Trendy

20 694 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-2 171 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

8 869 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.9.2014 Mostecká 2715/47, 586 01 Jihlava

Historické adresy

6.8.2001 - 15.9.2014 Jihlava, Mostecká 2715/47, PSČ 58601
12.5.1995 - 6.8.2001 Jihlava, Mostecká 47
30.4.1992 - 12.5.1995 Jihlava, Rantířovská 7

46346678

DIČ

od 1.1.1993

CZ46346678

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

e8zgs25

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 739

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.9.1997

10 026 000 Kč

Historické jmění

27.8.1993 - 16.9.1997

10 026 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1301681 / 0100

Historické provozovny

28.3.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mostecká 2715/47, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. ledna 2017 : Valná hromada společnosti Uhelné sklady Jihlava a.s. přijala dne 19.01.2017 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů v tomto znění: Řádná valná hromada Valná hromada společnosti Uhelné sklady Jihlava a.s. přijala dne 19.01.2017 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů v tomto znění: Řádná valná hromada ...určuje, že hlavním akcionářem společnosti Uhelné sklady Jihlava a.s., se sídlem Mostecká 2715/47, 586 01 Jihlava, IČ: 46346678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 739 (dále také jen Společnost) je v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen ZOK) společnost PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 1984, PSČ 75002, IČ: 47669624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5003 (dále také jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem těchto akcií: 9703 ks (slovy: devět tisíc sedm set tři) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pořadovými čísly A00001 A08605, A08612 A08626, A08645 A08926, A08938 A08975, A08980 A09001, A09006 A09065, A09099 A09127, A09163 A09171, A09288 A09317, A09328 A09331, A09365 A09394, A09431 A09434, A09442 A09443, A09454 A10026, se kterými je spojeno celkem 9703 (slovy: devět tisíc sedm set tři) hlasů. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a to v jejich souhrnné jmenovité hodnotě 9.703.000,- Kč (slovy: devět milionů sedm set tři tisíc korun českých), což představuje podíl 96,78 % (slovy: devadesát šest celých sedmdesát osm setin procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným požadovat přechod ostatních akcií Společnosti na něho jako Hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK. Řádná valná hromada rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií Společnosti takto:Všechny kmenové akcie Společnosti na jméno, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. akcie Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, přecházejí za podmínek stanovených v ustanovení § 375 a násl. ZOK a tímto usnesením na Hlavního akcionáře, tj. na společnost PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 1984, PSČ 75002, IČ: 47669624, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5003. Ve smyslu ustanovení § 385 ZOK uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře (dále jen Den přechodu akcií). Byly-li zástavou akcie Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, ke kterým přešlo vlastnické právo na Hlavního akcionáře, zástavní právo okamžikem přechodu vlastnického práva zaniká. Na zástavního věřitele, který drží zastavenou akcii Společnosti, se přiměřeně použijí § 386 a 387 ZOK. Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí podle § 376 ZOK: (i) částku ve výši 752,74 Kč (slovy: sedm set padesát dva korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 1621/71/16 zpracovaným Ing. Ottou Šmídou, znalcem z oboru ekonomika, Na jezírku 628, 460 06 Liberec 6. Protiplnění bude ve smyslu ustanovení § 388 ZOK zvýšeno o úroky ve výši úroků obvyklých ke Dni přechodu akcií podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a to ode Dne přechodu akcií (dále jen Úroky). Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění a Úroků tak, že protiplnění spolu s Úroky bude dosavadním akcionářům Společnosti, resp. oprávněným osobám ve smyslu § 389 ZOK, poskytnuto ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených v ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tj. poté, co budou podle ustanovení § 387 ZOK Společnosti předány (předloženy) akcie Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 15. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 30. dubna 1992 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého ná Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodníhozákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR sesídlem v Praze 1, Gorkého ná...m.32, na který přešel majetekstátního podniku Uhelné sklady Jihlava.V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylorozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členůpředstavenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. dubna 1992 - 27. srpna 1993 : Základní jmění společnosti činí 10.026.000,-KčsZakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v za... kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuUhelné sklady Jihlava.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 10 026 akcií najméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 1992 - 27. srpna 1993 : Dozorčí rada společnosti:Miloš Kadlec, Na vrchu 15, JihlavaMilada Zerzánková, Královský vršek 30, JihlavaFrantišek Bruna, Vrchlického 17, Jihlava
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů