Trendy

95 562 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 351 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

108 038 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2013 Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí

Historické adresy

13.6.1995 - 10.7.2013 Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165
28.4.1992 - 13.6.1995 Ústí nad Orlicí, Ostrov 223

45534420

DIČ

od 1.1.1993

CZ45534420

Datum vzniku

28. dubna 1992

Datová schránka

gd2taq7

Historické názvy

28.4.1992 - 27.8.2004

Výzkumný ústav bavlnářský a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 598

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.8.2006

48 004 000 Kč

Historické jmění

5.5.2004 - 31.8.2006

74 668 000 Kč

13.6.1995 - 5.5.2004

89 774 000 Kč

1.5.1992 - 13.6.1995

87 469 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Bankovní účty

zvěřejněno 28.7.2016

CZ4503000000000275384509

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

7.7.1994 - 2.5.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Moravská 1375, 562 01, Ústí nad Orlicí

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. června 2014 - 8. července 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 3. června 2014 - 8. července 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. července 2013 - 20. listopadu 2013 : Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 20.6.2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti, přijala toto rozhodnutí o přechodu akcií společnosti VÚB a.s. ve vlastnictví ostat... ních akcionářů na hlavního akcionáře podle §183i a násl. obchodního zákoníku: a) Valná hromada určuje hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32126 (dále jen “hlavní akcionář”), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, když vlastní účastnické cenné papíry společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 93,51% na základním kapitálu společnosti, s nímž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,51%. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: i) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě vlastní kmenové akcie emitované společností, a to 377 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.100,-- Kč každá, 447 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2.200,-- Kč každá, 375 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 5.500,-- Kč každá, 516 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11.000,-- Kč každá, 50 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 55.000,-- Kč každá, 30 ks listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.100.000,-- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 44.886.600,-- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,51%; ii) prohlášením představenstva společnosti ze dne 20.6.2013, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku; iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 20.6.2013, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,51% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti; iiii) stanovami společnosti, podle jejichž článku 13, bodu 4, každých 1.100,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 93,51%. Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. b) Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.100,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 2.200,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 5.500,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 11.000,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 55.000,-- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.100.000,-- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených §183i a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. c) Valná hromada stanovuje, že výše protiplnění za přechod akcií z dosavadních akcionářů na hlavního akcionáře v souvislosti s realizací práva výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení §183i a násl. obchodního zákoníku činí: částku ve výši 1.230,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.100,-- Kč, částku ve výši 2.460,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.200,-- Kč, částku ve výši 6.160,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 5.500,-- Kč, částku ve výši 12.300,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 11.000,-- Kč, částku ve výši 61.600,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 55.000,-- Kč, částku ve výši 1.230.000,-- Kč za jednu akcii společnosti v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.100.000,-- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 092-04/2013 ze dne 3.5.2013, jehož účelem bylo ocenění akcií společnosti a stanovení přiměřené výše protiplnění v souvislosti s uplatněním práva výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku hlavním akcionářem, vypracovaným znalcem Ing. Antonínem Smrčkem, Vyhlídka 860/4, Brno-Sever, Lesná, PSČ 638 00, IČ: 47527374, znalcem v oboru Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, se specializací cenné papíry. d) Valná hromada stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář doložil potvrzením společnosti Amidea, a.s., IČ: 476 73 206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17864, že předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřena společnost Amidea, a.s., IČ: 476 73 206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). e) Předložení akcií společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v další stanovené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží na pobočce pověřeného obchodníka s cennými papíry v Ostravě, na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému zaplacení přiměřené výše protiplnění. Předáním akcií pověřenému obchodníkovi s cennými papíry vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). zobrazit více skrýt více
 • 31. srpna 2006 - 20. listopadu 2013 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaniklé společnosti ARKANT s.r.o., IČ 252 56 998, se sídlem Ústí nad... Orlicí, Na Ostrově 1165, PSČ 562 23, která zanikla zrušením bez likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 1996 - 20. listopadu 2013 : Usnesením z 18. září 1996 zapsána l ks akcie na jménove jmenovité hodnotě 1 000,- Kč se zvláštními právy
 • 25. září 2003 - 5. května 2004 : Na základě návrhu předloženého představenstvem akciové společnosti usnesla se valná hromada akcionářů akciové společnosti Výzkumný ústav bavlnářský a.s. Ústí nad Orlicí dne 17. čer... vna 2003 snížit základní kapitál společnosti z hodnoty 89.774 tis. Kč na 74.668 tis. Kč, tj. o hodnotu odpovídající hodnotě akcií nabytých společností v souvislosti se zrušením veřejné obchodovatelnosti akcií, o kterém rozhodla valná hromada akciové společnosti dne 6. června 2000. Jedná se o 15.106 ks akcií v celkové hodnotě 15.106.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím těchto akcií z oběhu. Předmětné akcie budou zničeny sešrotováním. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 13. listopadu 2000 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jedinýmzakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlemv Praze 1, Gorkého nám. 32, na ... který přešel majetek státníhopodniku ve smyslu par. 11 odst.3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkáchpřevodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 1993 - 12. listopadu 1997 : Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 29.6.1993.
 • 28. dubna 1992 - 1. května 1992 : Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 87.469.000,--.Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího m... ajetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuVýzkumný ústav bavlnářský, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 1. května 1992 : Způsob jednání za společnost:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl předst... avenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, která k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 18. dubna 1992 - 1. května 1992 : ALois J a k o u b e k , rč. 381117/067, bytem Ústí n.O.,Havlíčkova 609
 • 18. dubna 1992 - 1. května 1992 : Dozorčí rada:
 • 18. dubna 1992 - 1. května 1992 : Ing. Bohumír R u l a , rč. 340401/103, bytem Ústí n.O., Příčná1252
 • 18. dubna 1992 - 1. května 1992 : Ing. Jaroslav A u e r , rč. 331127/116, bytem Praha 8,Třebohradická čp. 1074/45
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů