Základní údaje

Sídlo

od 19.6.2015 Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

18.9.2002 - 19.6.2015 Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 53218
14.6.2002 - 18.9.2002 Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 53002
2.5.1994 - 14.6.2002 Pardubice, Smilova 315, PSČ 53002
17.4.1992 - 2.5.1994 Pardubice, Jiráskova 1275, PSČ 53002

45534306

DIČ

Není plátce DPH

1.12.2001 - 31.12.2008

CZ45534306

Datová schránka

n2wdmu3

Historické názvy

7.10.1997 - 6.1.2003

IPB Pojišťovna, a.s.

20.2.1995 - 7.10.1997

POJIŠŤOVNA IB, a.s.

17.4.1992 - 20.2.1995

POJŠŤOVNA IB, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 567

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.6.2015

2 796 248 000 Kč

Historické jmění

11.7.2011 - 19.6.2015

2 796 248 000 Kč

19.7.2005 - 11.7.2011

1 536 400 000 Kč

5.2.2003 - 19.7.2005

920 000 000 Kč

12.8.2002 - 5.2.2003

920 000 000 Kč

16.8.1999 - 12.8.2002

500 000 000 Kč

2.7.1999 - 16.8.1999

350 000 000 Kč

22.10.1998 - 2.7.1999

300 000 000 Kč

7.10.1997 - 22.10.1998

180 000 000 Kč

11.7.1995 - 7.10.1997

150 000 000 Kč

17.4.1992 - 11.7.1995

70 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 1047) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 - 25. května 2015 : Počet členů dozorčí rady: 4
 • 2. července 2014 - 25. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 11. května 2011 - 11. července 2011 : Valná hromada společnosti konaná dne 29. dubna 2011 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti takto:- Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1 536.400.0... 00,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) o 1 259.848.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě padesát devět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) na 2 796.248.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set devadesát šest milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním:- 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), a- 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno.- Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku spočívající v právní moci rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady.- Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 8.350.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 14.028.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet osm tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jedne tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 7.014.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtrnáct tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).- S využitím přednostního práva může být upsáno:- 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm sest tisíc korun českých), a- 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno.- Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých).Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je pátý den, následující po dni zveřejnění podmínemk pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku.- Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje dvacátým pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele.Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva bude u akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), u akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých).- Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá navrhované částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné.- Upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 243723692/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu.- Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kancelářigenerálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adreseMasarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnůpoč... ínaje 5. (pátým) dnem, následujícím po dni zveřejněnípodmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dnyod 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutízápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámenzpůsobem pro svolání valné hromady.Na jednu stávající akcii s jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč(deset miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii sejmenovitou hodnotu 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíckorun českých) a na jednu dosavadní akcii s jmenovitou hodnotou5,000.000,-- Kč (pět miliónů korun českých) lze upsat jednunovou akcii se jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyřimilióny dvě stě tisíc korun českých).S využitím přednostního práva může být upsáno:(a) 30 (třicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie8,400.000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých),celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korunčeských), a(b) 40 (čtyřicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie4,200.000,- (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihovanéakcie na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním:(a) 30 (třiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie8,400,000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých),celkem 252,000.00... 0,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korunkorun českých), a(b) 40 (čtyřiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie4,200.000,-Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých),celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korunčeských),přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihovanéakcie na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- Kč (osmmiliónů čtyři sta tisíc korun českých) činí 20,800.000,-- Kč(dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs ak... cies jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stětisíc korun českých) činí 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyřista tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Rozhodným dnem k výkonu přednostního práva je den, kdy totoprávo může být uplatněno poprvé, to je 5. (pátý) den, následu-jící po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práv... a kúpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva,budou upsány určitým zájemcem, a to Československou obchodníbankou, a.s., identifikační číslo 00 00 13 50, se sídlem NaPřík... opě 14, Praha 1 - Nové Město, s tím, že úpis těchto akciíbude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutío zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budouupsány v kanceláři generálního ředitele společnosti IPBPojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice vel... hůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 25. (dvacátým pátým) dnem odedne zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisunových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a tov pracovní dny v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněnímlistiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvospolečnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůtydoporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele.Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva,bude u akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- (osm miliónůčtyři sta tisíc korun českých) činit 20,800.000 Kč (dvacetmiliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie sjmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíckorun českých) bude činit 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyřista tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídáčástce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všechakcií neúčinné.
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Upisovatelé splatí emisní kurs na účet č. 176152788/0300, vedenýu Československé obchodní banky, a.s. pobočky Pardubice, kterýspolečnost založila za účelem tohoto zvýšení základníh... okapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicetprocent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15(patnáct) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 %... (sedmdesátprocent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelépovinni splatit ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro spláceníemisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnemlhůty nejbližší pracovní den následující.
 • 14. června 2002 - 24. března 2003 : Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem NaPříkopě 14, Praha 1, Nové Město, která je dle výpisu z registruemitenta SCP k rozhodnému dni 20.2.2002 jediným akcioná... řemspolečnosti IPB Pojišťovna, a.s. se sídlenm Pardubice, Smilova315, PSČ 530 02, IČ 45534306, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Hradci králové v oddílu B, vložce 567,rozhodla dne 27.2.2002 ve smyslu § 202 a násl. obchodníhozákoníku, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady společnosti IPB Pojišťovna, a.s. (dále jen společnost, ozvýšení základního kapitálu.Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastnízdroje společnosti na úroveň požadovanou zákonem opojišťovnictví (ust. § 22 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb.).-Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše500,000.000 Kč (pět set miliónů korun českých) o 420,000.000 Kč(čtyři sta dvacet miliónů korun českých) na 920,000.000 Kč(devět set dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 1999 - 16. srpna 1999 : Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku Kč 150,000.000,-( slovy Jednostopadesátmilionůkorunčeských ) upsáním 30 ks( slovy Třiceti ) nových akcií, znějících na jméno, v lisin... népodobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ( kmenovéakcie ) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5,000.000,-( slovy Pětmilionůkorunčeských ). Nepřipouští se upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.Emisní kurs je Kč 5,000.000,- ( slovy Petmilionůkorunčeských )za každou akcii o téže jmenovité hodnotě, bez emisního ážiaa bude splacen peněžitým vkladem.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie budouupsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti nazvýšení základního jmění společnosti podle ust. § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů je vyloučenov důležitém zájmu společnosti, neboť má být uzavřena dohodaakcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění.Místo upisování akcií je sídlo společnosti - Pardubice, Smilova315, v pracovní dny od 9.00 hodim do 15.00 hodin.Lhůta pro upsání akcií začne běžet 3 ( Třetí ) den po zveřejněníusnesení obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové ozáměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí pouplynutí 15 ( Patnácti ) kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den.V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účastina zvýšení základního jmění podle ust. § 205 obchodníhozákoníku. Každý upisovatel je povinen do 15-ti dnů ode dneúpisu, případně ode dne uzavření dohody podle ust. § 205obchodního zákoníku, splatit celý emisní kurs jím upaných akciína účet IPB Pojišťovny, a.s., čídlo 1706574/5100 vedený u IPB,a.s. pobočky Pardubice. Se všemi akciemi je spojeno hlasovacíprávo. Každá akcie o jmenovité hodnotě Kč 5,000.000,- ( slovyPětmilionůkorunčeských ) představuje 1 ( Jeden ) hlas na valnéhromadě. zobrazit více skrýt více
 • 7. října 1997 - 16. srpna 1999 : Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 7.5.1997.
 • 12. června 1996 - 16. srpna 1999 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb.zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem -Investiční bankou a.s., Praha l. Zakla... datel se zavázal sámsplatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti aschválil stanovy. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1998 - 22. října 1998 : Na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ze dne14. 5. 1998 žádáme o zápis zvýšení základního jmění úpisemnových akcií do obchodního rejstříku. Valná hromada Společno... stischválila zvýšení základního jmění takto:Základní jmění se zvyšuje o částku 120,000.000,-- Kč upsáním12 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), ojmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,-- Kč.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Emisní kurs všech akcií je 10,000.000,-- Kč za každou akciio jmenovité hodnotě 10,000.000,--, bez emisního ážia. Akciebudou splaceny v penězích.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechnybudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodníhozákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akciíje vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, z důvodu dohodyvšech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění a dále z důvodu, že nelze stanovit ve smyslu ustanovení§ 204a odst. 2 písmeno b) počet nových akcií, které budou upsányza jednu dosavadní akcii společnosti.Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posíleníspolečnosti.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IPB Pojišťovna,a.s. v pracovní dny v době od 9.00 - 15.00 hodin.Lhůta pro upisování počne běžet 3. den po zveřejnění usneseníobchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Hradci Královéo záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí pouplynutí 15 kalendářních od prvního dne úpisu. Připadne-liposlední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohouakcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšenízákladního jmění dle § 205 obchodního zákoníku.Každý upisovatel bude povinen splatit do 15 dnů od uzavřenídohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základníhojmění celou jmenovitou hodnotu (emisní kurs) jím upsaných akciína účet IPB Pojišťovny, a.s., č.ú. 1706574/5100, vedený u IPB,a.s. Pardubice. zobrazit více skrýt více
 • 20. července 1993 - 7. října 1997 : Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 3.4.1992.
 • 17. dubna 1992 - 12. června 1996 : Údaje o zřízení:Společnost byla založena pole par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb.zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem -Investiční bankou a.s., Praha l. Zaklad... atel se zavázal sámsplatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti aschválil stanovy. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 1992 - 17. dubna 1992 : Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebovytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpisten, kdo je oprávněn jednat za Společnost.Prokuristé podepi... sují za společnost vždy s dodatkem označujícímprokuru. zobrazit více skrýt více
 • 17. dubna 1992 - 17. dubna 1992 : Jednání za společnost:Jménem společnosti jednají- představenstvo nebo- člen představenstva, představenstvem zmocněný nebo- prokurista na základě prokury udělené představenstvem
 • 17. dubna 1992 - 17. dubna 1992 : Základní jmění:Základní jmění činí 70.000.000,- Kčs, je rozděleno na 70.000,-Akcií znějících na jméno o nominální hodnotě l.000,-Kčs.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů