Trendy

289 540 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

24 840 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

195 672 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.11.2000 Žižkova 990, 583 01 Chotěboř

Historické adresy

1.5.1992 - 20.11.2000 Chotěboř, Žižkova ul., okres Havlíčkův Brod

45534535

DIČ

od 1.1.1993

CZ45534535

Datová schránka

kwwgmf2

Historické názvy

1.5.1992 - 3.8.1999

TENEZ Chotěboř, a.s.

Soud

Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: B 607

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.10.1995

108 518 800 Kč

Historické jmění

21.9.1995 - 3.10.1995

63 783 200 Kč

1.5.1992 - 21.9.1995

49 064 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Chotěboř

Bankovní účty

zvěřejněno 1.7.2013

CZ4708000000000005187812

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

22.4.1997 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Žižkova 990, 583 01, Chotěboř

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. května 1992 : Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,... na který přešel majetek státního podniku Chotěbořské strojírny ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2009 - 25. ledna 2010 : 1. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsána v re... jstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,01 % na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 78.483 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,01 %. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie:- 1 kus hromadné listiny série B000001 nahrazující 2.476 kusů akcií na majitele číslo A 17.001 až A 19.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč,- 1 kus hromadné listiny série C000001 nahrazující 1.000 kusů akcií na majitele číslo A 19.477 až A 20.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč,- 1 kus hromadné listiny série D000001 nahrazující 3.000 kusů akcií na majitele číslo A 20.477 až A 23.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč,- 1 kus hromadné listiny série E000001 nahrazující 60.000 kusů akcií na majitele číslo A 23.477 až A 83.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč,- 1 kus hromadné listiny série F000001 nahrazující 12.000 kusů akcií na majitele číslo A 1.196 až A 1.213, A 1.310 až A 1.318, A 1.438 až A 1.467, A 1.523 až A 1.528, A 1.556 až 1.570, A 1.645 až A 1.674, A 1.809 až A 1.824, A 1.972 až A 2.300, A 2.301 až A 2.302, A 2.376 až A 3.175, A 3.598 až A 3.627, A 3.717 až A 3.739, A 3.740 až A 3.795, A 3.866 až A 4.266, A 3.289 až A 3.292, A 4.267 až A 4.515, A 4.567 až A 4.598, A 4.600 až A 5.002, A 5.058 až A 5.606, A 5.650 až A 5.679, A 6.095 až A 8.496, A 8.631 až A 9.646, A 9.877 až A 10.886, A 10.904 až A 11.027, A 11.067 až A 11.086, A 11.692 až A 11.776, A 11.955 až A 11.969, A 12.165 až A 12.242, A 12.287 až A 12.313, A 12.360 až A 12.391, A 12.392 až A 12.689, A 12.727 až A 12.735, A 12.750 až A 12.820, A 12.837 až A 13.198, A 13.395 až A 13.660, A 13.814 až A 13.841, A 13.876 až A 14.877, A 14.878 až A 17.000, o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč,- 7 kusů akcií série A1802 - A1808 na majitele o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč; celkem tedy hlavní akcionář předložil 78.483 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 190,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným společností Activities a.s. se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 199/2000-Zn., do seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro zpracování projektů dle § 69 obchodního zákoníku (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že :"Hodnota přiměřeného protiplnění za výkup účastnických cenných papírů zjištěná metodou likvidační, připadající na 1 ks akcie menšinového akcionáře o nominální hodnotě 1.300,- Kč společnosti TENEZ a.s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 990, IČ: 455 34 535, činí k 31.12.2008 částku 186,- Kč" Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody likvidační. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem.4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřenému Společnosti k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výplatě protiplnění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. zobrazit více skrýt více
  • 1. května 1992 - 25. ledna 2010 : V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů