Trendy

85 700 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-6 336 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

101 667 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 13.5.2013 Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno

Historické adresy

14.2.2002 - 13.5.2013 Brno, Koliště 1912/13, PSČ 65780
28.4.1992 - 14.2.2002 Brno, Koliště 13

46345931

DIČ

od 1.1.1993

CZ46345931

Datum vzniku

28. dubna 1992

Datová schránka

gcheid3

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 710

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.5.2014

75 425 000 Kč

Historické jmění

14.2.2002 - 29.5.2014

75 425 000 Kč

9.3.1993 - 14.2.2002

75 425 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2512040400 / 2600

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 1.9.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská 729/25, 664 47, Střelice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. května 2014 : Počet členů správní rady: 2
 • 29. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 13. května 2013 : Valná hromada rozhodla o přechodu akcií emitovaných společností IMPS a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb Valná hromada rozhodla o přechodu akcií emitovaných společností IMPS a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb...., obchodní zákoník, v platném znění, takto: I. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti IMPS a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je společnost Avereux Ltd., společnost založená podle práva Seychelské republiky, se sídlem Capital City, Suite 1-06, Victoria, Mahé, Seychelská republika, SIBA No.: 119438. Hlavní akcionář je vlastníkem 17139 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti IMPS a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ve formě na majitele, a 52 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti IMPS a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, ve formě na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 91,67% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti IMPS a.s. II. Určení výše protiplnění: Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným akcionářům společnosti IMPS a.s., za jejich akcie této společnosti v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 282,-Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti IMPS a.s., vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ve formě na majitele. Veškeré nekótované kmenové akcie společnosti IMPS a.s. vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, ve formě na majitele, jsou již ve vlastnictví hlavního akcionáře, a proto hlavní akcionář výši protiplnění za tyto akcie neurčuje. Shora uvedená výše protiplnění byla určena na základě těchto skutečností: - ekonomických údajů společnosti IMPS a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných výročních zpráv společnosti IMPS a.s., za poslední 3 účetní období, - závěrů znaleckého posudku ohledně hodnoty za jednu nekótovanou kmenovou akcii společnosti IMPS a.s., vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ve formě na majitele; tato hodnota byla určena znaleckým posudkem vypracovaným společností MONTEKALA, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ:44846762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8794, a jeho závěry jsou takové, že na základě předložených podkladů a provedených propočtů určil hodnotu jedné shora uvedené akcie částkou 282,-Kč. III. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, a to do 30 dní od přechodu vlastnického práva, tj. od uplynutí měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku. Tomuto obchodníkovi s cennými papíry hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník s cennými papíry po vzniku práva na zaplacení za podmínek §183m odst.2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka s cennými papíry. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se stanovuje tak, že obchodník protiplnění poskytne podle §183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 pracovních dnů po tomto předání. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2008 : Společnost IMPS a.s. jako společnost nástupnická se sloučila se společností BP Servis, a.s., se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ: 657 80, IČ: 253 15 251, která sloučením zanikla. Společnost IMPS a.s. jako společnost nástupnická se sloučila se společností BP Servis, a.s., se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ: 657 80, IČ: 253 15 251, která sloučením zanikla. ...Na společnost IMPS a.s. přešlo jmění zanikající společnosti BP Servis, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. listopadu 1998 - 14. února 2002 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 28.8.1998.
 • 17. června 1997 - 14. února 2002 : Mimořádnou valnou hromadou dne 05.02.1997 byly schváleny novéstanovy společnosti.
 • 9. března 1993 - 14. února 2002 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího ma-jetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku j... e obsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku ZVS - Inženýrské, marketingové a podnika-telské služby. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1992 - 14. února 2002 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 28. dubna 1992 - 14. února 2002 : Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle §172 Obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého... nám. 32, nakterý přešel majetek státního podniku ZVS - Inženýrské,marketingové a podnikatelské služby ve smyslu § 11 odst.3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 15. července 1996 - 17. června 1997 : Změna stanov čl.4.,6.,14.,15.,42 valnou hromadou 29.3.1996.
 • 28. dubna 1992 - 30. srpna 1993 : Dozorčí rada společnosti :- ing. Jiří Klíma, Brno, Kamanova 10- Mgr. Jaroslav Lovecký, Brno, Pod nemocnicí 13- Jan Koláček, Veverská Bítýška, Na Bítýškách 647
 • 28. dubna 1992 - 30. srpna 1993 : Právní forma společnosti : akciová společnost
 • 28. dubna 1992 - 9. března 1993 : Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 73 538 akcií namajitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
 • 28. dubna 1992 - 9. března 1993 : Základní jmění společnosti činí 73 538 000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které je představovánocenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného vz... akladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku ZVS -Inženýrské, marketingové a podnikatelské služby. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů