Trendy

11 353 303 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 299 576 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

8 988 863 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

1 750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.6.2015 Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Historické adresy

25.10.2012 - 8.6.2015 Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
7.9.2012 - 25.10.2012 Brno - Veveří, Burešova 938/17, PSČ 60200
11.12.2011 - 7.9.2012 Brno - Veveří, Burešova 938/17, PSČ 66002
11.12.2011 - 11.12.2011 Brno, Burešova 938/17, PSČ 66002
27.8.2001 - 11.12.2011 Brno - střed, Burešova 938/17, PSČ 66002
22.4.1993 - 27.8.2001 Brno, Burešova 17, PSČ 66002
1.4.1992 - 22.4.1993 Brno, Burešova 17

46342796

DIČ

od 1.1.1993

CZ46342796

Datum vzniku

1. dubna 1992

Datová schránka

xbicgdt

Historické názvy

14.11.2014 - 7.1.2015

OHL ŽS, a.s.

27.3.2006 - 7.11.2014

OHL ŽS, a.s.

7.11.2014 - 7.11.2014

OHL ŽS, a.s.

22.4.1993 - 27.3.2006

ŽS Brno, a.s.

1.4.1992 - 22.4.1993

Železniční stavitelství Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 695

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.5.2017

846 294 000 Kč

Historické jmění

2.3.2017 - 24.5.2017

668 112 000 Kč

15.12.2000 - 2.3.2017

486 463 000 Kč

25.1.1996 - 15.12.2000

464 764 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 2.12.2017

117924143 / 0300

... více účtů (celkem 94) najdete zde

Historické provozovny

3.6.1999 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovačovského 665/22, 779 00, Olomouc - Hodolany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. února 2014 : Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízeníspolečnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku.Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářs Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízeníspolečnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku.Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářs...kého zápisu ze dne31.3.1992.Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina aschválené stanovy této společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. dubna 1992 : Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlemv Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. dubna 2017 - 24. května 2017 : Valná hromada společnosti konaná dne 6.4.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nov... ých akcií.V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 178.182.000,- Kč, slovy: sto sedmdesát osm milionů sto osmdesát dva korun českých. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 182.796.000,-Kč, slovy: sto osmdesát dva milionů sedm set devadesát šest tisíc korun českých. V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 178.182, slovy: sto sedmdesát osm tisíc sto osmdesát dva, akcií nejvíce však 182.796, slovy: sto osmdesát dva tisíc sedm set devadesát šest, akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 18. dubna 2017 (včetně) do 2. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 4. května 2017 (včetně) do 18. května 2017 (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, podíl 0,2736 na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých. Celkem může být přednostně upsáno až 182.796 akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, činí 4.406,- Kč, slovy: čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. d) ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 18. dubna 2017.Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti dne 10. dubna 2017. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnuty společnosti OHL Central Europe a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO: 26420341 (dále jen Hlavní akcionář), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci.V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 18. dubna 2017. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům Společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 22. května 2017 (včetně).V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč.V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 182.796.000 Kč. Představenstvo Společnosti poté, co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a druhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne koncem doby upisování akcií, tj. dne 22. května 2017. Poté, co představenstvo Společnosti obdrží vyjádření Hlavního akcionáře jako určeného zájemce k nabídce úpisu akcií, které nebyly upsány na základě přednostního práva, rozhodne v souladu s § 475 písm. k) ZOK o konečné částce zvýšení základního kapitálu, a to i v případě, že neuplyne doba pro úpis akcií.Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry.V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva.V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 35004300/2700, IBAN CZ96 2700 0000 0000 3500 4300 vedený společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, zbylou část pak do jednoho roku ode dne upsání akcií. Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad.V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo Společnosti.Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen První zápůjčka). Předmětem První zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 85.000.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů korun českých. K této smlouvě byl dne 28. února 2017 uzavřen dodatek, jímž byly finanční prostředky, které jsou předmětem První zápůjčky, navýšeny na 615.000.000,-Kč, slovy: šest set patnáct milionů korun českých. Pohledávka Hlavního akcionáře za Společností ze smlouvy o zápůjčce ze dne 20. prosince 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2017 tak činí celkem 615.000.000,-Kč, slovy: šest set patnáct milionů korun českých. Dne 20. prosince 2016 uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce (dále jen Druhá zápůjčka). Předmětem Druhé zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 35.664.000 PLN, slovy: třicet pět milionů šest set šedesát čtyři tisíc polských zlotých.(Pohledávka z První zápůjčky a Druhé zápůjčky dále jen Pohledávka Hlavního akcionáře) Valná hromada rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře vůči Společnosti v části, která odpovídá výši 785.069.892,- Kč, slovy: sedm set osmdesát pět milionů šedesát devět tisíc osm set devadesát dva korun českých, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem.Společnost předloží Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku Hlavního akcionáře za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a výše, resp. způsobu jejího určení (konkrétně směnný kurs pro přepočet hodnoty pohledávky na české koruny). Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Hlavní akcionář doručí podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií. V souladu s § 474 odst. 1 ZOK valná hromada souhlasí se zvýšením základního kapitálu i přesto, že emisní kurs akcií, které byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 22. prosince 2016, nebude v době zvýšení základního kapitálu plně splacen. Nesplacená část jmenovité hodnoty akcií činí ke dni odeslání pozvánky na tuto valnou hromadu (tj. k 7. březnu 2017) 212.660,- Kč, slovy: dvě stě dvanáct tisíc šest set šedesát korun českých, a je vzhledem k výši základního kapitálu zcela zanedbatelná. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 2016 - 2. března 2017 : Valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií.... V souladu s § 475 písm. a) ZOK se základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku 181.610.000,-Kč, slovy: sto osmdesát jedna milionů šest set deset tisíc korun českých. Připouští se upisování akcií nad tuto částku, a to až do výše 188.115.000 Kč, slovy: sto osmdesát osm milionů sto patnáct tisíc korun českých. V souladu s § 475 písm. b) ZOK bude emitováno 181.610, sto osmdesát jedna tisíc šest set deset, akcií, nejvíce však 188.115, slovy: sto osmdesát osm tisíc sto patnáct, akcií. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 30. ledna 2017, slovy: třicátého ledna roku dva tisíce sedmnáct (včetně) do 13. února 2017, slovy: třináctého února roku dva tisíce sedmnáct (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. a) ZOK mohou akcionáři uplatnit přednostní právo na upsání nových akcií, které neupsal jiný akcionář v první kole úpisu, v sídle Společnosti na adrese Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, a to ve lhůtě od 15. února 2017, slovy: patnáctého února roku dva tisíce sedmnáct (včetně) do 28. února 2017, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce sedmnáct (včetně) v pracovních dnech v časech od 10.00 do 14.00 hodin.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. b) ZOK připadá v prvním kole úpisu na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, podíl 0,3867, na jedné nové akcii. V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. c) ZOK činí jmenovitá hodnota každé přednostně upisované akcie 1.000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Celkem může být přednostně upsáno až 188.115, slovy: sto osmdesát osm tisíc sto patnáct, akcií. Akcie jsou kmenovými akciemi. Akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Forma akcie je akcie na jméno. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, činí 4.406,- Kč, slovy: čtyři tisíce čtyři sta šest korun českých.V souladu s § 475 písm. c) ZOK ve spojení s § 485 odst. 1 písm. d) ZOK je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. 30. ledna 2017, slovy: třicátého ledna roku dva tisíce sedmnáct. Představenstvo uveřejní informace podle § 485 ZOK na internetových stránkách Společnosti v prvním lednovém týdnu roku 2017. V souladu s § 475 písm. d) ZOK se určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny, ani jejich část, upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, avšak budou bezodkladně po skončení druhého kola přednostního úpisu nabídnuty společnosti OHL Central Europe a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1A, PSČ 130 80, IČO: 26420341 (dále jen Hlavní akcionář), akcionáři Společnosti, jako určenému zájemci.V souladu s § 475 písm. e) ZOK se určuje, že akcie s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné nabídky, jiné akcie nebudou na základě veřejné nabídky upisovány. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. a) ZOK uveřejní představenstvo veřejnou nabídku (prospekt akcií) nejpozději dne 30. ledna 2017, slovy: třicátého ledna roku dva tisíce sedmnáct. Nové akcie budou k úpisu nabídnuty pouze stávajícím akcionářům společnosti. Nové akcie budou upisovány stávajícími akcionáři pouze v rámci výkonu práva na přednostní úpis nových akcií. V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. b) ZOK budou nové akcie upisovány v době do 6. března 2017, slovy: šestého března roku dva tisíce sedmnáct (včetně).V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. c) ZOK budou akcie upsány postupem podle § 481 ZOK. K okamžiku zápisu do listiny upisovatelů požaduje Společnost splatit část emisního kursu ve výši 0,- Kč, slovy: nula korun českých.V souladu s § 475 písm. e) ZOK ve spojení s § 476 písm. d) ZOK se připouští úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 188.115.000,-Kč, slovy: sto osmdesát osm milionů sto patnáct tisíc korun českých. Představenstvo Společnosti poté, co stávající akcionáři uplatní v rámci prvního a druhého kola úpisu své přednostní právo, nabídne Hlavnímu akcionáři jako určenému zájemci k úpisu akcie, které nebyly upsány na základě přednostního práva. Lhůta pro přijetí nabídky uplyne koncem doby upisování akcií, tj. dne 6. března 2017, slovy: šestého března roku dva tisíce sedmnáct. Poté představenstvo Společnosti, v souladu s § 475 písm. k) ZOK rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.Ustanovení § 475 písm. f) ZOK se neuplatní, neboť akcie neupisuje obchodník s cennými papíry.V souladu s § 475 písm. g) ZOK se určuje, že přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Ustanovení § 475 písm. h) ZOK se neuplatní, neboť akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva.V souladu s § 475 písm. i) ZOK ve spojení s § 344 odst. 1 ZOK se určuje, že upisovatel je povinen splatit emisní kurs na účet č. 117585153/0300, IBAN CZ25 0300 0000 0001 1758 5153, vedený Československou obchodní bankou, a. s., a to nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. Ustanovení § 475 písm. j) ZOK se neuplatní, neboť do Společnosti není vkládán žádný nepeněžitý vklad.V souladu s § 475 písm. k) ZOK se stanovuje, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo Společnosti.Dne 10.6.2016, slovy: desátého června roku dva tisíce šestnáct, uzavřela Společnost jako vydlužitel s Hlavním akcionářem jako zapůjčitelem smlouvu o zápůjčce. Předmětem zápůjčky byly finanční prostředky ve výši 800.000.000,-Kč, slovy: osm set milionů korun českých (dále jen Pohledávka Hlavního akcionáře). Valná hromada rozhoduje o tom, že se v souladu s § 475 písm. l) ZOK připouští možnost započtení Pohledávky Hlavního akcionáře ve výši 800.000.000,- Kč, slovy: osm set milionů korun českých, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných Hlavním akcionářem.Společnost předloží Hlavnímu akcionáři návrh smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou. Smlouva o započtení prohlašuje Pohledávku Hlavního akcionáře za nespornou. V dohodě o započtení je specifikována pohledávka uvedením právního důvodu a výše. Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávky, a to k okamžiku účinnosti smlouvy o započtení. Hlavní akcionář návrh smlouvy o započtení následně akceptuje. Hlavní akcionář doručí podepsanou smlouvu o započtení do sídla Společnosti do tří pracovních dnů ode dne akceptace návrhu smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 7. srpna 2014 - 14. listopadu 2014 : Počet členů dozorčí rady: 5
 • 4. února 2014 - 14. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 1. dubna 1992 - 6. února 2014 : Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízeníspolečnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodníhozákoníku.Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářs... kého zápisu ze dne31.3.1992.Neoddělitelnou součástí tohoto zápisus je zakladatelská listina aschválené stanovy této společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. listopadu 2002 - 4. února 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 11.06.2002.
 • 30. listopadu 2000 - 4. února 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 13.11.2000.
 • 1. září 2000 - 4. února 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými valnou hromadou konanoudne 22.6.2000.
 • 2. srpna 1999 - 4. února 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 16.6.1999.
 • 5. srpna 1998 - 4. února 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 2.6.1998.
 • 1. října 1997 - 4. února 2014 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím valné hromady dne 5.6.1997.
 • 9. října 1996 - 4. února 2014 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 2. 7. 1996.
 • 3. října 1995 - 4. února 2014 : Ke dni 3.10.1995 se zapisuje změna stanov v § 6 přijatá valnouhromadou dne 23.6.1995.
 • 12. ledna 1995 - 4. února 2014 : Ke dni 14.10.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravenéa doplněné v §§ 6, 19, 20, 30, 33, 38, 41 a v části ll.
 • 12. ledna 1995 - 4. února 2014 : Ke dni 26.2.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravenéa doplněné v §§ 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 32, 33,38, 42, 43, 46, 49.
 • 1. dubna 1992 - 4. února 2014 : Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které jepředstavováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschv... áleném privatizačním projektu s.p. Železniční stavitelstvíBrno. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Předmět nepeněžitého vkladu: část podniku společnosti MORÁVKACENTRUM, a.s., IČO: 46992316, tvořící samostatnou organizačnísložku, zapsanou v obchodním rejstříku pod označením MORÁV... KACENTRUM, a.s. - odštěpný závod OBCHODNÍ PASÁŽ M-PALÁC, sesídlem v Brně, Heršpická 5a), podrobně popsán ve znaleckýchposudcích znalců Ing. Karla Abrahama č. 1626 ze dne 15.9.2000,ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.9.2000, a posudku znalce Ing.Vojtěcha Slavíka č. 114-54/00 ze dne 15.9.2000, ve znění dodatkuč. 1 ze dne 16.10.2000, s tím, že dále jsou v usnesení konkrétněvypsány pouze nemovitosti vzhledem k zápisu těchto nemovitostído katastru nemovitostí a venkovní úpravy vzhledem k jejichpostavení k nemovitostem. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Počet nových akcií: 21.699 ks, Jmenovitá hodnota jedné akcie:1.000,- Kč, Druh akcií: kmenové, Forma akcií: na majitele,Podoba nových akcií: zaknihovaná, Výše emisního kurzu jednéak... cie: 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Rozsah zvýšení: o 21,699.000,- Kč, bez možnosti upsání nad tutočástku, s vyloučením přednostního práva na úpis akcií vdůležitém zájmu společnosti, jímž je vyřešení pohledávek vůčis... polečnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., a relizace podnikatelskéhozáměru s využitím majetku, který společnost získá na základězvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Způsob zvýšení: upsáním nových akcií nepeněžitým vklademakcionáře MORÁVKA CENTRUM, a.s., se sídlem v Brně, Heršpická 5,IČO: 46992316, bez výzvy k upsání akcií.
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne13.11.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 21 699 000,- Kč na486 463 000,- Kč:
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Výše ocenění nepeněžitého vkladu: 21,699.000,- Kč, oceněno dleznaleckých posudků.
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Lhůta pro upsání nových akcií: do 15-ti dnů po zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Místo pro upisování akcií: Burešova 17, 660 02 Brno.M... ísto pro splácení nepeněžitého vkladu: Burešova 17, 660 02Brno. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2000 - 15. prosince 2000 : Lhůta pro splácení nepeněžitého vkladu: do 10-ti dnů po úpisuakcií, tj. po podpisu vkladatele do listiny upisovatelů.Splacení bude provedeno sepsáním smlouvy dle ust. § 269/2obch.z... ák. o vkladu části podniku a sepsáním prohlášení o vkladunemovitostí, které jsou součástí vkládané části podniku apředáním věcí společnosti zápisem o předání a převzetí. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 25. ledna 1996 : Základní jmění: 464,764.000,-- Kčs
 • 1. dubna 1992 - 19. dubna 1993 : Dozorčí rada: Ing. Ladislav Frydrýšek, Brno, Banskobystrická 31Ing. Tomáš Dvořák, Brno, Kluckova 18 aZdeněk Stránský, Ivančice, Sluneční 19
 • 1. dubna 1992 - 19. dubna 1993 : Jednání a podepisováníjménem společnosti: Jménem společnosti jedná předsedapředstavenstva (v době nepřítomnosti místopředseda).Podepisování za společnost se děje tak, že k napsaném... unebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojísvůj podpis předseda představenstva (v době nepřítom-nosti místopředseda) spolu s alespoň jedním dalším čle-nem představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 19. dubna 1993 : Druh, počet a jmenovitá hodnota akcií:Základní jmění společnosti je rozděleno na 255 620 akcií na jménopo 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a 209 144 akcií na majitele po1.000,-Kčs jm... enovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1992 - 19. dubna 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů