Základní údaje

Historické adresy

7.1.2000 - 15.5.2013 Brno, Vídeňská 119, okres Brno-město, PSČ 61900
8.4.1997 - 7.1.2000 Brno, Vídeňská 119, okres Brno-město, PSČ 65791
14.7.1993 - 8.4.1997 Brno, Bašty 2, PSČ 65791
1.5.1992 - 14.7.1993 Brno, Bašty 2

46345841

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 9.6.2011

CZ46345841

Datum vzniku

1. května 1992

Datum zániku v obchodním rejstříku

15. května 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

15. května 2013

Historické názvy

14.7.1993 - 15.5.2013

CHEMONT, a.s.

1.5.1992 - 14.7.1993

CHEMONT Brno, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 709

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.5.1992 - 15.5.2013

164 446 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

15.6.1992 - 15.5.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vídeňská 101/119, 619 00, Brno - Dolní Heršpice

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 15. května 2013 - 15. května 2013 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
 • 15. května 2013 - 15. května 2013 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 01.12.2010, čj. 45 K 7/2002-1134, které nabylo právní moci dne 20.10.2012 byl zrušen prohlášený konkurs na majetek úpadce z důvodu, že majet... ek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 2002 - 15. května 2013 : Usnesení Městského soudu v Brně o nařízení exekuce protispolečnosti CHEMONT, a.s.Nařizuje se exekuce proti povinnému podle vykonatelného rozsudkuMěstského soudu Brno ze dne 18.9.20... 01 sp. zn. 2 Cm 173/2001 pro pohledávku 439 550,-Kč s 10% úrokem od 2.12.1999 do zaplacení anáklady řízení 17.584,-Kč.Povinný je povinen zaplatit náklady exekuce a nákladyoprávněnému, které vzniknou v souvislosti s provedením exekuce. Nařízení exekuce se zvtahuje i na tyto nákldy.Provedením exekuce se pověřuje - JUDr. Miloslava Hauerlandsoudní exekutor, se sídlem v Praze, Svornosti 8, Praha 5. zobrazit více skrýt více
 • 5. února 2002 - 15. května 2013 : Usnesení Městského soudu v Brně o nařízení exekuce protispolečnosti CHEMONT a.s.Nařizuje se exekuce proti povinnému podlevykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Brně ze... dne14.6.2000, č.j. 29Cm 161/96-21, k uspokojení pohledávkyoprávněného ve výši 19.010,30 Kč s úrokem z prodlení 18% ročněod 14.12.1993 do zaplacení a nákladů předcházejícího řízení vevýši 7.715,-Kč.Povinný je povinen zaplatit náklady exekuce a nákladyoprávněnému, které vzniknou v souvislosti s provedením exekuce. Nařízení exekuce se vztahuje i na tyto náklady.Provedením exekuce se pověřuje - Mgr. Ing. Josef Cinfroš-soudníexekutor, se sídlem v Brně, Špitálka 23b. zobrazit více skrýt více
 • 19. března 2001 - 15. května 2013 : Usnesení Městského soudu v Brně o nařízení exekuce protispolečnosti CHEMONT, a.s.Nařizuje se exekuce proti povinnému podle vykonatelného rozsudkuKrajského obchodního soudu v Brně z... e dne 3.12.1998, č.j. Cm69/96 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 190.086,-Kčjako 15% úroku z prodlení z částky 173.661,50Kč od 19.5.1992 dozaplacení. II. Povinný je povinen zaplatit náklady exekuce a nákladyoprávněného, které vzniknou v souvislosti s provedením exekuce. Nařízení exekuce se vztakuhuje o ma tyto náklady. III. Provedením exekuce se pověřuje JUDr. Alena Blažková -soudní exekutor, se sídlem v Brně, Poštovská 8d. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1997 - 15. května 2013 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnouvalnou hromadou dne 6.12.1996.
 • 17. října 1996 - 15. května 2013 : Byly předloženy stanovy v novém znění, přijaté valnou hromadoudne 27.6.1996.
 • 1. května 1992 - 15. května 2013 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 15. května 2013 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze ... 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 25. října 1995 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 164.446 akcií,z toho 162.602 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovitéhodnoty a 1.844 na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
 • 1. května 1992 - 25. října 1995 : Základní jmění společnosti:Základní jmění společnosti činí 164,446.000,-- Kčs (slovy:stosedesátčtyřistačtyřicetšesttisíckorunčeskoslovenských).Zakladatel splatil 100 % základního j... mění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačnímprojektu státního podniku CHEMONT Brno, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1993 - 14. července 1993 : d) Ing. Josef M e n š í k, Brno, Rolnická 7e) Evžen K u n e r t, Brno, Prušánecká 16
 • 1. května 1992 - 14. července 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
 • 1. května 1992 - 14. července 1993 : Dozorčí rada:a) Josef T i s c h e r , Brno, Provazníkova 30b) Ing. Jan T e s a ř , Brno, Černého 38c) prof. ing. Miroslav H o r á k , CSc., Brno, Provazníkova53
 • 1. května 1992 - 14. července 1993 : Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl ... představenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, žebuď společně všichni členové představenstva, nebo společněpředseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů