Trendy

7 371 376 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

471 577 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

5 901 416 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

2 250

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.3.2015 Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Historické adresy

27.6.2000 - 5.3.2015 Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
1.5.1992 - 27.6.2000 Dvůr Králové n.L., Dukelská 417

45534187

DIČ

od 1.1.1993

CZ45534187

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

k9gcfea

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 571

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.8.2002

343 589 000 Kč

Historické jmění

17.2.1993 - 16.8.2002

471 032 000 Kč

1.5.1992 - 17.2.1993

465 483 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2013

CZ0203001732000408084893

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 21.6.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Eklova 3034, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. srpna 2005 : Mimořádná valná hromada konaná dne 9.8.2005 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti je ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, bytem Dvů Mimořádná valná hromada konaná dne 9.8.2005 přijala toto usnesení:Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti je ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, bytem Dvů...r Králové n.L., Bezručova 1447, který je vlastníkem akcií společnosti JUTA a.s., a to 339.814 (třistatřicettisícosmsetčtrnáct) kusy akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,901 % (slovy: devadesátosmcelých a devadesátsetin procenta) jejího základního kapitálu. Skutečnost, že ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, bytem Bezručova 1447, Dvůr Králové n.L. je osvědčena předložením akcií, čestným prohlášením, kupními smluvami a dalšími doklady, na základě kterých nabyl vlastnictví výše uvedených akcií.Mimořádná valná hromada rozhodla v souladu s ust. § 183 i) odst. 1 zák. č. 513/91 Sb., obchod. zákoník v platném znění o přechodu všech akcií společnosti JUTA a.s., ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti JUTA a.s. na Jiřího Hlavatého, r.č. 480729/035, bytem Bezručova 1447, Dvůr Králové n.L., a to za protiplnění, které za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíckorun českých), činí 3.971,- Kč (třitisícedevětsetsedmdesátjednakorun českých). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem ing. Ivanou Prchalovou - Heřboltovou CSc. ze dne 8.7.2005, č. 214-29/05. Hlavní akcionář ing. Jiří Hlavatý, r.č. 480729/035, poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií společnosti JUTA a.s. či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání akcií zmocněnci, kterým je společnost EFEKTA KONSULTING a.s. se sídlem Erbenova 312/1, Brno, Tel.: 545544240. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1999 : Na základě usnesení valných hromad ze dne 7.6.1999 společnostíJUTAPLAST, a.s. a JUTA a.s. se společnost JUTAPLAST, a.s. sesídlem Dvůr Králové n. L., Dukelská 417, IČ: 25 28 83 34 k Na základě usnesení valných hromad ze dne 7.6.1999 společnostíJUTAPLAST, a.s. a JUTA a.s. se společnost JUTAPLAST, a.s. sesídlem Dvůr Králové n. L., Dukelská 417, IČ: 25 28 83 34 k...e dni8.7.1999 sloučila se společností JUTA a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j...e obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku JUTA, DvůrKrálové nad Labem, s.p.. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. května 1992 - 4. listopadu 2014 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 14. června 2001 - 16. srpna 2002 : Usnesení valné hromady ze dne 30.03.2001 o snížení základníhokapitálu společnosti:Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o 127 443000,- Kč (slovy: stodvacetsedmmilión... ů čtyřistačtyřicettřitisícekorun českých) z původní výše základního kapitálu 471 032 000,-Kč (slovy: čtyřistasedmdesátjednamiliónů třicetdvatisíce korunčeských) na 343 589 000,- Kč (slovy: třistačtyřicettřimiliónůpětsetosmdesátdevěttisíc korun českých), a to z důvodů splněnízákonné povinnosti dle ust. § 161 b, odst. 4 obch. z., tj.snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akciínabytých při sloučení dle ust. § 161 b, odst. 1 písm. b). Kesnížení základního kapitálu společnost použije 127 433 vlastníchakcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které má ve svémmajetku, tak, že podá příkaz osobě, která vede evidencizaknihovaných cenných papírů, ke zrušení těchto akcií. Vzhledemk tomu, že ke snížení základního kapitálu budou použity vlastníakcie v majetku společnosti, nebude snížení základního kapitáluspojeno s výplatou žádné částky akcionářům. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 1993 - 10. února 1998 : Právní poměry se řídí dodatkem č. 3 ze dne 8.7.1993.
 • 20. května 1993 - 10. února 1998 : Právní poměry se řídí stanovami ze dne 27.11.1992 ve zněníze dne 24.3.1993.
 • 22. dubna 1993 - 20. května 1993 : Právní poměry ve znění změny ze dne 24.3.1993.
 • 17. února 1993 - 20. května 1993 : Změna stanov schválena na valné hromadě dne 27.11.1992.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů