Trendy

3 034 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-3 478 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

75 677 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2010

Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2016 Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

Historické adresy

13.12.2011 - 19.10.2016 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
25.5.2007 - 13.12.2011 Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
5.11.1998 - 25.5.2007 Klatovy IV, Dragounská 7
13.5.1997 - 5.11.1998 Klatovy IV, Dragounská 113
1.5.1992 - 13.5.1997 Klatovy II, Masarykova 393

45357323

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 15.11.2013

CZ45357323

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

fiyceui

Historické názvy

1.5.1992 - 17.8.2007

Stavební podnik Klatovy a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 223

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.9.1997

95 004 000 Kč

Historické jmění

25.1.1996 - 3.9.1997

95 004 000 Kč

27.9.1993 - 25.1.1996

71 304 000 Kč

1.5.1992 - 27.9.1993

69 799 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Provozovny

od 21.2.1994

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • ul. 5. května 83, 339 01, Klatovy - Klatovy IV

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. srpna 2007 : Důvod zrušení společnosti:Důvodem zrušení společnosti je ve smyslu § 68 odst. 3, písm. c) Obchodního zákoníku.

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. září 2005 - 20. prosince 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti Stavební podnik Klatovy a.s., se sídlem 339 39 Klatovy IV, Dragounská 7, IČ 453 57 323, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ... Plzni v oddílu B, vložce 223 (dále jen ?společnost?), konaná 7. 9. 20051) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Stavební podnik Klatovy a.s. je pan Štěpán Košan, r.č. 710318/1987, bytem 353 01 Mariánské Lázně, Hlavní třída 261/116, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 17. 08. 2005 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem 69 355 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 237 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obch. zák.2) schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 1 949 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na osobu hlavního akcionáře společnosti Štěpána Košana, r.č. 710318/1987, bytem 353 01 Mariánské Lázně, Hlavní třída 261/116 a to za protiplnění ve výši 895,- Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 12/2005 ze dne 16. 08. 2005, který vypracovala znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku, Ing. Jitka Čočková, bytem Praha 4, U Bazénu 404/9.3) konstatuje a osvědčuje, že akcionář Štěpán Košan, r.č. 710318/1987, bytem 353 01 Mariánské Lázně, Hlavní třída 261/116, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.Závěr znaleckého posudku: Znalecký posudek vypracovala znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku, Ing. Jitka Čočková, (č. posudku 12/2005) s cílem stanovit aktuální cenu akcií v souladu se zněním zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (v platném znění) pro účely výkupu účastnických cenných papírů v souladu s ustanovením § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (v platném znění). Znalkyně pro stanovení výše přiměřeného protiplnění použila výnosovou metodu a na základě této metody dospěla k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění, odpovídající hodnotě akcií společnosti Stavební podnik Klatovy a.s. činí 895,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 89 500,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.V sídle společnosti je k nahlédnutí notářský zápis NZ 294/2005, N 300/2005 ze dne 07. 09. 2005, sepsaný JUDr. Vlastimilem Heřmanem, notářem v Klatovech, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení. Společnost upozorňuje akcionáře, že uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu výše uvedeného usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím, uvedeným v usnesení, na hlavního akcionáře.Dosavadní vlastníci listinných akcií tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je předají jejímu zmocněnci ? společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1004, tel. 377237510, 377237810 v jeho sídle v pracovní doby od 9.00 hod. do 16.00 hod.Hlavní akcionář poskytne protiplnění prostřednictvím svého zmocněnce společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem 326 00 Plzeň, Slovanská 100, IČO 648 32 341, a to na své náklady do jednoho týdne od předání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 13. května 1997 - 13. května 1997 : 309 ks kmenové akcie na majitele neveřejně obchodovatelnév listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
  • 13. května 1997 - 13. května 1997 : Akcie:64 104 ks kmenové akcie na majitele neveřejně obchodovatelnév zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč
  • 27. září 1993 - 25. ledna 1996 : Základní jmění: základní jmění společnosti činí 71 304 000,- Kčpředstavující hodnotu majetku podle privatizačního projektuoceněného v účetní evidenci včetně převodu z rezervního fo... ndu zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 27. září 1993 : Základní jmění: 69 799 000 Kčs, slovyšedesátdevětmilionůsedmsetdevadesátdevěttisíc korunčeskoslovenskýchSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetk... u uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuStavební podnik Klatovy schváleném MSNMP pod č. j. SŘK/97/92ze dne 16. 4. 1992. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů