Trendy

862 865 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

56 586 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

564 253 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 18.3.2013 Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno

Historické adresy

18.4.2008 - 18.3.2013 Brno, Cejl 50, PSČ 65660
8.4.2008 - 18.4.2008 Brno, Cejl 157/50, PSČ 65660
29.8.2003 - 8.4.2008 Brno, Cejl 50, okres Brno-město, PSČ 65660
30.4.1992 - 29.8.2003 Brno, Cejl 48/50, okres Brno-město, PSČ 65660

46346996

DIČ

od 1.1.1993

CZ46346996

Datová schránka

n3ir5pg

Historické názvy

8.4.2008 - 10.4.2008

Brno Medical Technic s.r.o.

28.8.1998 - 8.4.2008

BMT a.s.

4.6.1993 - 28.8.1998

BMT Brněnská medicínská technika, a.s.  Zkratka: BMT a.s. Brno

30.4.1992 - 4.6.1993

Chirana BMT Brno a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 757

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 8.4.2008

180 000 000 Kč

Historické jmění

3.2.1998 - 8.4.2008

166 939 200 Kč

26.8.1994 - 3.2.1998

216 742 728 Kč

30.4.1992 - 26.8.1994

170 418 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2013

3000001867 / 8040

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Historické provozovny

23.9.1992 - 6.11.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Cejl 157/50, 656 60, Brno - Zábrdovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. dubna 2008 - 20. října 2010 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28. března 2008 změnila společnost BMT a.s. právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Br... no Medical Technic s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 15. dubna 1993 - 8. dubna 2008 : Prokurista se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojísvůj podpis podle podpisového vzoru s dodatkem označujícímprokuru.
  • 30. dubna 1992 - 8. dubna 2008 : Zakladatel splatil lOO % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je... obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuChirana Brno. zobrazit více skrýt více
  • 30. dubna 1992 - 8. dubna 2008 : Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l,... Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby.V základatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
  • 3. října 2007 - 23. listopadu 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti BMT a.s. přijala dne 25.září 2007 následující usnesení:Valná hromada společnosti BMT a.s. schvaluje:1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědču... jící identitu hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti BMT a.s., IČ: 463 46 996, se sídlem Česká republika, Brno, Cejl 50, okres Brno-město, PSČ 656 60, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 757, (dále i "Společnost") je obchodní společnost MMM Münchener Medizin Mechanik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, zápis v obchodním rejstříku Obvodového soudu Mnichov, oddíl B, číslo 3594 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 25. září 2007, je vlastníkem celkem 150.122 ks (slovy: jedno sto padesát tisíc jedno sto dvacet dva kusů) listinných akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), a 107.814 ks (slovy: jedno sto sedm tisíc osm set čtrnáct kusů) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), což představuje 92,705% (slovy: devadesát dva celých sedm set pět setin procenta, zaokrouhleno na tři desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií.Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti dne 11. června 2007. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 9. srpna 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v § 183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do tří měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením § 183n odst. 3 obchodního zákoníku.Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i "ostatní akcionáři").3. Výše protiplněníHlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 775,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých).Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 170-9/2007 ze dne 13. července 2007, vypracovaným Ing. Liborem Bučkem, se sídlem Staré Město, Trávník 2083, PSČ 686 03, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti.Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti posoudila Česká národní banka, která svým rozhodnutím č.j. Sp/544/204/2007, 2007/11491/540, ze dne 17. července 2007, právní moc 25. července 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře.4. Poskytnutí protiplněníHlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti anebo zplnomocněnému zástupci, kterým je obchodník s cennými papíry, společnost FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ 760 01, do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře obchodník s cennými papíry.Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů:1) osobně u obchodníka s cennými papíry na adrese FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin,2) zasláním poštou na vlastní nebezpečí na adresu obchodníka s cennými papíry: FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01,3) osobně v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin.Při osobním předání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. V případě zaslání akcií poštou na adresu obchodníka s cennými papíry je třeba vyplnit tiskopis žádosti o poskytnutí protiplnění a ověřit na něm úředně svůj podpis. Tiskopis s úředně ověřeným podpisem je třeba zaslat společně s akciemi. Tento tiskopis je k dispozici ostatním akcionářům na této mimořádné valné hromadě Společnosti, u obchodníka s cennými papíry, v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti www.bmt.cz.Protiplnění bude vypláceno dle volby ostatních akcionářů buď převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Neodevzdá-li ostatní akcionář své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění.Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak.Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry; tuto skutečnost doložil písemným potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 20. září 2007 a písemným potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a.s., která zvláštní účet pro složení a výplatu protiplnění vede. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů