Trendy

117 816 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

46 183 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

527 437 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.5.2016 Trnkova 3060/111, Líšeň, 628 00 Brno

Historické adresy

22.11.2013 - 27.5.2016 Trnkova 2781/111, Líšeň, 628 00 Brno
31.10.2013 - 22.11.2013 Trnkova 2781/111, Líšeň, 628 00 Brno
26.1.2012 - 31.10.2013 Brno, Trnkova 111, PSČ 62800
30.6.1993 - 26.1.2012 Brno, Trnkova 111
1.5.1992 - 30.6.1993 Brno, Bří. Mrštíků

46346074

DIČ

od 1.1.1993

CZ46346074

Datum vzniku

1. května 1992

Datová schránka

mshte2x

Historické názvy

1.5.1992 - 30.6.1993

Brno Diesel, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 743

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2007

24 139 201,21 Kč Kč

Historické jmění

25.7.2001 - 31.1.2007

4 139 201,21 Kč Kč

12.5.2000 - 25.7.2001

2 483 520 726 Kč

22.10.1997 - 12.5.2000

4 139 201 210 Kč

28.3.1997 - 22.10.1997

453 201 210 Kč

18.11.1994 - 28.3.1997

4 120 011 000 Kč

30.6.1993 - 18.11.1994

2 745 011 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

599762 / 0800

Historické provozovny

6.4.1994 - 31.3.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bří Mrštíků, 614 00, Brno - Brno-město

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. října 2015 : Na společnost Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 46346074, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Zetor CZ, s.r.o.
 • 13. října 2014 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 07.10.2014.
 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. října 1998 : Založení společnosti: Společnost byla založena dle § 172 ObchZpod obchodním jménem Brno Diesel,a.s. S účinností od 1.7.1993došlo ke změně obchodního jména na Zetor,a.s. v návaznos Založení společnosti: Společnost byla založena dle § 172 ObchZpod obchodním jménem Brno Diesel,a.s. S účinností od 1.7.1993došlo ke změně obchodního jména na Zetor,a.s. v návaznos...ti navložení části privatizovaného majetku státního podniku ZETOR dospolečnosti Brno Diesel,a.s. zobrazit více skrýt více
 • 30. června 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je o Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti,které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohotomajetku je o...bsaženo ve schváleném privatizačním projektustátního podniku Zbrojovka Brno. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 - 13. října 2014 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 10.06.2014.
 • 7. července 2010 - 1. července 2014 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne 8.6.2010.
 • 6. srpna 2013 - 29. října 2013 : Mimořádná valná hromada společnosti Zetor, a..s. konaná dne 25.července 2013 přijala následující usnesení: 1. Společnost HTC holding a.s., IČO: 313 42 141, se sídlem Bratislava, Do... brovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I. oddíl Sa, vložka číslo 508/B (dále jen „HTC holding a.s.“), osvědčila výpisem z majetkového účtu ze dne 11.6.2013 pořízeného Centrálním depozitářem a opisem ze seznamu akcionářů společnosti Zetor, a.s., IČO 463 46 074 se sídlem v Brně, Trnkova 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 743 (dále jen „Zetor, a.s.“) ze dne 13.6.2013, že má ve svém majetku následující akcie společnosti Zetor, a.s.: (A) 1.968.599 ks kmenových zaknihovaných akcií, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 0,11 Kč (B) 3.685.968 Ks kmenových zaknihovaných akcií,ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1,- Kč, (C) 19.983 ks kmenových, zaknihovaných akcií, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000,- Kč a (D) 1 ks kmenové, listinné akcie, ve formě na jméno, se jmenovitou hodnotou této akcie ve výši 151.250,- Kč, číslo akcie 01. 2. Určuje se, že společnost HTC holding a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“) hlavním akcionářem společnosti Zetor, a.s., neboť souhrnná jmenovitá hodnota akcií v majetku společnosti HTC holding a.s. odpovídá hodnotě ve výši 24.036.763,89 Kč, což představuje 99.58 % (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti Zetor, a.s., s tím, že s těmito akciemi je spojen zároveň podíl ve výši 99.58 % (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) na všech hlasovacích právech ve společnosti Zetor, a.s. 3. Podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku se rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry (akcie) vydané společnosti Zetor, a.s. vlastněné akcionáři společnosti Zetor, a.s. odlišnými od společnosti HTC holding a.s., přecházející na hlavního akcionáře, společnost HTC holding a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i až § 183n Obchodního zákoníku a tohoto usnesení. Vlastnické právo k aciím ostatních akcionářů přejde na společnost HTC holding a.s. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v v Obchodním věstníku (dále jen „Den přechodu“). Na hlavního akcionáře, společnosti HTC holding a.s., ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Zetor, a.s. jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 4. Určuje se, že výše protiplnění, kterou hlavní akcionář, společnost HTC holding a.s., poskytne ostatním akcionářům za jejich akcie společnosti Zetor, a.s. v důsledku jejich přechodu na hlavního akcionáře, je následující: (A) 1,93 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 0,11 Kč, (B) 17,58 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 1,- Kč, (C) 17.582,88 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 1.000,- Kč. 5. Přiměřenost výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Zetor, a.s. s příslušnou jmenovitou hodnotou je doložena znaleckým posudkem č. 2214-84/13 ze dne 12.6.2013 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znalcem, společnosti A&CE Consulting, s.r.o., IČO 441 19 097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, znalecký ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, č.j. M – 1165/2004, ve spojení s rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. 646/ 2011-OSD-ZN, pro znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění v oboru ekonomika. 6. Osvědčuje se, že hlavní akcionář, společnost HTC holding a.s., doložil potvrzením vydaným dne 24.7.2013 společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, se kterou společností HTC holding a.s. uzavřela smlouvu o zprostředkování výplaty protiplnění, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet banky za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. 7. Určuje se, že výplata protiplnění (včetně případného úroku) bude oprávněným osobám provedena společností Česká spořitelna, a.s., a to bez zbytečného odkladu po splnění podmínek ustanovení § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen, zejména písemným přípisem určené banky a na internetových stránkách společnosti Zetor, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2006 - 31. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti Zetor, a.s. přijala dne 11.12.2006 usnesení tohoto obsahu:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 4.139.201,21 Kč (slovy:... čtyři miliony sto třicet devět tisíc dvě stě jedna korun českých dvacet jedna haléřů) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 24.139.201,21 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sto třicet devět tisíc dvě stě jedna korun českých dvacet jedna haléřů), který bude splacen výhradně peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií, ve formě na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).3. Upisování všech nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Všechny nové akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO 313 42 141.4. Způsob upisování nových akcií v prvním kole:a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti;b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Zetor, a.s., tedy Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet dnem následujícím po dni, kdy bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen v oznámení o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; rozhodný den pro výkon přednostního práva se shoduje s prvním dnem lhůty pro vykonání přednostního práva a bude akcionářům oznámen v oznámení o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku;d) stanovení podílu jedné dosavadní akcie o určité jmenovité hodnotě na jedné nové akcii a stanovení počtu nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:i. podíl jedné dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 0,11 Kč (slovy: jedenáct haléřů) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 0,000531504;ii. podíl jedné dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 0,004831850;iii. na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 151.250,- Kč (slovy: sto padesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) lze upsat 730 celých nových akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a navíc podíl ve výši 0,817335647 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);e) upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 2410492/0800 (IBAN: CZ9108000000000002410492), který byl za tím účelem zřízen společností u České spořitelny, a.s.5. Způsob upisování nových akcií v druhém kole:a) v druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle obchodního zákoníku neúčinné, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO 313 42 141;b) předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny;c) místo pro upisování akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem, je sídlo společnosti Zetor, a.s., Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin;d) lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci; v případě, že usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebude v době doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno oznámit předem určenému zájemci počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručeným na adresu jeho sídla, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci do tří (3) dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva;e) upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle obchodního zákoníku neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);f) předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz nejpozději v poslední den lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 2410492/0800 (IBAN: CZ9108000000000002410492), který byl za tím účelem zřízen společností u České spořitelny, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 2. října 2006 - 5. ledna 2007 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 03.07.2006.
 • 31. října 2005 - 2. října 2006 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění schváleném valnou hromadou dne 21.06.2005.
 • 6. října 2004 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 29.06.2004.
 • 15. října 2003 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 18.06.2003.
 • 25. února 2003 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady, konané dne 26.6.2002
 • 22. září 2000 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 28.8.2000.
 • 1. září 2000 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 23.6.2000.
 • 8. února 2000 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 25.11.1999.
 • 11. listopadu 1999 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 30.8.1999.
 • 7. října 1998 - 2. října 2006 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoudne 28.8.1998.
 • 1. září 2000 - 25. července 2001 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 23.6.2000, osnížení základního jmění společnosti, za účelem úhrady ztráty, zdosavadních 2.483.520.000,- Kč na 4.139.201,- Kč a to sn... íženímjmenovité hodnoty akcií z 600,- Kč na 1,- Kč, akcií o jmenovitéhodnotě 66,- Kč na 0,11 Kč a akcie o jmenovité hodnotě90.750.000,- Kč na 151.250,- Kč. Lhůta pro předložení listinnýchakcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základníjmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2000 - 25. července 2001 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne23.6.2000 o záměru snížit základní jmění:
 • 21. července 2000 - 1. září 2000 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne29.6.2000 o záměru snížit základní jmění:
 • 21. července 2000 - 1. září 2000 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 23.6.2000, osnížení základního jmění společnosti, za účelem úhrady ztráty, zdosavadních 2.483.520.000,- Kč na 4.139.201,- Kč a to sní... ženímjmenovité hodnoty akcií z 600,- Kč na 1,- Kč, akcií o jmenovitéhodnotě 66,- Kč na 0,11 Kč a akcie o jmenovité hodnotě90.750.000,- Kč na 151.250,- Kč. Lhůta pro předložení listinnýchakcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základníjmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2000 - 1. září 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 29.6.2000.
 • 8. února 2000 - 12. května 2000 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne25.11.1999 o snížení základního jmění společnosti za účelemúhrady ztráty ze 4 139 201 210,- Kč na 2 483 520 726,- Kč a tosn... ížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000,- Kč na 600,- Kč, akciío jmenovité hodnotě 110,- Kč na 66,- Kč a akcie o jmenovitéhodnotě 151 250 000,- Kč na 90 750 000,- Kč. Lhůta propředložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutíspolečnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 14. ledna 1997 - 12. května 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne20.12.1996 o záměru snížit základní jmění společnosti za účelemúhrady ztráty ze 4 120 011 000 Kč na 453 201 210 Kč, a tosníže... ním jmenovité hodnoty akcií z 1 000 Kč na 110 Kč a akciejmenovité hodnoty 1 375 000 000 Kč na 151 250 000 Kč. Lhůta propředložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu záměruspolečnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 1997 - 7. října 1998 : Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanoudne 29.8.1997.
 • 14. ledna 1997 - 7. října 1998 : Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné válnéhromady konané dne 20.12.1996.
 • 14. ledna 1997 - 7. října 1998 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 27.9.1996.
 • 1. května 1992 - 7. října 1998 : V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady.
 • 1. května 1992 - 7. října 1998 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze ... 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Zbrojovka Brno ve smyslu par. 11odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státuna jiné osoby. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : 1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:zvýšení základního jmění o 3 686 000 000,-KčÚpis akcií nad částku na... vrhovaného zvýšení základního jmění nenípřípustný. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : 5. Splatit nově vydané akcie je přípustné pouze peněžitýmivklady. Upisovatel musí zaplatit 100% jmenovité hodnoty akciíupsaných vrámci 1. a 2. upisovacího kola nejpozději do 7praco... vních dní od upsání akcií a to bezhotovostním převodem nebovkladem v hotovosti na bankovní účet číslo 2401342/3300 uKonsolidační banky Praha, s.p.ú.Akcie upsané v souladu s § 167 odst.1 obchodního zákoníku musíbýt splaceny rovněž do 7 pracovních dní od upsání akcií a tobezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na uvedenýbankovní účet.Za den splacení se považuje den, kdy předmětná částka budepřipsána na určený účet ZETORU, a.s. nebo vložena v hotovosti napřepážce banky.Nesplatí-li upisovatel jim upsané akcie řádně a včas, je jejichupsání neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci 1. upisovacíhokola, lze upsat ve 2. upisovacím kole v rámci veřejného úpisu.Ve 2. upisovacím kole může upsat akcie i kterýkoliv dosava... dníakcionář, který se zúčastnil upisování akcií v 1. upisovacímkole. Lhůta pro upisování akcií ve 2. upisovacím kole začíná60. dnem a končí 74. dnem ode dne zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Proupsání akcií v 2. upisovacím kole platí časová priorita úpisu.Akcie, které nebudou upsány a splaceny v předchozích kolechmohou být podle § 167 obchodního zákoníku upsány a splacenyakcionáři nebo některými z nich, na základě oznámení v tisku.Pro takovéto upsání bude platit časová priorita úpisu, emisníkurz bude stejný jako v obou upisovacích kolech, tj. 100%jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : 2. upisovací kolo
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky na celékusy a to tak, že při číslovce 0 - 4 na prvním místě zadesetinnou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5 - 9... nahoru.Tohoto přednostního práva lze využít nejpozději do konce lhůtyprvního upisovacího kola.První upisovací kolo začíná 45.dnem a končí 59.dnem ode dnezápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě151 250 000,-Kč je možno upsat 1 230 158 ks nových akcií ojmenovité hodnotě 1 000,-Kč.
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 110,-Kčje možno upsat 0,89466 nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : V rámci 1. upisovacího kola mohou upsat akcie s využitímpřednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenovýchakcií ZETORU, a.s. k rozhodnému dni, tj. ke dni následujícímu pod... ni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku, a to v poměru, v jakém se jejich akciepodíleji na dosavadním základním jmění, tj. následovně. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : 4.1. upisovací kolo
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : 3. Úpis akcií proběhne ve dvou upisovacích kolech, 1. upisovacíkolo je určeno k výkonu přednostního práva na úpis akciímajiteli kmenových akcií ZETORU, a.s. dle ustanovení § 204aob... chodního zákoníku.Úpis proběhne v upisovacím místě v sídle společnosti ZETOR,a.s., Trnkova 111, Brno, vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod. vpracovních dnech a od 10.00 hod. do 12.00 hod. ve dnech, kterépřipadnou na soboty, neděle a státem uznané svátky, po dobukonání jednotlivých upisovacích kol. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : 2. Důvodem zvýšení základního jmění je finančnírestrukturalizace společnosti.
 • 2. května 1997 - 17. listopadu 1997 : Charakteristika nově vydávaných akcií:jmenovitá hodnota: 1 000,-Kč/1 akciepočet akcií: 3 686 000 ksdruh: kmenovéforma: akcie na jménopodoba: zaknihovanéemisní kurz: 100% jmenovité ... hodnoty pro obě upisovací kolaostatní údaje: nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1994 - 28. března 1997 : Akcie:42 468 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě1 895 657 ks akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě806 886 ks akcií na jm... éno jmenovité hodnoty 1 000,- Kčv zaknihované podobě1 ks akcie na jméno jmenovité hodnoty 1 375 000 000,- Kčv listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 7. února 1994 - 18. listopadu 1994 : Rozdělení základního jmění:- 42 468 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majitele,- 1 895 657 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jménov držení Fondu národního majetku ČR,- 80... 6 886 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 1993 : Základní jmění společnosti činí 849,354.000,-- Kčs (slovy:osmsetčtyřicetdevětmiliónůtřistapadesátčtyřitisícekorunčeskoslovenských).Zakladatel splatil 100 % základního jmění společn... osti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuZbrojovka Brno. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1992 - 30. června 1993 : Dozorčí rada:1) Ing. Jan S o c h o r , Brno - Lesná, Haškova 102) Josef K m e ť , Brno, Pražská 1143) Ing. Jiří K m e n t , Brno - Bystrc, Černého 38
 • 1. května 1992 - 30. června 1993 : Toto základní jmění je rozděleno na 42.468 akcií na majitelepo 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 806.886 akcií na jménopo 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů