Trendy

6 885 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 694 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

160 269 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.7.2011 Dalovice, Botanická 276, PSČ 36263

Historické adresy

15.2.2005 - 21.7.2011 Dalovice, Botanická č.p. 276, PSČ 36232
26.6.2004 - 15.2.2005 Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská č.p. 124
20.10.2001 - 26.6.2004 Karlovy Vary - Rybáře, U lávky 82/8
11.9.1998 - 20.10.2001 Otovice, Hroznětínská 183, PSČ 36232
11.3.1994 - 11.9.1998 Karlovy Vary, Dubová 1
1.5.1992 - 11.3.1994 Karlovy Vary, Bělehradská 14

Adresa z obchodního rejstříku

od 3.7.2009 Dalovice, Botanická 276, PSČ 36232

45358095

DIČ

od 1.1.1993

CZ45358095

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

ee4fasr

Historické názvy

17.8.2002 - 22.4.2005

ADOKA KV a.s.

1.5.1992 - 17.8.2002

STAVOMONTÁŽE Karlovy Vary a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 238

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.6.2005

173 434 000 Kč

Historické jmění

29.8.1997 - 10.6.2005

67 434 000 Kč

1.5.1992 - 29.8.1997

68 303 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

1003091205 / 5500

Provozovny

od 12.10.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • náměstí 14. října 642/17, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. února 2014 - 13. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 27. února 2014 - 13. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 27. září 2005 - 31. srpna 2006 : Mimořádná vlaná hromada společnosti Moyo holding, a.s. se sídlem Dalovice, Botanická č.p. 276, PSČ 362 32 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B., vl... ožka 238, konaná na adrese MEF Consulting, a.s., Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00, v zasedací místnosti dne 30. srpna 2005 schválila toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je společnost Alphaduct, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00, IČ 26212412, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6856 (dále jen ?hlavní akcionář?). Vlastnictví akcií bylo hlavním akcionářem doloženo předložením čestného prohlášení, ve kterém je uvedeno, že hlavní akcionář je vlastníkem - 166 ks listinných akcií eminenta Moyo holding, a.s., série 01, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč, pořadová čísla 000001-0000166 a - 6 103 ks listinných akcií eminenta Moyo holding, a.s., série 02, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, pořadová čísla 000001-006103.Společnost Moyo holding, a.s. eviduje k dnešnímu dni v seznamu akcionářů, který je povinna vést, hlavního akcionáře jako vlastníka výše uvedených akcií, se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti Moyo holding, a.s. ve výši 99,233%Z uvedeného vyplývá, že společnost Alphaduct, a.s. je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 172 103 000 Kč, což představuje podíl 99,233 % základního kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Alphaduct, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00, IČ 26212412. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen ?datum přechodu akcií?).c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši:- 608 000 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série 01 v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč,- 608 Kč za každou kmenovou akcii společnosti série 02 v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1. písm. B) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 050721 ze dne 21. července 2005 vypracovaného znalcem, který je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 57202, dále jen ?znalec?. Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkových (substanční metodu) a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno.d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. pro podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše plnění protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000 Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář.Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců poté, kdy bude přijata žádost daného akcionáře o výplatu protiplnění a budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). zobrazit více skrýt více
  • 22. dubna 2005 - 10. června 2005 : Dne 6.1.2005 přijala valná hromada společnosti toto usnesení:(I.) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 106.000.000,- Kč z částky 67.434.000,- Kč na konečnou výši 173.43... 4.000,- Kč, a to upisováním nově emitovaných akcií jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem. Nepřipouští se upisování nad stanovenou částku. (II.) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 106 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. (III.) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení a rozvoj podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem, kterým jsou budova a pozemky v katastrálním území Stará Role a Počerny. Společnost uvedené nemovitosti využije ke zvýšení kvality a zejména pak k rozšíření služeb poskytovaných v souvislosti s výkonem realitní činnosti. (IV.) Akcie proto budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Alphaduct, a.s., IČ 26 21 24 12, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00. (V.) Valná hromada schvaluje, aby obchodní společnost Alphaduct, a.s., IČ 26 21 24 12, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00, splatila emisní kurs jí upsaných nových 106 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, výhradně nepeněžitým vkladem, sestávajícím z těchto nemovitostí: budova č.p. 545 (bydlení) stojící na pozemku st. parcela č. 574, a pozemek st. parc.č. 574 (stavební parcela), pozemek parc. č. 382/25 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 444/10 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 444/12 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 444/19 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 444/20 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 444/31 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 444/34 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 444/45 (ostatní plocha), pozemek parc. č.444/46 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 444/51 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 445/1 (zahrada), pozemek parc. č. 445/2 (trvalý travní porost), pozemek parc. č. 448/10 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 448/19 (ostatní plocha), vše nacházející se v katastrálním území Stará Role, Karlovy Vary, a pro Alphaduct, a.s. zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem Karlovarského kraje, pracoviště Karlovy Vary na listu vlasnictví č. 1792; a pozemek parc. č. 128/1 (ostatní plocha) nacházejícího se v katastrálním území Počerny, obec Karlovy Vary, který je pro Alphaduct, a.s. zapasná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Karlovarského kraje, pracoviště Karlovy Vary a listu vlastnictví č. 1535, jejichž hodnotu stanovil ve znaleckém posudku č. 2112-139/04 Jindřich Hrach, znalec v oblasti ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaný pro toto ocenění usnesením Krajského soudu v Plzni usnesením č.j. 46 Nc 120/2004-8 ze dne 27. října 2004, na částku 106.085.000,- Kč.(VI.) Emisní kurs nově upisovaných akcií je stanoven jako podíl hodnoty schváleného ne peněžitého vkladu a počtu nově emitovaných akcií, tj. činí 106.085.000/106 Kč na jednu nově emitovanou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. (VII.) Předem určený zájemce, společnost Alphaduct, a.s. upíše akcie v souladu s ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení jejího písemného návrhu společnosti předem určenému zájemci, osobně nebo prostřednictvím nebo licencovaného přepravce na adresu předem určené zájemce uvedenou v tomto rozhodnutí. (VIII.) K upsání akcií může dojít nejdříve ke dni, kdy bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. (IX.) Předem určený zájemce je povinen nepeněžitý vklad splatit společnosti v sídle společnosti ve lhůtě do 20 (dvaceti) dnů ode dne upsání akcií, nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení o vkladu s úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 14. března 1994 - 29. srpna 1997 : Rozhodnutí valné hromady společnosti STAVOMONTÁŽE Karlovy Vary,a. s. snížit základní jmění o hodnotu 869 000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů