Základní údaje

Historické adresy

8.7.1999 - 11.12.2006 Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11719
19.5.1997 - 8.7.1999 Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11000
13.5.1993 - 19.5.1997 Praha 1, Jilská 16, PSČ 11000
12.6.1992 - 13.5.1993 Praha 1, Politických vězňů 11, PSČ 11342

45798435

DIČ

Není plátce DPH

20.7.1997 - 11.12.2006

CZ45798435

Datum vzniku

12. června 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

11. prosince 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

28. listopadu 2005

Historické názvy

28.11.2005 - 11.12.2006

CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. v likvidaci

10.5.2004 - 28.11.2005

CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s.

13.5.1993 - 10.5.2004

CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a. s., pod zkráceným názvem CLBP, a. s.

12.6.1992 - 13.5.1993

CREDIT LYONNAIS BANK CZECHOSLOVAKIA, a. s., pod zkráceným názvem CLBC, a. s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 1628

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.9.2002 - 11.12.2006

600 000 000 Kč

25.2.2002 - 11.9.2002

676 000 000 Kč

20.12.1995 - 25.2.2002

500 000 000 Kč

12.6.1992 - 20.12.1995

300 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 11. prosince 2006 - 11. prosince 2006 : Ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení se z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vymazává společnost CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. v likvidaci, se sídlem Pra... ha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ 45798435.Právní důvod výmazu je ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 28. listopadu 2005 - 11. prosince 2006 : Prodej podniku CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČ: 45798435, bance CALYON S.A., se sídlem 9, Quai Du President Paul Doumer, 92920 Paří... ž La Defense Cedex, Francouzská republika, s účinností od 1.11.2005. zobrazit více skrýt více
  • 28. listopadu 2005 - 11. prosince 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti byla společnost zrušena s likvidací a dne 2.11.2005 vstoupila do likvidace.
  • 24. července 2002 - 11. prosince 2006 : Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchod.zák.působnost valné hromady rozhodl o snížení základního kapitáluspolečnosti ve výši 676.000.000,- Kč na částku 600.000.000,- Kč... takto:a) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhradaztráty z minulých let v následujícím rozsahu 68.906.000,- Kč zarok 2000, a částečné pokrytí ztráty z roku 1992 ve výši7.094.000,- Kčb) základní kapitál bude snížen o pevnou částku 76.000.000,-,tedy dojde ke snížení základního kapitálu ze současné výšezákladního kapitálu 676.000.000,- Kč na 600.000.000,- Kč.c) základní kapitál bude snížen v souladu s ustanovením § 213c)odst.1) písm.b) obchodního zákoníku o pevnou částku 76.000.000,-Kč, a to vzetím 760 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě100.000,- Kč z oběhu na základě smlouvy o bezplatném vzetí akciíz oběhu.d) základní kapitál se snižuje na základě návrhu smlouvy obezplatném vzetí akcií z oběhu jedinému akcionáři společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 1992 - 11. prosince 2006 : Rozhodnutí zakladatele o založení společnosti:Dne 5. 6. 1992 jediným zakladatelem společnosti je CreditLyonnais Global Banking, 19, Boulevard des Italiens, 75002 Paris
  • 13. května 1993 - 21. září 2004 : Obchodní jméno: pod zkráceným názvemve francouzské jazykové verzi: CLBP SAv anglické jazykové verzi: CLBP
  • 18. srpna 2001 - 25. února 2002 : Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchodního zákoníkupůsobnost valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitáluspolečnosti ve výši 500.000.000,- Kč o částku 176.000.0... 00,- Kčupsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 204 obchodníhozákoníku následujícím způsobem: zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2001 - 25. února 2002 : a) Částka, o níž se zvýší základní kapitál, bude činit176.000.000,- Kč (slovy:jedno sto sedmdesát šest milionů korunčeských) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšen... í se nepřipouští,b) Upisuje se 1.760 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihovanépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za každou akcii,c)Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovitéhodnotě a je splatný v českých korunách,d)Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář společnosti vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností,e)Návrh smlouvy o upsání akcií předá představenstvo společnostijedinému akcionáři Společnosti bez zbytečného odkladu po přijetítohoto rozhodnutí v sídle společnosti uzavře smlouvu o upsáníakcií se společností nejdříve dnem následujícím po podání návrhuna zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku Městskému soudu v Praze a nejpozději do (15) patnáctidnů od toho z následujících okamžiků, který nastane později :(i) od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií jediným akcionářemspolečnosti, nebo (i) ode dne podání návrhu na zápis usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městskémusoudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovacípodmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku,f) Peněžitý vklad splatí jediný akcionář společnosti na zvláštníúčet č. 766563253/0300, který za tím účelem společnost otevřelana své jméno u Československé obchodní banky a.s., do (14)čtrnácti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií se společností. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 1992 - 13. května 1993 : v anglické jazykové verzi: CLBC
  • 12. června 1992 - 13. května 1993 : Obchodní jméno: pod zkráceným názvemve francouzské jazykové verzi: CLBC SA
posunout dolů