Trendy

14 829 000 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 864 000 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

15 312 000 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

2 250

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.11.2016 U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

Historické adresy

14.10.2016 - 4.11.2016 U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
28.4.2008 - 14.10.2016 Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 30497
1.5.1992 - 28.4.2008 Plzeň, U Prazdroje 7, okres Plzeň-město

45357366

DIČ

od 1.1.1993

CZ45357366

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

db8cgqz

Historické názvy

1.5.1992 - 1.9.1994

Plzeňské pivovary a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 227

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.5.2007

2 000 000 000 Kč

Historické jmění

30.9.2002 - 21.5.2007

1 962 064 060 Kč

19.12.1997 - 30.9.2002

1 939 020 000 Kč

19.9.1994 - 19.12.1997

1 939 020 000 Kč

1.9.1994 - 19.9.1994

1 819 020 000 Kč

1.5.1992 - 1.9.1994

1 204 285 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Bankovní účty

zvěřejněno 29.6.2016

GB85CITI18500812675323

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 30.8.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 588 11, Střítež 3

... více provozoven (celkem 25) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. listopadu 2016 : Adresa sídla pro účely doručování: Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 30497
 • 25. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 25. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 1. července 2011 : Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti vyhotoveného představenstvem společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti vyhotoveného představenstvem společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ... 301 00, IČ 453 57 366, dne 10.2.2011 došlo k odštěpení části jmění společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost SABMiller Brands Europe a.s., se sídlem Plzeň, Východní předměstí, U Prazdroje 64/7, PSČ 304 97, IČ 291 15 779. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 2005 : "Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o pře "Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o pře...chodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. na společnost Pilsner Urquell Investments, B.V., se sídlem Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nizozemí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Rotterdamu jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Pilsner Urquell Inwestments, B.V. je hlavním akcionářem společnosti je doložena a osvědčena výpisem z účtu emitenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamem akcionářů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a výpisem z účtu majitele cenných papírů, tj. hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 15. 7. 2005.Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastníkem 213.442 kusů akcií společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a zároveň vlastníkem 1.686.873 kusů akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, což představuje 96,85 % všech akcií akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. a zároveň hlasovacích práv v ní.Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. je vlastník akcií společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu akciové společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.Společnost Pilsner Urquelll Investments, B.V. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen "Oprávněná osoba"), protiplnění za akcie společnosti:ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;ve výši 17 686 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;ve výši 177 Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10 Kč. Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě očekávané výnosové kapacity podniku Společnosti. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 69/2005, vyhotoveným znalcem Ing. Petrem Šímou, se sídlem Fr. Křižíka 18, Praha 7 ve spolupráci s Deloitte Czech Republic B. V., organizační složka. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů resp. v seznamu akcionářů společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcionáři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankovní účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněným osobám ve lhůtě 1 měsíce od sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je společnost ADMINISTER , spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 425, PSČ: 384 03. Společnost ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněnou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2002 : Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., je nástupnickou společnostízrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlemVelké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ 45 14 77 3 Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., je nástupnickou společnostízrušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlemVelké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ 45 14 77 3...6 aPivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ14 61 36 03. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2002 : Při sloučení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se společnostíPivovar Velké Popovice, a.s. a společností Pivovar RADEGAST,a.s., přešlo na společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. jměníz Při sloučení společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se společnostíPivovar Velké Popovice, a.s. a společností Pivovar RADEGAST,a.s., přešlo na společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. jměníz...rušených společností Pivovar Velké Popovice, a.s. se sídlemVelké Popovice, Righofferova 1, PSČ 251 69, IČ: 45 14 77 36 aPivovar RADEGAST, a.s. se sídlem Nošovice, PSČ 739 51, IČ14 61 36 03. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. května 2005 - 25. dubna 2006 : Usnesení valné hromady konané dne 17. 9. 2004 o snížení základního kapitálu:Důvod snížení základního kapitálu:naložení s vlastními akciemi v majetku společnosti v souladu s ustanov... ením § 161b obchodního zákoníku.Rozsah snížení základního kapitálu: o 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) ze stávající výše 1.962.064.060,- Kč (slovy: jedné miliardy devět set šedesát dva milionů šedesát čtyři tisíc šedesát korun českých) na novou výši 1.960.847.680,- Kč (jednu miliardu devět set šedesát milionů osm set čtyřicet sedm tisíc šest set osmdesát korun českých).Způsob snížení základního kapitálu:zrušením 121.638 vlastních akcií (kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč vydaných v zaknihované podobě), vlastní akcie společnosti budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příslušného příkazu společnosti.Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:O částku 1.216.380,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti.O částce 29.295.081,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě devadesát pět tisíc osmdesát jedna korun českých) - představující rozdíl mezi úhrnnou pořizovací cenou zrušovaných akcií ve výši 30.511.461,- Kč (slovy: třicet milionů pět set jedenáct tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých), jak o ní účtuje společnost, a úhrnnou jmenovitou hodnotou zrušovaných akcií bude v souladu s účetními předpisy účtováno tak, že o ni bude snížen rezervní fond společnosti.V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. zobrazit více skrýt více
 • 7. května 2005 - 14. března 2006 : Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho:a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč,b) na 1 699 613 ks akcií zn... ějících na jméno, ve jmenovité hodnotějedné akcie 1000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. července 1995 - 7. května 2005 : Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho:a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč,b) na 1 699 613 ks akcií zn... ějících na jméno, ve jmenovité hodnotějedné akcie 1000,- Kč, z toho 1 ks akcie se zvláštními právy proFond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě1 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 1999 - 22. ledna 2002 : Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění:a) Mimořádná valná hromada společnosti schválila dne 18.1.1999zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií ... vejmenovité hodnotě od 400.000.000,- Kč (slovy čtyřistamilionůkorun českých) do 1.000.000.000,- Kč (slovy jednamiliarda korunčeských), přičemž se nepřipouští úpis akcií nad navrhovanoumaximální částku zvýšení základního jmění. Výše základníhojmění společnosti dosud zapsaná v obchodním rejstříku činí1.939.020.000,- Kč, slovy:jednamiliardadevětsetřicetdevětmiliónůdvacettisíckorunčeských,přičemž po zvýšení bude základní jmění společnosti činit částkuodpovídající součtu nynější hodnoty základního jmění a částkyupsané dle tohoto usnesení. Důvodem navrženého zvýšenízákladního jmění je další posílení vlastních zdrojů společnosti. b) Valná hromada schvaluje upsání akcií za těchto podmínek:Základní charakteristika emiseDruh cenného papíru: Kmenová akcie ve smyslu § 155 anásl. Obch. zák.Emitent: Plzeňský Prazdroj, a.s.Forma cenného papíru: na majitele (doručitele)Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- KčPodoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papírDůvod zvýšení základníhojmění: posílení vlastních zdrojůspolečnostiPočet: 400.000 ks až 1.000.000 ksObchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezenípřevoditelnostiISIN: bude požádáno o převzetíCZ0008444254Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. ve smyslu stanovPlzeňského Prazdroje, a.s. aprávního řádu České republikyForma splacení: peněžní Způsob upisování akcií----------------------Úpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního právastávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšenízákladního jmění společnosti. Lhůta k upsání:---------------Lhůta na upsání akcií je stanovena na 14 dní a počíná běžet 15.den ode dne zveřejnění výzvy představenstva PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. k upisování akcií. Představenstvo PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. zveřejní výzvu k upisování akcií nejpozději do14 dnů ode dne, kdy obdrží usnesení rejstříkového soudu o zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku. Místo a čas upisování:----------------------Místem upisování bude sídlo společnosti Plzeň, U Prazdroje 7.Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech vkterýkoli pracovní den od 9.00 hod. do 15.00 hod. Upisovatelé a rozhodný den:---------------------------Upisování se mohou zúčastnit výhradně osoby, které v den konánímimořádné valné hromady, tj. 18.1.1999 budou akcionářiPlzeňského Prazdroje, a.s. dle evidence Střediska cennýchpapírů. Maximální upisovací nárok:--------------------------Akcionář vlastnící dvě (2) akcie Plzeňského Prazdroje, a.s. vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč má nárok na upsání maximálně jedné(1) nové akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na každé dvě (2)stávající akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs:------------4.300,- Kč Náležitosti úpisu:------------------Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel - fyzickáosoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel -právnická osoba se prokáže platným výpisem z obchodního rejstřkune starším než 3 měsíce (u zahraniční osoby obdobným dokladem oexistenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem).Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platnýmprůkazem totožnosti.Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciálníplné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické osobynebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná mocmusí být vystavena v českém jazyce (nebo s úředně ověřenýmpřekladem) a určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisuakcií Plzeňského Prazdroje, a.s. a musí obsahovat úplné anezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce a rodné čísloupisovatele - fyzické osoby nebo IČ upisovatele - právnickéosoby.V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele aneborozsahu jeho předkupního práva je rozhodná evidence PlzeňskéhoPrazdroje, a.s. dle výpisu z účtu emitenta ze Střediska cennýchpapírů ke dni mimořádné valné hromady.Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předložívýpis z tohoto účtu.V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu budeupisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné ipočet upsaných akcií.V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí je emitentoprávněn upisovateli úpis odmítnout. Úhrada akcií:-------------Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akcií takovým způsobem,aby úhrada byla připsána na účet Plzeňského Prazdroje, a.s čísloúčtu 3643757/5100 u IPB Plzeň s účetním datem nejpozdějiposledního dne upisovacího kola. Vydání akcií:-------------Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku azískání povolení k veřejnému obchodování budou akcie vydányformou jejich připsání na účet majitele ve Středisku cennýchpapírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtu majitelecenných papírů ve Středisku cenných papírů. Neplatnost úpisu:-----------------Minimální počet akcií, které musí být upsány, aby bylo upisováníúčinné, je 400.000 ks akcií s nominální hodnotou 400.000.000,-Kč. Upisování akcií bude neúčinné, jestliže do konce lhůty shorauvedené nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akciíuvedené částky 400.000.000,- Kč.Bude-li upisování akcií podle tohoto rozhodnutí neúčinné,zanikají práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií aspolečnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu do jednohoměsíce upisovatelům částky, zaplacené při upsání akcií spolu súrokem ve výši úroku obvykle poskytovaného bankou, u níž máspolečnost zřízen běžný účet, a to ke dni, kdy vznikla povinnostvrátit zaplacenou částku. zobrazit více skrýt více
 • 19. září 1994 - 13. července 1995 : Akcie: základní jmění je rozvrženo na 1 939 020 ks akcií, z toho:a) na 239 407 ks akcií znějících na majitele ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč,b) na 1 699 613 ks akcií zn... ějících na jméno, ve jmenovitéhodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, z nichž je 120 429 ks akciízaměstnaneckých, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč adále pak 1 ks (slovy: jeden kus) akcie se zvláštními právy proFond národního majetku České republiky ve jmenovité hodnotě1 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 1994 - 19. září 1994 : Základní jmění:základní jmění společnosti činí 1 819 020 000,- Kč představujícíhodnotu majetku dle privatizačního projektu č. 1959 schválenéhoMSNMP ČR pod č. j. 30/31/1392/92 ze dn... e 9. 4. 1992 a jehoaktualizace č. 50 109 schválené MSNMP ČR pod čj. 404/94-320ze dne 3. 5. 1994. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 1. září 1994 : Základní jmění: 1 204 285 000 Kčs, slovyjednamiliardadvěstěčtyřimilionydvěstěosmdesátpěttisíc korunčeskoslovenskýchSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánoc... enou majetku uvedenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuPlzeňské pivovary schváleném usnesením vlády ČR č. 322,v části 8 ze dne 23. 4. 1992. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů