Trendy

447 716 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 180 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

395 922 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.11.2015 U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov

Historické adresy

4.2.2013 - 4.11.2015 U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov
9.2.2004 - 4.2.2013 Moravský Krumlov, U Nádraží 894, PSČ 67201
29.4.1992 - 9.2.2004 Ivančice, Široká 1

46346431

DIČ

od 1.1.1993

CZ46346431

Datum vzniku

29. dubna 1992

Datová schránka

afef2wh

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 729

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.2.2013

108 497 000 Kč

Historické jmění

13.8.2012 - 4.2.2013

108 846 000 Kč

11.5.2010 - 13.8.2012

117 163 000 Kč

16.1.2008 - 11.5.2010

121 398 000 Kč

29.4.1992 - 16.1.2008

143 710 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Moravský Krumlov

Bankovní účty

zvěřejněno 15.4.2013

162818358 / 0600

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

7.7.2015 - 5.8.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • U Nisy 139, 463 31, Chrastava - Dolní Chrastava

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. ledna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. května 2015 : Na společnost RETEX a.s. jako nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění rozdělované společnosti HdG s.r.o. se sídlem U Nisy 139, Na společnost RETEX a.s. jako nástupnickou společnost přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením vyčleněná část jmění rozdělované společnosti HdG s.r.o. se sídlem U Nisy 139,... Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava, IČO: 627 38 127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, vložka 8476. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2015. zobrazit více skrýt více
 • 12. července 2013 : Předloženo úplné znění stanov ve znění rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov ze dne 21.6.2013.
 • 4. února 2013 : Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře „Holdingtex a.s., Brno, Lidická 2006/26, PSČ: 602 00, Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře „Holdingtex a.s., Brno, Lidická 2006/26, PSČ: 602 00,... IČO 292 78 007, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod zn. B 6346, vlastnící akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 90,01% na základním kapitálu společnosti s nimiž je spojen 90,01% podíl na hlasovacích právech, s výši protiplnění 852,-Kč za akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a ve výši 85.200,-Kč za akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis přijatého usnesení do obchodního rejstříku, uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k účastnickým akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní menšinoví vlastnici účastnických akcií společnosti akcie předají společnosti RETEX a.s. do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Předáním akcií vzniká dosavadním menšinovým vlastníkům právo na zaplacení protiplnění. Protiplnění a úrok, ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne přechodu vlastnických práv na hlavního akcionáře, poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu obchodník s cennými papíry, společnost EFEKTA CONSUTING, a.s., Brno-Trnitá, Křenová 478/72, IČO: 60717068, PSČ: 602 00.Protiplnění za akcie, ke kterým vzniklo zástavní právo bude řešeno dle § 183m odst. 4 obchodního zákoníku. Nepředloží-li dosavadní menšinoví vlastníci tyto akcie do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, případně v dodatečné lhůtě, společnost bude postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 11. května 2010 : V důsledku snížení základního kapitálu se mění stanovy společnosti v Článku 5.Základní kapitál se snižuje a činí 117.163.000,- Kč a v článku 6 Akcie se snižuje počet akcií ve jmeno V důsledku snížení základního kapitálu se mění stanovy společnosti v Článku 5.Základní kapitál se snižuje a činí 117.163.000,- Kč a v článku 6 Akcie se snižuje počet akcií ve jmeno...vité hodnotě 1.000,- Kč na 35.363 kusů. zobrazit více skrýt více
 • 17. srpna 2005 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 27.06.2005.
 • 13. února 2002 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 2.11.2001.
 • 8. září 2001 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 29.6.2001.
 • 3. dubna 1997 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 31.1.1997.
 • 23. října 1996 : Společnost se sloučila s obchodní společností XTEX, a.s. sesídlem v Syrovicích č.p. 143, IČO 63 49 32 76, Rg B 1843Krajského obchodního soudu v Brně, ke dni 23.10.1996.
 • 23. října 1996 : Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 28.6.1996.
 • 13. října 1995 : Ke dni 13.10.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 4, 23, 30,přijatá valnou hromadou dne 28.9.1995.
 • 14. září 1994 : Ke dni 2.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené adoplněné v čl. lO, 15, 17, 23, 25, 26.
 • 29. dubna 1992 : Základní jmění společnosti činí 143,710.000 Kčs (slovystočtyřicettřimilionysedmsetdesettisíc). Zakladatel splatillOO % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkl Základní jmění společnosti činí 143,710.000 Kčs (slovystočtyřicettřimilionysedmsetdesettisíc). Zakladatel splatillOO % základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkl...ádaného hmotného a dalšíhomajetku uvedeného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku RETEX, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 143.710 akciína majitele po l.OOO Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1992 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČRse sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na který přešelmajetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenováníčlenů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 - 19. ledna 2017 : Společnost předložila nové úplné znění stanov ve smyslu nové právní úpravy platné od 1.1.2014 Zák. č. 90/2012 Sb. o Obchodních korporacích.
 • 31. července 2014 - 19. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. července 2014 - 19. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 26. července 2007 - 16. ledna 2008 : Valná hromada dne 22.06.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z důvodů nápravy bilanční situace. Základní kapitál společnosti bude snížen formou úplatného vzetí a... kcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c obchodního zákoníku, a to za úplatu ve výši 100,-Kč za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a za úplatu ve výši 10.000,-Kč za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu. Maximální výše snížení základního kapitálu bude činit 40.000.000,-Kč.Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v takovém rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v rozsahu celkového počtu akcií společnosti, které společnost nabude na základě veřejného návrhu, zaúčtována na vrub účtu Základní kapitál. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií bude vypořádán ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy.Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti bude činit tři měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1992 - 1. února 1994 : Způsob jednání jménem společnosti:Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, a nebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl p... ředstavenstvem písemně pověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebosamostatně jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. dubna 1992 - 1. února 1994 : Dozorčí rada společnosti:- Ing. Miloš H o l u b , Brno, Veleckého 18- Ing. Pavla B e n d o v á , Praha 9, V odskalí 78- Jiří Š i r o k ý , Ivančice, Oslavanská 64
 • 29. dubna 1992 - 1. února 1994 : Právní forma společnosti: akciová společnost
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů