73 432 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

-7 848 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

95 426 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

30.11.2004 - 1.7.2012 Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 50901
1.5.1992 - 30.11.2004 Nová Paka, Partyzánská 78

45534390

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 30.6.2012

CZ45534390

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2012

Historické názvy

22.1.1999 - 1.7.2012

Silniční technika, a.s.

1.5.1992 - 22.1.1999

Silniční stroje a zařízení, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 594

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.4.2010 - 1.7.2012

77 094 600 Kč

15.11.1993 - 8.4.2010

175 215 000 Kč

1.5.1992 - 15.11.1993

175 055 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nová Paka

Historické provozovny

1.10.2001 - 31.12.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • V Chotejně 9/1307, 102 00, Praha - Hostivař

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2012 - 1. července 2012 : Společnost zanikla bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností KOBIT, spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00, IČ 447 92 247.
  • 18. srpna 1993 - 1. července 2012 : Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 15.7.1993.
  • 1. května 1992 - 1. července 2012 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 21. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
  • 1. května 1992 - 1. července 2012 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 1, Gorkého náměstí32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 1. července 2012 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku j... e obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku Silničnístroje a zařízení, s.p.. zobrazit více skrýt více
  • 29. ledna 2010 - 8. dubna 2010 : "Mimořádná valná hromada společnosti Silniční technika, a.s., konaná dne 7. ledna 2010:- valná hromada na základě předložení celkem 159.663 (slovy: jednoho sta padesáti devíti tisí... c šesti set šedesáti tří) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč, nekótovaných k obchodování na oficiálních trzích, nahrazených při předložení hromadnými listinami, vydaných Společnosti, které předložila společnost KOBIT, spol. s r.o., sídlem Praha 6, Rozvojová 135, PSČ 160 00, IČ 447 92 247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 5528, určuje, že společnost KOBIT, spol. s r.o., sídlem Praha 6, Rozvojová 135, PSČ 160 00, IČ 447 92 247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 5528, je hlavním akcionářem ("Hlavní akcionář") společnosti Silniční technika, a.s., sídlem Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01, IČ 455 34 390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 594, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta Silniční technika, a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emitenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti Silniční technika, a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost KOBIT, spol. s r.o. je vlastníkem akcií vydaných společností Silniční technika, a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 159.663.000,- Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 175.215.000,- Kč činí 91,124 %, a tedy že společnost KOBIT, spol. s r.o. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. ObchZ, zejména podle ust. § 183l odst. 3 ObchZ;- valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ("Akcií") vydaných společností Silniční technika, a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hlavního akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč vydané společností Silniční technika, a.s., sídlem Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ 509 01, IČ 455 34 390, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 594, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, společnost KOBIT, spol. s r.o., sídlem Praha 6, Rozvojová 135, PSČ 160 00, IČ 447 92 247, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 5528, a to za podmínek stanovených ustanoveními §§183i a násl. obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v obchodním věstníku;- valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona 513/1991 Sb., bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené Hlavním akcionářem v souladu s ust. § 183i odst. 3, § 183j odst. 4 a 6 a § 183m odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., tedy protiplnění ve výši 247,- Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jehož přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 1396-186/09 ze dne 30. 11. 2009, vypracovaným znalcem - společností A&CE Consulting, s.r.o., sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 441 19 097, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 4037, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. M-1165/2004 ze dne 2. 7. 2004 pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Znalec pro ocenění použil mimo jiné likvidační metodu. Znalecký posudek zároveň vychází i z metodiky vypracované Českou národní bankou "Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)" s přílohami "Obsahové náležitosti znaleckého posudku (ZNAL Příl. 1)" a "Nedostatky znaleckých posudků (ZNAL Příl. 2)". Na základě zvolené metody ocenění a při respektování metodiky ZNAL dospěl znalec k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 247,- Kč na každou jednu kmenovou, listinnou akcii vydanou Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč." zobrazit více skrýt více
  • 18. ledna 2010 - 8. dubna 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 7. prosince 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál je snižován z důvodu úhrady ztrát. Neuhrazená ztráta společno... sti dosáhla k 30. 6. 2009 částky vyšší než jedna polovina základního kapitálu společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty a na tvorbu rezervního fondu sloužícího k úhradě budoucí ztráty ve výši nepřesahující 10 % základního kapitálu.b) Základní kapitál společnosti bude snížen z dosavadní výše 175.215.000,- Kč o částku 98.120.400,- Kč na novou výši 77.094.600,- Kč.c) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech vydaných akcií, a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie. Jmenovitá hodnota každé jedné dosavadní akcie bude z dosavadní výše 1.000,- Kč snížena o částku 560,- Kč na novou sníženou jmenovitou hodnotu 440,- Kč.d) Lhůta pro předložení listinných akcií nebo hromadných listin za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií se stanovuje v délce 4(čtyř) měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů