Trendy

2 262 521 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

28 440 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

851 566 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.12.2017 ul. 5. května 112, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

Historické adresy

1.12.2010 - 12.12.2017 Klatovy, ul. 5. května 112, PSČ 33901
3.7.2008 - 1.12.2010 Klatovy, 5. května 112, PSČ 33901
1.5.1992 - 3.7.2008 Klatovy, 5. května 112

45359989

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2014

CZ45359989

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

k2adscm

Historické názvy

1.5.1992 - 6.4.2007

Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Soud

Krajský soud v Plzni, odd. vložka: B 235

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.11.1993

92 005 000 Kč

Historické jmění

1.5.1992 - 15.11.1993

104 166 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Klatovy

Historické provozovny

7.10.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Václavská 122, 339 01, Klatovy - Klatovy I

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 26. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. února 1993 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 20. 7. 1992 Drůbežářský závodKlatovy a. s. snížit základní jmění o částku 12 161 000,- Kč.

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. června 2014 - 12. prosince 2017 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 26. června 2014 - 12. prosince 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 10. března 2014 - 26. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 10. března 2014 - 26. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 9. září 2013 - 7. ledna 2014 : Usnesení mimořádné valné hromadyobchodní společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. o právu výkupu účastnických cenných papírů - přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatníc... h akcionářů na Hlavního akcionáře - dle ustanovení § 183i a následující Obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem 339 01 Klatovy, ul. 5. května 112, IČ 45359989, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 235 (dále jen "Společnost") konaná dne 30.08.2013, v souladu s § 183i a následující Obchodního zákoníku ( dále jen „ObchZ“ )1) Určuje, že Hlavním akcionářem společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. je pan Čestmír Velíšek, dat. nar. 22.01.1955, bytem 332 04 Losiná 45 (dále jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti . Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 19.07.2013 jejich předložením představenstvu společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné předložil celkem 90 673 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,55% (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,55% (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Pan Čestmír Velíšek je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zák. č. 513/1991Sb, Obchodní zákoník v platném znění (dále jen ObchZ) od ostatních akcionářů na svoji osobu.2) Rozhoduje ve smyslu §183i, odst. 1 ObchZ o přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6 759,- Kč (slovy: šest tisíc sedm set padesát devět korun českých ) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1329-87/2013 ze dne 17.07.2013, který vypracoval znalecký ústav, společnost ASB Appraisal, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49156, se sídlem 110 00 Praha 1, V Celnici 1031/4, IČ 250 94 076. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.05.2013.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1329-87/2013 je uvedeno následující: Závěr: „Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto posudku jsme dospěli k závěru, že hodnota připadající na 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč Společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s., se sídlem Klatovy, ul. 5. května 112, PSČ 339 01, IČ: 453 59 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 235, za účelem výkupu účastnickým cenných papírů podle §183i zákona č. 513/1991 Sb., k datu ocenění 31. května 2013 činí 6 759 Kč, slovy: šest tisíc sedm set padesát devět korun českých.“Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která je oprávněna poskytovat služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.4) Informuje, že notářský zápis NZ 265/2013, N 280/2013 ze dne 30.08.2013, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 183i, odst. 2 ObchZ uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti., a to v pracovních dnech, v době od 8, 00 hod do 14, 00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností – tel. 376 353 302, e-mail: koutnikova@dzklatovy.cz.5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, se sídlem 616 00 Brno, Veveří 111, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 5249, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle §183m ObchZ), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají do 30 dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to buď v sídle společnosti na adrese 616 00 Brno, Veveří 111, nebo na pobočce obchodníka na adrese 150 00 Praha 5 – Smíchov, Radlická 14b, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz.7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15 dnů, bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZ. Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s. §183l, odst. 7 ObchZ předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby,druhu a jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 15. listopadu 1993 : Základní jmění: 104 166 000 Kčs, slovystočtyřimilionyjednostošedesátšesttisíc korun československýchSplaceno zakladatelem v plné výši, přičemž toto je představovánocenou majetku uv... edenou v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je obsaženo v privatizačním projektu státního podnikuDrůbežářské závody Klatovy, s. p. schváleném MSNMP pod č. j.30/31/1491/92 ze dne 23. 4. 1992. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů