Trendy

22 021 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 288 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 966 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

1.5.1992 - 4.10.2017 Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 53213

45534292

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 11.2.2014

CZ45534292

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. října 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. června 2014

Datová schránka

4vdejy8

Historické názvy

5.10.2016 - 4.10.2017

EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci

27.6.2014 - 5.10.2016

EBEH Opatovice, a.s.

21.8.2013 - 27.6.2014

EBEH Opatovice, a.s. v likvidaci

1.8.2010 - 21.8.2013

EBEH Opatovice, a.s.

1.1.2010 - 1.8.2010

Elektrárny Opatovice, a.s.

1.10.2005 - 1.1.2010

International Power Opatovice, a.s.

1.5.1992 - 1.10.2005

Elektrárny Opatovice, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 584

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.1.2012 - 4.10.2017

2 022 363 Kč

13.6.2003 - 30.1.2012

1 271 199 600 Kč

9.12.1994 - 13.6.2003

1 311 621 300 Kč

12.11.1993 - 9.12.1994

1 147 668 500 Kč

13.7.1993 - 12.11.1993

1 147 668 000 Kč

26.11.1992 - 13.7.1993

1 043 335 000 Kč

1.5.1992 - 26.11.1992

992 685 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Historické provozovny

2.4.1993 - 21.1.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 532 13, Opatovice nad Labem

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 4. října 2017 - 4. října 2017 : Společnost se vymazuje zveřejného rejstříku po provedené likvidaci.
 • 5. října 2016 - 4. října 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 20.9.2016 byla společnost zrušena s likvidací a vstoupila do likvidace s účinností ke dni 1.10.2016.
 • 27. června 2014 - 4. října 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 9.6.2014 bylo zrušeno rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 31.7.2013 o zrušení společnosti s likvidací. Zrušením rozhodnutí o zruš... ení společnosti EBEH Opatovice, a.s. zaniká funkce likvidátora a v obchodní firmě se zrušuje dodatek "v likvidaci". zobrazit více skrýt více
 • 27. června 2014 - 4. října 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. června 2014 - 4. října 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 27. června 2014 - 4. října 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 21. srpna 2013 - 4. října 2017 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 31.7.2013 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor Ing. Lukáš Maršálek. Společnost vstoupila do likvidace dnem 1.8.2013.
 • 4. května 2011 - 4. října 2017 : Dne 4.4.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromoady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 269 177 237 Kč (z původních... 1 271 199 600 Kč na 2 022 363 Kč) snížením jmenovité hodnoty všech 1 155 636 ks akcií emitovaných spolenčostí z 1100 Kč na akcii na 1,75 Kč na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny jedinému akcionáři. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2010 - 4. října 2017 : Dne 18. května 2010 jediný akcionář společnosti rozhodl o rozdělení společnosti odštěpením se vznikem dvou nástupnických obchodních společností, a schválil projekt rozdělení společ... nosti odštěpením ze dne 15. dubna 2010, na jehož základě došlo k odštěpení částí jmění společnosti, specifikovaných v projektu rozdělení odštěpením a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nově vznikající nástupnické společnosti, a to na společnost Elektrárny Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13 a na společnost NPTH, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13. zobrazit více skrýt více
 • 16. srpna 2006 - 4. října 2017 : Mimořádná valná hromada společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 45534292, se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, konaná dne 26. srpna 2005, přijala toto usnesen... í:URČENÍ HLAVNÍHO AKCIONÁŘEMimořádná valná hromada tímto určuje, že hlavním akcionářem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. se sídlem v Opatovicích nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ 45 53 42 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B., vložky 584 (dále jen "Společnost") s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti přesahujícím 90 % je společnost International Power Holdings B.V., se sídlem Nizozemí, 1079LH, Amsterdam, Amsteldijk 166-6, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové Komory pro Amsterdam, číslo vložky 34164316 (dále jen "Hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti jejichž jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, neboť je vlastníkem 1.144.984 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.100,- Kč (dále jen "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,08% základního kapitálu Společnosti. Skutečnost, že Hlavního akcionář je vlastníkem Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí, jak bylo uvedeno výše, 99,08 % základního kapitálu Společnosti je osvědčena: (i)výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavní akcionáře ke dni 4.8.2005, tj. ke dni přecházejícímu doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku: (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k 19.8.2005 tj. k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady: (iii) žádostí Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady ze dne 5.8.2005 a (iv) čestným prohlášením Hlavního akcionáře ze dne 26.8.2005, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku.PŘECHOD OSTATNÍCH AKCIÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘEMimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i Obchodního zákoníku schvaluje přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií"). Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.VÝŠE PROTIPLNĚNÍHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 Obchodního zákoníku) za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 5.808,- Kč (slovy pěttisícosmsetosm korun českých) za jednu akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písemnem b) Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným prof. ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., IČ 10134611, dne 5.8.2005 (dále jen "Znalecký posudek"), v závěru znaleckého posudku se uvádí: "Znalec na základě svých kalkulací hodnoty společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. dospěl k závěru, že navrhovaná výše protiplnění hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu § 183i a následujících Obchodního zákoníku".Představenstvo Společnosti dle jeho sdělení považuje na základě jemu dostupných informací včetně závěrů Znaleckého posudku, navrženou výši Protiplnění za spravedlivou.POSKYTNUTÍ PROTIPLNĚNÍHlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3, a 5 Obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1 - Nové Město, PSČ 115 20 (dále jen "Banka").Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude všem Oprávněným osobám sdělen písemně na adresu uvedenou ve Středisku cenných papírů do 14 dnů ode Dne účinnosti přechodu Akcií. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 2003 - 4. října 2017 : Dle smlouvy o fúzi ze dne 6. 5. 2003 přešlo na společnostElektrárny Opatovice, a.s. jmění zanikající společnosti -TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICE, s.r.o. se sídlem Pardubice,Arnošta... z Pardubic 676, PSČ 530 02, identifikační číslo60 93 05 60. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 4. října 2017 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gork... ého náměstí 32na který přešel majetek státního podniku České energetickézávody ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 3. října 2002 - 13. června 2003 : Valná hromada akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP,a.s.) na svém zasedání dne 30.5.2002 schválila předložený návrhpředstavenstva společnosti na snížení základního kapitálu... společnosti o částku 40.421.700,-- Kč (slovy:čtyřicetmilionůčtyřistadvacetjedentisícsedmset korun českých).Toto snížení základního kapitálu společnosti je prováděnov souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na zrušení veřejnéobchodovatelnosti akcií EOP, a.s., na následný povinný veřejnýnávrh akcionářům společnosti o koupi jejich akcií a vyvedenítěchto akcií z majetku EOP, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. září 1993 - 21. května 1998 : Dodatek ke stanovám schválen valnou hromadou dne 10.8.1993
 • 13. července 1993 - 21. května 1998 : Nové stanovy schváleny dne 20.5.1993.
 • 26. listopadu 1992 - 21. května 1998 : Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 5.11.1992.
posunout dolů