Trendy

719 549 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

60 821 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

703 081 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 21.8.2014 Husova 734, 508 01 Hořice

Historické adresy

13.10.2009 - 21.8.2014 Hořice, Husova 734, PSČ 50801
7.3.2003 - 13.10.2009 Hořice, Husova 2153, PSČ 50801
1.5.1992 - 7.3.2003 Hořice, Husova 1599

45534403

DIČ

od 1.1.1993

CZ45534403

Datová schránka

7fme7tg

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 597

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.6.2010

231 309 792 Kč

Historické jmění

13.10.2009 - 22.6.2010

77 103 264 Kč

21.4.1993 - 13.10.2009

393 384 000 Kč

12.1.1993 - 21.4.1993

380 296 000 Kč

1.5.1992 - 12.1.1993

368 457 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hořice

Bankovní účty

zvěřejněno 20.6.2013

5016008966 / 5500

... více účtů (celkem 5) najdete zde

Provozovny

od 1.2.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Elišky Krásnohorské 3134, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 14. dubna 2011 : Mimořádná valná hromada společnosti MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Hořice, Husova 734, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v H Mimořádná valná hromada společnosti MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Hořice, Husova 734, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v H...radci Králové, oddíl B, vložka 597 (dále jen "společnost") rozhodla dne 4. dubna 2011 takto:Mimořádná valná hromada určuje, že na základě výpisu z registru emitenta pořízeného u Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni 28.3.2011, dokládajícího počet akcií emitovaných společností MILETA a.s., identifikační číslo 45534403, se sídlem Husova 734, Hořice, PSČ 508 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 597 (dále také jako "MILETA a.s.") ve vlastnictví společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., (identifikační číslo organizace 1382028), se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, (dále označovaná také jako "společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD."), je společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. hlavním akcionářem společnosti MILETA a.s. s podílem na hlasovacích právech ve společnosti MILETA a.s. ve výši 93,205 %, neboť je pro ni u Centrálního depozitáře cenných papírů evidováno 1.099.965 ks (slovy: jeden milion devadesát devět tisíc devět set šedesát pět kusů) kmenových akcií emitovaných společností MILETA a.s. jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 196,- Kč (jedno sto devadesát šest korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 93,205 % základního kapitálu společnosti MILETA a.s.Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje , že společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník") hlavním akcionářem společnosti MILETA a.s. oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., doložil potvrzením vydaným dne 31.3.2011 společností Česká spořitelna a.s., identifikační číslo 45 24 47 82, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 6.495.147,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát pět tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) na účet České spořitelny a.s. za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku.Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto:všechny ostatní kmenové akcie emitované společností MILETA a.s. jako akcie na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 196,- Kč, v celkovém počtu 80.187 ks (slovy: osmdesát tisíc jedno sto osmdesát sedm kusů) přecházejí na hlavního akcionáře, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., a to za podmínek stanovených v ustanovení § 183i až 183n Obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku.Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii emitovanou společností MILETA a.s. činí částku 81,- Kč (slovy: osmdesát jedna koruna česká) a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 14-628-2011 ze dne 4.2.2011 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst.1 Obchodního zákoníku znalcem - Ing. Lubošem Markem, se sídlem Rennerova 2510, Rakovník.Mimořádná valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám společností Česká spořitelna a.s., bez zbytečného odkladu po splnění podmínek dle § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě devadesáti (90) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře. Ve stejné lhůtě bude v souladu s ustanoveními § 183m odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku oprávněným osobám vyplacen úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 Obchodního zákoníku přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti MILETA a.s. na hlavního akcionáře, společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen. zobrazit více skrýt více
 • 16. února 2010 : Valná hromada společnosti přijala dne 9.2.2010 toto rozhodnutí:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 77.103.264,-- Kč (slovy sedmdesát sedm mili Valná hromada společnosti přijala dne 9.2.2010 toto rozhodnutí:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 77.103.264,-- Kč (slovy sedmdesát sedm mili...onů jedno sto tři tisíce dvě stě šedesát čtyři koruny české) o částku 154.206.528,-- Kč (slovy jedno sto padesát čtyři miliony dvě stě šest tisíc pět set dvacet osm korun českých) na částku 231.309.792,-- Kč (slovy dvě stě třicet jeden milion tři sta devět tisíc sedm set devadesát dvě koruny české), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Všechny nové akcie budou splaceny peněžitými vklady.2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií:Počet upisovaných akcií: 786 768 kusůJmenovitá hodnota každé upisované akcie: 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých)Druh: kmenová akcieForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovaná3) Akcie budou upisovány ve dvou kolech.1. kolo úpisu nových akcií s využitím přednostního práva4) V 1. kole budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím jejich přednostního práva a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.5) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 15 (slovy patnáct) dnů a počíná běžet ode dne zveřejnění oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií spolenčosti v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz. Tímto uveřejněním v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz jak je to uvedeno v předchozí větě, tak bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Hořice, Husova 734, PSČ 508 01.Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.6) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých) je každý akcionář oprávněn upsat 2 kusy nových akcií. Upisovat lze pouze celé akcie.7) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:Jmenovitá hodnota každé upisované akcie : 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých).Druh: kmenová akcieForma: akcie na majitelePodoba: zaknihovanáEmisní kurs každé upisované akcie: 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých).8) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tj. den, kdy bude zveřejněno oznámení představenstva společnosti dle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku o uveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití předsnostního práva na úpis nových akcií společnosti v Obchodním věstníku a na www.celostatnidenik.cz.9) Upisovatel je v 1. kole povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky a.s. Hradec Králové, č. účtu: 8010-000896203/0300, nejpozději ve lhůtě 5 (slovy pěti) kalendářních dnů od konce lhůty k upisování akcií s využitím přednostního práva dle čl. 5) tohoto rozhodnutí. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na účet vedený v tomto čl. 9). Ustanovení tohoto čl. 9) se nezvtahuje na upisovatele, který bude splácet emisní kurs jím upsaných akcií započtením své pohledávky za společností.2. kolo úpisu bez využití přednostního práva10) Akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty ve 2. kole předem určenému zájemci, jímž je společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., registoravaná pod číslem (BVI company number) 1382028 založená a existující dle práva Britských panenských ostrovů, se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy (dále jen "společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD."). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku.11) Lhůta pro upisování akcií předem určeným zájemcem činí 14 (slovy čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD., s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí společnost předem určenému zájemci, společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.na adresu sídla společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. nebo se souhlasem společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. též v sídle společnosti na adrese Hořice, Husova 734, PSČ 508 01 do 30 (slovy třiceti) dnů od uplynutí 5 denní (slovy pětidenní) lhůty určené pro splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva v 1. kole a tímto doručením tak bude tomuto upisovateli oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využítí předkupního práva.Místem pro upisování akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti: Hořice, Husova 734, PSČ 508 01.Emisní kurs každé upisované akcie upisované ve 2. kole předem určeným zájemcem, tj. společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. činí 196,-- Kč (slovy jedno sto devadesát šest korun českých).12) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností proti pohledávce společnosti za společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. Společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. splatí emisní kurz akcií, které upíše v rámci 1. i 2. kola, tedy pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti. Společnost ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. je věřitelem pohledávek za společností v celkové nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 7.815.000,-- EUR (slovy sedm milionů osm set patnáct tisíc Euro).Jedná se o následující pohledávky:1. Pohledávka v nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 4.625.000,-- EUR (slovy čtyři miliony šest set dvacet pět tisíc Euro). Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. srpna 2008 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD.jako věřitelem.2. Pohledávka v nominální hodnotě (tj. s jistinou ve výši) 3.190.000,-- EUR (slovy tři miliony jedno sto devadesát tisíc Euro). Tato pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 8. dubna 2009 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. jako věřitelem.Připouští se možnost započtení pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedených v bodech 1. a 2. čl. 12), a to až do výše 7.815.000,-- EUR (slovy sedm milionů osm set patnáct tisíc Euro). Tyto pohledávky společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. budou započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. v pořadí, v jakém jsou uvedeny v čl. 12). Vzhledem k tomu, že peněžité pohledávky společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedené v bodech 1. a 2. čl. 12) jsou vyjádřeny v cizí měně, bude pro účely uzavření dohody o započtení a pro určení započitatelné výše těchto pohledávek použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. za společností uvedených v bodech 1. a 2. čl. 12) proti pohledávce společnosti za společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. na splacení emisního kursu akcií upsaných společností ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. S tím mimořádná valná hromada společnosti vyslovuje souhlas.13) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společností předložen společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dní od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávek společností společnosti ALOK INDUSTRIES INTERNATIONAL LTD. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2009 : Valná hromada společnosti konaná dne 7.9.2009 schválila snížení základního kapitálu takto:Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníže Valná hromada společnosti konaná dne 7.9.2009 schválila snížení základního kapitálu takto:Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníže...ní základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty za předchozí účetní období. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude použita na úhradu ztráty za předchozí účetní období. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 393 384 000,- Kč se snižuje o částku 316 280 736,- Kč na 77 103 264,- Kč.Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současné jmenovité hodnoty akcie 1.000,- Kč na 196,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 1993 : Právní poměry se řídí dle dodatku č. 3 ze dne 19.5.1993.
 • 21. dubna 1993 : Dodatek č. 2 ke Stanovám schválen valnou hromadoudne 30.3.1993.
 • 12. ledna 1993 : Změna stanov schválena valnou hromadou dne 21.12.1992.
 • 1. května 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 24 . 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 : Založení společnosti:--------------------Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republi Založení společnosti:--------------------Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republi...ky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. května 1992 - 12. ledna 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 368.457 ak-cií na jméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 12. ledna 1993 : Základní jmění společnosti:--------------------------Základní jmění společnosti činí 368.457.000,-- Kčs(slovy: třistašedesátosmmilionůčtyřistapadesátsedmtisíc korunčeskoslovenských... ).Zakladatel splatil 100% jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího ma-jetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majtku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMILETA, bavlnářské závody, s.p. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů