b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku.c) Výše protiplněníValná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1015,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 481/12/2013 ze dne 25.2.2013 vypracovaným společnosti ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost.d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplněníDosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník“). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2002 - 7. září 2010 : Představenstvo AGROPODNIKU DOMAŽLICE a.s. na základě usnesenímimořádné valné hromady z 16.11.2001 zvyšuje základní kapitálspolečnosti za účelem umožnění úpisu akcií zaměstnancispol... ečnosti ke zvýšení jejich zainteresovanosti na výsledcíchhospodaření a ke stabilizaci personálního stavu společnosti.Základní kapitál se zvyšuje o 4.508.000,- Kč (slovy:čtyřimilionypětsetosmtisíckorunčeských), bez možnosti vyššíhoúpisu, což představuje 4,99 % jeho dosavadní výše. Ke zvýšenídojde úpisem nových akcií bez využití přednostního právaakcionářů.Důvodem jeho vyloučení je umožnění úpisu akcií zaměstnancispolečnosti, jejichž hlavní pracovní poměr ke dni úpisu budetrvat déle jak 3 roky.Vydáno bude 4.508 ks akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Akcie budou kmenové, stejného druhu jako dosavadní, znějícína jméno, v listinné podobě. Zaměstnanci splatí při úpisu 15 %emisního kurzu akcií, jeho zbývající část bude splacena zvlastních zdrojů společnosti - ostatních kapitálových fondů ř.48 rozvahy účet 413100, stav účtu k 31.12.2001 5.037.500,51 Kč.Splacení nepodléhající část emisního kurzu nově upisovanýchakcií nepřekročí 5 % základního kapitálu společnosti.Pověření představenstva zvýšit základní kapitál platí do29.6.2004.Základní kapitál, který nebude zaměstnanci společnosti upsán,bude nabídnut k úpisu stávajícím akcionářům. V prvém kole vpoměru vlastnictví akcií po navýšení základního kapitálu.Místem úpisu bude sídlo společnosti, lhůta úpisu zaměstnancizačíná běžet 15. den po nabytí právní moci zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejsříku a končí 365. den.Úpis stávajícími akcionáři začíná běžet 60. den po skončenílhůty úpisu zaměstnanci společnosti a trvá 365 dní.Možnost úpisu bude oznámena zaměstnancům společnosti oznámenímtéto skutečnosti 7 dnů před zahájením úpisu vyvěšením na místechobvyklých v AGROPODNIKU DOMAŽLICE a.s., možnost úpisu stávajícímakcionářům bude oznámena sdělením této skutečnosti obyčejnoupoštou na adresu dle posledního seznamu akcionářům, s vyznačenímodeslání dopisů v podací knize.Upsané akcie budou spláceny na účet společnosti číslo1013321/0100. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1992 - 15. března 1993 : Základní jmění: základní jmění společnosti činí 80 594 000,- Kčspředstavující hodnotu peněžních a nepeněžních vkladů oceněnýchv účetní uzávěrce k 31. 3. 1992, rozdělené na 80 594 k... s akciíznějících na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů