Trendy

34 753 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-41 021 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

64 660 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 25.6.2007 Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 34522

Historické adresy

14.8.2006 - 25.6.2007 Poběžovice 45, PSČ 34522
18.4.2002 - 14.8.2006 Staňkov 145
1.7.1992 - 18.4.2002 Staňkov 66

45350281

DIČ

od 1.1.1993

CZ45350281

Datum vzniku

1. července 1992

Datová schránka

2mggdr9

Historické názvy

1.7.1992 - 14.8.2006

Společný podnik STAŇKOV a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 262

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.1.2009

105 000 000 Kč

Historické jmění

1.7.1992 - 12.1.2009

80 657 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Domažlice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5573557001 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

22.7.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Staňkov I 145, 345 61, Staňkov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 19. prosince 2008 - 12. ledna 2009 : Mimořádná valná hromada obchodní společnosti SP Poběžovice a.s. konaná dne 11.12.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšu... je z původní výše 80.657.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých) o částku 24.343.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií:počet akcií:24.343 (slovy: dvacet čtyři tisíce tři sta čtyřicet tři) kusů akcií1. jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)2. druh akcie: kmenové3. forma akcie: na jméno4. podoba akcie: listinná5. emisní kurs jedné akcie: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českýchPřednostní právo stávajících akcionářů:Rozhodnutím valné hromady konané dne 11.12.2008 bylo vyloučeno přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií, a to postupem a v souladu s ust. § 14 odst. 2.3. a ust. § 17 ost. 6 stanov společnosti, a také postupem v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato více jak třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.Úpis akcií:Veškeré akcie budou nabídnuty předem určené osobě, věřiteli společnosti SP Poběžovice a.s., a to obchodní společnosti SPIN Plzeň a.s., IČ 453 51 392, sídlo Plzeň, Borůvková 13, PSČ 312 00.Místem pro upisování akcií jsou Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 22 a lhůta pro upisování akcií činí 30 dní. Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému zájemci tuto výzvu spolu se smlouvou osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání práva upsat nové akcie počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výzvy předem určenému zájemci. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pravidla úhrady emisního kursu akcií a pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Celý emisní kurs všech upsaných akckí bude splacen výlučně zápočtem proti pohledávkám věřitele společnosti SPIN Plzeň a.s. za společností SP Poběžovice a.s. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek uzavře společnost SP Poběžovice a.s. na straně jedné s upisovatelem a předem určeným zájemcem na straně druhé do 5 dnů ode dne, kdy dojde k úpisu akcií. Smlouva musí být uzavřena písemně a obsahovat specifikaci pohledávek, které budou započteny.Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akcií:Valná hromada připouští možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce SPIN Plzeň a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pohledávkami věřitele a předem určeného zájemce SPIN Plzeň a.s. je kupní cena za neuhrazené dodávky krmných směsí dodaných v letech 2007 a 2008, které společnost SPIN Plzeň a.s. nabyla postoupením od původních dodavatelů. Celková výše pohledávek činí podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 11.12.2008 minimálně 24.343.000,- Kč.Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek zcela nebo i z části. zobrazit více skrýt více
  • 6. srpna 2008 - 19. prosince 2008 : Řádná valná hromada obchodní společnosti SP Poběžovice a.s. konaná dne 03.07.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Zvýšení základního kapitáluZákladní kapit... ál společnosti se zvyšujez původní výše 80.657.000,- Kč ( slovy : osmdesát milionů šest set padesát sedm tisíc korun českých ) o částku 73.343.000,- Kč ( slovy : sedmdesát tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce korun českých ).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií :počet akcií: 73.343 ( slovy : sedmdesát tři tisíce tři sta čtyřicet tři ) kusů akcií1. jmenovitá hodnota jedné akcie : 1.000,-- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých )2. druh akcie : kmenové3. forma akcie : na jméno4. podoba akcie : listinná5. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých )Přednostní právo stávajících akcionářůStávající akcionáři mají právo využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 0,91 nové akcie.Úpis akcií s využitím přednostního práva k úpisu :Místo a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií :1. místo : Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 222. lhůta : 30 ( slovy : třicet ) dní3. způsob oznámení počátku lhůty :4. Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným akcionářům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo akcionáři tento dopis osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni.5. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých )Akcie neupsané akcionáři s využitím přednostního právaVšechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob za stejných podmínek a v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.O způsobu výběru předem určených zájemců podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku z řad věřitelů anebo třetích osob, jakož i o výběru takových konkrétních osob, je oprávněna rozhodnout dozorčí rada společnosti.Úpis akcií třetími osobamiMísto a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob počátek běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií :1. misto : Poběžovice, Hostouňská 45, PSČ 345 222. lhůta : 30 ( slovy : třicet ) dní3. způsob oznámení počátku lhůty :Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému zájemci z řad věřitelů anebo třetích osob tento dopis osobně prokazatelně předá ve stejné lhůtě. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne odeslání výzvy předem určeným zájemcům z řad věřitelů anebo třetích osob.4. emisní kurs jedné akcie : 1.450,-- Kč ( slovy : jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých )Pravidla úhrady emisního kursu akciíKaždý upisovatel, akcionář či předem určený zájemce z řad věřitelů anebo třetích osob, je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dnů od data úpisu, na účet společnosti číslo 2614321/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Domažlice.Pokud je předem určený zájemce zároveň věřitelem společnosti, je přípustná rovněž forma vzájemného zápočtu pohledávek proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to zcela nebo i z části.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započteníSmlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 30 ( třiceti ) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií.Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akciíValná hromada uděluje souhlas představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek věřitelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií.Identifikace osob věřitelů a výše jejich pohledávek podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 31.05.2008 :Zemědělské služby Dynin a.s., se sídlem Dynin 92, 373 64 Dynin, IČ 60070820, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 34.153.559,50 Kč ( slovy třicet čtyři miliony jedno sto padesát tři tisíce pět set padesát devět korun, padesát haléřů )Agroservis Tachov, a.s., se sídlem 348 02 Bor čp. 644, IČ 47716614, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 27.898.556,00 Kč ( slovy : dvacet sedm milionů osm set devadesát osm tisíc pět set padesát šest korun )Omnipol a.s., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 01 Praha 1, IČ 25063138, pohledávka za financování investice ve výši 21.072.695,96 Kč ( slovy : dvacet jeden milion sedmdesát dva tisíce šest set devadesát pět korun, devadesát šest haléřů )MVDr. Příbek Martin, bytem Kunešova 498, 344 01 Domažlice, IČ 46810480, pohledávka za veterinární služby ve výši 8.188.433,80 Kč ( slovy : osm milionů jedno sto osmdesát osm tisíc čtyři sta třicet tři koruny, osmdesát haléřů )Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o., se sídlem Nezvěstice 29, 332 04 Nezvěstice, IČ 48360058, pohledávka za dodávku krmných směsí ve výši 3.158.506,00 Kč ( slovy : tři miliony jedno sto padesát osm tisíc pět set šest korun )Tekro, spol. s r.o., se sídlem Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ 18628851, pohledávka za dodávku doplňků do krmných směsí ve výši 1.527.797,00 Kč ( slovy : jeden milion pět set dvacet sedm tisíc sedm set devadesát sedm korun )CHOVSERVIS a.s., se sídlem Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, IČ 46505008, pohledávka za inseminační dávky ve výši 755.031,50 Kč ( slovy : sedm set padesát pět tisíc třicet jedna koruna, padesát haléřů )Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i z části. zobrazit více skrýt více
posunout dolů