Trendy

2 056 994 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 433 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 514 775 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.5.2012 Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732

Historické adresy

29.11.2011 - 14.5.2012 Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58601
15.5.2003 - 29.11.2011 Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732
1.6.2002 - 15.5.2003 Jihlava, Jiráskova 78, čp. 1424, PSČ 58732
28.4.1992 - 1.6.2002 Jihlava, Jiráskova ul. 78

46346040

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2008

CZ46346040

Datum vzniku

28. dubna 1992

Datová schránka

kpvehdw

Historické názvy

18.5.1994 - 1.1.1996

Česká silniční automobilová doprava Jihlava, akciová společnost, Zkratka: ČSAD Jihlava, a.s.

25.5.1993 - 18.5.1994

Česká silniční automobilová doprava Jihlava, a.s.

28.4.1992 - 25.5.1993

Československá automobilová doprava Jihlava, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 716

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.2.2010

262 367 000 Kč

Historické jmění

19.6.2007 - 17.2.2010

232 367 000 Kč

1.6.2002 - 19.6.2007

217 367 000 Kč

1.1.1997 - 1.6.2002

217 367 000 Kč

18.5.1994 - 1.1.1997

92 010 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Provozovny

od 16.11.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Průmyslová 159, 674 01, Třebíč - Jejkov

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. prosince 2003 : Na společnost ICOM transport a.s. přešlo jmění zanikající obchodní společnosti VEKR s.r.o., Jihlava, Jiráskova 1424/78, IČ 46343750.
 • 15. července 1999 : Společnost se řídí stanovami doplněnými valnou hromadou16.6.1999.
 • 15. července 1998 : Společnost se řídí stanovami doplněnými valnou hromadou4.6.1998.
 • 10. března 1997 : Základní jmění: 217 367 000,- Kč, splaceno.
 • 1. ledna 1997 : Ke dni l.l. 1997 se se společností sloučila obchodní společnostČSAD Pelhřimov, a.s. se sídlem v Pelhřimově, Skrýšovská 1680,IČO 60 07 09 01.
 • 1. ledna 1997 : Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne2.5.1996.
 • 28. dubna 1992 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne17.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 28. dubna 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1 Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze 1..., Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. července 2009 - 17. února 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 12.června 2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1.1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30 000 000,-Kč (třicet m... ilionů korun českých), vydáním 30 000 (třiceti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie")1.2.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady1.4. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitým přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti1.5. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.2. Upisování s využitím přednostního práva:2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všech 30 000 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč 0,0001291 jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie2.2 emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých)2.3. představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit a způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na majitele, a doručit proti potvrzení o převzetí akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5.(pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 43-4868890237/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.3. Upisování předem určenými zájemci:3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Bohuslavě Kratochvílové, r.č. 555713/0865, bytem Praha, Balbínova 206/16, PSČ: 120 003.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (tisíc korun českých)3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30(třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejpozději do 30(třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-4868890237/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 26. září 2005 - 12. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada konaná dne 15.8.2005 na základě prohlášení (oznámení) p. Bohuslavy Kratochvílové, r.č. 555713/0865, trvalým pobytem Jihlava, Hosov 38, PSČ 586 01 ze dne 1.7... .2005 o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu společnosti, rozhodla takto:1. osvědčila a určila, že paní Bohuslava Kratochvílová, r.č. 555713/0865, bytem Jihlava, Hosov 38, PSČ 586 01 (v souladu se žádostí o svolání ze dne 1.7.2005 o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu společnosti) je osobou, která vlastní 199 470 kusů listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/akcie a 2 kusy kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, z celkového počtu 217 367 akcií emitovaných společností. Souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií vlastněných p. Bohuslavou Kratochvílovou činí 91,76% základního kapitálu společnosti, a proto je paní Bohuslava Kratochvílová ve smyslu ust. § 183i z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), hlavní akcionářkou společnosti, která má právo výkupu účastnických cenných papírů.2. osvědčuje, že p. Bohuslava Kratochvílová je hlavní akcionářkou, a to na základě jejího písemného prohlášení (oznámení) o vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90% základního kapitálu společnosti, a předložení těchto akcií ke dni konání valné hromady při prezentaci akcionáře.3. schvaluje přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře, tedy ke dni konání valné hromady přechod všech 17 895 kusů kmenových akcií na majitele, emitovaných společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/akcie, z dosavadních minoritních akcionářů na hlavní akcionářku - p. Bohuslavu Kratochvílovou, r.č. 555713/0865, bytem Jihlava, Hosov 38, PSČ 586 01, a to za podmínek upravených ustanoveními §§ 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.4. stanovuje výši protiplnění za přechod všech ostatních účastnických cenných papírů dle ust. § 183i - 183n obchodního zákoníku na hlavní akcionářku v částce 1 746,34 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Takto stanovená výše protiplnění se neodchyluje od zdůvodnění výše protiplnění předloženého hlavní akcionářkou a od znaleckého posudku č. 477/55/05 ze dne 20. června 2005, vyhotoveného znalcem Ing. Otto Šmídou, Na Jezírku 628, 460 06 Liberec 6 a jde o protiplnění přiměřené.5. stanovuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionářka poskytne protiplnění ve výši Kč 1746,34 vlastníkům vykoupených akcií společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců od splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. ode dne předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Dosavadní vlastníci jsou povinni předložit společnosti v sídle společnosti listinné účastnické cenné papíry do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. zobrazit více skrýt více
 • 2. dubna 2007 - 19. června 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.3.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15 000 000,00 Kč (patnác... t miliónů korun českých), vydáním 15 000 (patnácti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie").Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům; těmito zájemci mohou být fyzické i právnické osoby, třetí osoby i stávající akcionáři společnosti.Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.Upisování s využitím přednostního práva:s využitím přednostního práva lze upsat všech 15 000 nových akcií; při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč 0,000069 (šedesát devět milióntin) jedné nové akcie, přičemž lze upisovat pouze celé akcie.Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých).Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zveřejnit v Hospodářských novinách a v Obchodním Věstníku informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií pro akcionáře, kteří vlastní akcie znějící na majitele, a doručit proti potvrzení o převzetí akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno, informaci o přednostním právu a oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet 5. (pátým) dnem od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 352898660257/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.Upisování předem určenými zájemci:Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - Bohuslavě Kratochvílové, r.č. 555713/0865, bytem Jihlava, Hosov čp. 38.Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,00 Kč (tisíc korun českých).Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií.Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 352898660257/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 1994 - 5. prosince 1997 : Cizojazyčné mutace obchodního jména:anglicky: CSAD Jihlava, PLCněmecky: CSAD Jihlava, A.G.francouzky: CSAD Jihlava, S.A.rusky: CSAD Jihlava, a.o.
 • 28. dubna 1992 - 6. srpna 1993 : Dozorčí rada:Ing. Přemysl H e r e j k, Praha 4, Zupkova 1393Ing. Vladimír F i n d e j s , Jihlava, S.K. Neumana 2Zdeněk L á n í k , Brtnice, Za špitálem 202
 • 28. dubna 1992 - 25. května 1993 : Je rozděleno na 84.650 akcií na majitele po 1.000,-- Kčsjmenovité hodnoty, 7.360 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovitéhodnoty
 • 28. dubna 1992 - 25. května 1993 : Právní forma společnosti: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů