Trendy

167 075 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 388 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

117 496 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.9.2016 Zastávecká 371, 665 01 Rosice

Historické adresy

1.3.2012 - 13.9.2016 Rosice, Zastávecká 371, PSČ 66501
7.9.1998 - 1.3.2012 Rosice u Brna, Zastávecká 371, PSČ 66501
29.4.1992 - 7.9.1998 Rosice u Brna, Nádražní ulice

46345957

DIČ

od 1.1.1993

CZ46345957

Datová schránka

m8xe997

Historické názvy

23.3.1998 - 7.9.1998

Moravský Plynostav, akciová společnost

29.4.1992 - 23.3.1998

Moravský Plynostav, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 711

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.3.2017

87 000 000 Kč

Historické jmění

7.9.1998 - 6.3.2017

86 612 500 Kč

4.5.1994 - 7.9.1998

34 645 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Rosice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 6226230287 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

8.3.1999 - 29.4.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Collo-louky ev. č. 68, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
 • 29. dubna 1992 : Den vzniku: 1. května 1992
 • 29. dubna 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze... 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku Moravský Plynostav vesmyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodumajetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. března 2017 - 16. května 2017 : Dne 23.12.2016 jediný akcionář společnosti rozhodl takto: Základní kapitál bude zvýšen o částku 387.500,- Kč, slovy: tři sta osmdesát sedm tisíc pět set korun českých, tj. z částky... 86.612.500,- Kč, slovy: osmdesát šest milionů šest set dvanáct tisíc pět set korun českých, na novou výši základního kapitálu 87.000.000,- Kč, slovy osmdesát sedm milionů korun českých; upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. Bude emitována 1, slovy: jedna, kmenová akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 387.500,- Kč, slovy tři sta osmdesát sedm tisíc pět set korun českých. Emisní kurz akcie bude roven její jmenovité hodnotě tj. bude činit 387.500,- Kč, slovy tři sta osmdesát sedm tisíc pět set korun českých. Úprava využití přednostního práva na upisování akcií uvedená v § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se podle § 485 odst. 2 nepoužije, neboť emitovaná akcie bude upsána jediným akcionářem společností GASCONTROL POWER, s.r.o., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, identifikační číslo 294 52 856. Akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry podle § 489 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo na upisování akcie není vyloučeno ani omezeno. Upisovací lhůta se stanoví v délce 1, slovy: jeden měsíc, ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, když v této lhůtě jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o upsání akcie podle § 479 zákona o obchodních korporacích; písemný návrh smlouvy s předepsanými formalitami jedinému akcionáři předloží společnost a ten jej ve stanovené upisovací lhůtě přijme jeho podepsáním předepsaným způsobem tj. s ověřením podpisu a vrácením společnosti Moravský Plynostav, a.s. Emisní kurz akcie bude splacen v penězích. Jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurz akcie na účet společnosti Moravský Plynostav, a.s. číslo 55701621/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to ve lhůtě 1, slovy: jednoho, měsíce, ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcie se nepřipouští. Představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a spojí jej s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2014 - 12. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu:3
 • 20. ledna 2014 - 12. září 2016 : Počet členů dozorčí rady:3
 • 3. června 2008 - 20. ledna 2014 : Společnost se řídí úplným zněním stanov ke dni 20.5.2008.
 • 6. prosince 2007 - 3. června 2008 : Valná hromada přijala na svém zasedání dne 22.11.2007 následující usnesení:1.Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je společnost GASCONTROL, společnost s r.o., se... sídlem Havířov - Suchá, Nový Svět 59a/1407, PSČ 735 64, IČ 465 78 021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3396 (dále jen "hlavní akcionář") která vlastní akcie společnosti Moravský Plynostav,a.s., se sídlem Rosice u Brna, Zastávecká 371, PSČ 665 01, IČ 463 45 957, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 711, (dále jen "Společnosti") jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala 90 % podíl na základním kapitálu společnosti a stejně tak souhrnná jmenovitá hodnota ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti.2. Údaje osvědčující, že GASCONTROL, společnost s r.o., je hlavním akcionářemVlastnictví akcií bylo hlavním akcionářem osvědčeno předloženíma) celkem 30.402 kusů kmenových akcií, na majitele, ve jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,-Kč, v listinné podobě, emitenta Moravský Plynostav,a.s.b) celkem 1.700 kusů kmenových akcií, na jméno, ve jmenovité hodnotě každé akcie 2.500,-Kč, v listinné podobě, emitenta Moravský Plynostav,a.s. Tato skutečnost byla dále osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Moravský Plynostav,a.s.c) čestného prohlášení společnosti GASCONTROL, společnost s r.o., že je vlastníkem akcí emitenta společnosti Moravský Plynostav,a.s., blíže uvedených v bodě 1/ a 2/ shora, se kterými je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti Moravský Plynostav,a.s., ve výši 92,66 %.Z těchto podkladů vyplývá že hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem listinných účastnických cenných papírů - akcií - emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala 92,66 % podílu na základním kapitálu společnosti. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem stejného množství akcií, které představují 92,66 % podílu na základním kapitálu společnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a následujících ObchZ.3. Přechod ostatních listinných účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionářeValná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku v platném znění že přechází vlastnická práva ke všem účastnickým cenným papírům - akciím - vydaných Společností, ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, výslovně pak 2.543 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč vydaných společností Moravský Plynostav, a.s.s číselným označením A000452-A001760, A001766-A001770, A001786-A001788, A003687-A003801, A003810-A004237, A004243-A004285 a A004310-A004949, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře.4. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši:1) 3.755,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč, emitovanou společností Moravský Plynostav,a.s.;2) 3.755 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč, emitovanou společností Moravský Plynostav,a.s.Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem č. 54/2007 ze dne 12.9.2007, zpracovaným znaleckým ústavem - společností Kvita, Pawlita & partneři, s.r.o., IČ 607 74 665, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. Znalecký ústav při stanovení výše protiplnění použil substanční metodu.Znalecký ústav dospěl k následuícímu závěru:"Zjištěná hodnota akcie pro účel posouzení výše protiplnění byla určena na principu ekvivalence ze zjištěné substanční hodnoty podniku. Hledaná hodnota akcie emitenta Moravský Plynostav,a.s. k směrodatnému datu ocenění, tj. k 31.7.2007 tak činí: 3755,- Kč, Slovy: Třitisícesedmsetpadesátpětkorunčeských.Hlavní akcionář, společnost GASCONTROL, společnost s r.o. oznámila dopisem ze dne 11.9.2007, že pro zamýšlenou realizaci práva na výkup účastnických cenných papírů společnosti Moravský Plynostav,a.s. a určil hodnotu protiplnění za akcie společnosti Moravský Plynostav,a.s. ve jmenovité hodnotě 2500,- Kč, každá ve výši 3.755,- Kč za jednu akcii.Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci využití práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 3 755,- Kč za jednu akcii Společnosti je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku.Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že vypracovaný znalecký posudek dokládá přiměřenost výše protiplnění."5. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených účastnických cenných papírů, pak poskytne protiplnění za zastavené účastnické cenné papíry zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů emitovaných společností Moravský Plynostav,a.s. mají právo na zaplacení protiplnění po předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Moravský Plynostav, a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 5 ve spojení s ustanovením § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. V případě, že přešlé účastnické cenné papíry byly zástavou, má právo na zaplacení protiplnění na základě ustanovení § 183m odst. 4 obchodního zákoníku zástavní věřitel, který drží zastavený účastnický cenný papír, pokud jej předloží společnosti Moravský Plynostav,a.s. ve smyslu ustanovení § 183l odst. 4, 5 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovení § 183m odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci listinných účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé, kteří zastavené účastnické cenné papíry drží, jsou povinni předložit společnosti Moravský Plynostav, a.s. listinné účastnické cenné papíry ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, nebo jejich zasláním cenným psaním na adresu obchodníka s cennými papíry, společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Zámecká 488/20, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ : 476 76 710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 818 nebo na adresu hlavního akcionáře. V případě, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, respektive zástavní věřitelé tyto listinné účastnické cenné papíry do jednoho měsíce společnosti Moravský Plynostav,a.s. ve smyslu předchozí věty nepředloží, jsou povinni je předložit v dodatečné lhůtě, určené představenstvem společnosti Moravský Plynostav, a.s. postupem dle § 183m obchodního zákoníku.6. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení listinných cenných papírů dosavadními vlastníkyHlavní akcionář vyplatí oprávněným osobám protiplnění prostřednictvím společnosti GARFIELD a.s., a toa) bezhotovostním převodem na bankovní účet, který oprávněná osoba sdělí pro tento účel, uskutečněným do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Moravský Plynostav, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností GARFIELD a.s., nebo hlavním akcionářem, kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, anebob) zasláním částky protiplnění poštovní poukázkou odeslanou do třiceti (30) dní po osobním předání listinných účastnických cenných papírů společnosti Moravský Plynostav, a.s. či převzetí poštovní zásilky společností GARFIELD a.s. nebo hlavním akcionářem, kterou byly listinné účastnické cenné papíry zaslány, a to na adresu oprávněné osoby, kterou oprávněná osoba sdělí pro tento účel společnosti GARFIELD a.s..Hlavní akcionář doložil valné hromadě ve smyslu ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku skutečnost, že společnosti GARFIELD a.s. před konáním valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při osobním předání listinných účastnických cenných papírů či písemně spolu se zasláním účastnických cenných papírů cenným psaním do vlastních rukou adresovaným společnosti GARFIELD a.s. nebo na adresu sídla hlavního akcionáře, Rosice u Brna, Zastávecká 371, PSČ 665 01.V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.Oprávněné osoby mohou své listinné akcie předat společnosti Moravský Plynostav, a.s. nebo společnosti GARFIELD a.s. počínaje dnem, kdy uplyne jeden měsíc ode dne zveřejnění zápisu shora uvedeného usnesení mimořádné valné hromady společnosti. Těm, kteří předloží svoji žádost o vyplacení protiplnění s akciemi před tímto termínem, bude vyplaceno protiplnění v souladu s obchodním zákoníkem v termínu určeném usnesením valné hromady společnosti, a to počínaje uplynutím zákonné lhůty jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2005 - 3. června 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.11.2004.
 • 15. ledna 1998 - 3. června 2008 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne4.6.1997.
 • 25. září 2002 - 10. května 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 20.6.2002.
 • 26. září 2001 - 25. září 2002 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 19.6.2001.
 • 7. září 1998 - 26. září 2001 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 11.6.1998.
 • 4. května 1994 - 7. září 1998 : Akcie:32.945 ks akcií jm. hodnoty 1.000 Kč, na majitele1.700 ks akcií jm. hodnoty 1.000 Kč, na jméno, v listinnépodobě
 • 19. listopadu 1993 - 4. května 1994 : Rozdělení základního jmění:32.945 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele
 • 29. dubna 1992 - 4. května 1994 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuMoravský Plynostav. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1992 - 4. května 1994 : Základní jmění společnosti činí 32,945.000,-- Kčs/slovy: třicetdvamiliónydevětsetčtyřicetpět tisíckorun československých/.
 • 29. dubna 1992 - 19. listopadu 1993 : Toto základní jmění je rozděleno na 32.945 akcií na jménopo 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů