Základní údaje

Historické adresy

30.10.2000 - 2.6.2003 Praha 1, Národní 41, PSČ 11000
14.1.1993 - 30.10.2000 Praha 1, Václavské nám. 56, PSČ 11000
22.7.1992 - 14.1.1993 Praha 1, Ovocný trh 15

45795568

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

22. července 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

2. června 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

2. června 2003

Historické názvy

11.7.2002 - 2.6.2003

Erste (CR) a.s., v likvidaci

30.10.2000 - 11.7.2002

Erste (CR) a.s.

16.3.1998 - 30.10.2000

Erste Bank Sparkassen (CR) a.s.

19.12.1997 - 16.3.1998

Erste Bank Sparkassen (ČR) a.s.

10.11.1995 - 19.12.1997

GiroCredit-Sparkassen Banka Praha a.s.

14.1.1993 - 10.11.1995

GiroCredit Banka Praha a.s.(česky),GiroCredit Bank Prag AG(německy),GiroCredit Bank Prague Ltd.(anglicky)

22.7.1992 - 14.1.1993

GZ banka (Praha) a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1661

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.6.2000 - 2.6.2003

1 000 000 000 Kč

18.6.1997 - 5.6.2000

700 000 000 Kč

2.2.1995 - 18.6.1997

500 000 000 Kč

22.7.1992 - 2.2.1995

300 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. června 2003 - 2. června 2003 : Vymazává se ke dni 2.6.2003 společnost Erste (CR) a.s., vlikvidaci, se sídlem Národní 41, Praha 1, PSČ 110 00, IČ:45795568, z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem vPraze.P... rávní důvod: ukončení likvidace zobrazit více skrýt více
  • 11. července 2002 - 2. června 2003 : Dne 13.5.2002 rozhodla řádná valná hromada společnosti Erste(CR) a.s. o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování Mgr.Lucie Zieglerové, r.č. 716101/0087, bytem Kožná 473/2, 110... 00Praha 1, likvidátorem společnosti Erste (CR) a.s." zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2000 - 2. června 2003 : Erste Bank Sparkassen (CR) a.s. uzavřela dne 26.9.2000 smlouvu oprodeji celého podniku, přičemž celý podnik byl převeden naspolečnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 1, Na ... příkopě29, identifikační číslo: 45244782. zobrazit více skrýt více
  • 18. června 1997 - 2. června 2003 : Základní jmění bylo splaceno ve výši 100 %.
  • 5. dubna 2000 - 5. června 2000 : Z důvodu ekonomického rozvoje společnosti schválila dne17.2.2000 valná hromada společnosti zvýšení základního jmění z700.000.000,- Kč o 300.000.000,- Kč na celkem 1.000.000.000,- K... č(slovy: ze sedmisetmilionů korun českých o tři sta milionů korunčeských na celkem jednu miliardu korun českých) a sice novýmipeněžitými vklady akcionářů s využitím přednostního právaakcionářů, spočívajícími ve vydání 300.000 (třísettisíc) kusůnových veřejně neobchodovatelných kmenových zaknihovaných akciíspolečnosti Erste Bank Sparkassen (CR) a.s., s nominálníhodnotou jedné akcie ve výši Kč 1.000,- (jedentisíc korunčeských), bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotunavrženého zvýšení základního jmění. Emisní kurs každé novéakcie odpovídá její jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč(jedentisíc korun českých) pro akcii. Nově vydané akcie budouposkytovat akcionáři stejná práva jako dosud vydané akcie.Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionářivykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejněníinformací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst.2Obch.zák.Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možnoupsat jednu novou akcii, a to v poměru k podílu akcionářů nazákladním jmění společnosti. Takto upisované akcie jsou veřejněneobchodovatelnými kmenovými akcie na jméno, v zaknihovanépodobě, s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 1.000,- Kč.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205obch.zák. (tzn.bez výzvy k upisování akcií ve formě peněžníhovkladu). Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního jměníve smyslu § 205 obch.zák. nabude účinnosti po zapsání úmysluzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a po uplynutílhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání novýchakcií. Veškeré nové akcie budou splaceny v hotovosti a sicenejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základěvyužitím přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti dohodyakcionářů o účasti na zvýšení základního jmění, a to na účetčíslo 600001007/4400 vedený u Erste Bank Sparkassen (CR) a.s..Jednotliví akcionáři budou informováni o datu, kdy usneseníKrajského obchodního soudu o zápisu úmyslu zvýšení základníhojmění nabylo právní moci, ne později, než 5 dnů poté, cousnesení nabylo právní moci. zobrazit více skrýt více
  • 22. července 1992 - 14. srpna 1995 : Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne13.5.92. Zakladatelem je Girozentrale und Bank der österreichi-schen Sparkassen, se sídlem Wien, Schubertring 5,A. Za... kladateléjmenovali členy představenstva, dozorčí rady a splatili částzákladního jmění společnosti.Ke dni zápisu bylo splaceno 93 240 000,- Kčs, zbytek bude splacenve lhůtě jednoho roku po vzniku společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů