Trendy

322 204 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 639 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

128 400 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 23.6.2014 Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy

Historické adresy

1.5.1992 - 23.6.2014 Klatovy, Vídeňská 190

45357307

DIČ

od 1.1.1993

CZ45357307

Datová schránka

tqasgee

Historické názvy

1.5.1992 - 15.12.2003

Silnice Klatovy a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 221

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.11.2000

46 293 000 Kč

Historické jmění

1.5.1992 - 1.11.2000

41 893 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Klatovy

Bankovní účty

zvěřejněno 18.1.2014

5814302 / 0800

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2001

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Bolzanova 993/9, 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 23. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 23. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. července 2008 - 25. srpna 2010 : Mimořádná valná hromada společnosti Silnice Klatovy a.s. rozhodla dne 10.7.2008 o přijetí usnesení následujícího obsahu:Usnesení mimořádné valné hromady ve věci realizace práva výk... upu akcií společnosti Silnice Klatovy a.s.Určení Hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti Silnice Klatovy a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Klatovy, Vídeňská 190, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je Ing. Ladislav Koláčný, bytem Plzeň, Sluneční 8, okres Plzeň-město, r.č. 600718/1059 (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 43228 ks nekotovaných kmenových akcií společnosti Silnice Klatovy a.s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93.38 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Silnice Klatovy a.s.Osvědčení údajů o hlavním akcionářiSkutečnost, že Ing. Ladislav Koláčný je osobou vlastnící 43.228 ks akcií společnosti Silnice Klatovy a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93.38 %, byla osvědčena předložením 87 ks originálů akcií společnosti a 17 ks originálů hromadných listin nahrazujících 43.141 ks akcií společnosti představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ust. § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a předložení těchto stejných akcií při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 10.7.2008.Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu ostatních akcií na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada společnosti Silnice Klatovy a.s. schválila ve smyslu § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Silnice Klatovy a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, Ing. Ladislava Koláčného, a to za protiplnění v penězích. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchdního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na Hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Silnice Klatovy a.s., jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.Výše protiplněníVýše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 2.575,- Kč, za každou nekotovanou kmenovou akcii společnosti Silnice Klatovy a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějící na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 074 ze dne 17.4.2008. Pro určení přiměřenosti protiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: " ... byla stanovena hodnota 1 akcie Silnice Klatovy a.s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč na 257,5 % nominální hodnoty, což představuje částku 2.575,- Kč. Hodnota protiplnění za jednu akcii společnosti Silnice Klatovy a.s. na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 2.575,- Kč za jednu akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem."Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář společnosti Silnice Klatovy a.s. v souladu s ust. § 183l, odst. 5 ve spojení s ust. § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavaní vlastníci listinných akcií emitovaných společností Silnice Klatovy a.s., respektive zástavní věřitelé, kteří akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Silnice Klatovy a.s. listinné akcie ve lhůtě do 30 (třicet) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnáct) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci respektive zastavení věřitelé tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 214, odst. 1 až 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.Uložení peněžních prostředků určených na výplatu protiplněníPeněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Merx a.s., Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ 601 96 297, zapsané v obchdoním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 9.7.2008.Sdělení ke způsobu předání akciíPředstavenstvo společnosti Silnice Klatovy a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci akcií tyto předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti Merx a.s. se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, IČ 601 96 297, zapsané v obchodním resjstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4226, a to v pondělí, úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 v jejím sídle.Sdělení ke způsobu výplaty protiplněníHlavní akcionář, Ing. Ladislav Koláčný, bytem Plzeň, Sluneční 8, okres Plzeň - město, tímto sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena společnost Merx a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplněním bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Sdělení k uložení notářského zápisuPředstavenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 10.7.2008 včetně znaleckého posudku je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hodin. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů