Trendy

21 735 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 996 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

96 366 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.1.2018 Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno

Historické adresy

27.5.2016 - 20.1.2018 Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno
14.2.2012 - 27.5.2016 Brno, Opuštěná 4, PSČ 60200
30.4.1992 - 14.2.2012 Brno, Opuštěná 4

46347151

DIČ

od 1.1.1993

CZ46347151

Datum vzniku

30. dubna 1992

Datová schránka

w3epczk

Historické názvy

30.4.1992 - 20.9.1993

ČSAD Brno-město a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 760

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.12.2008

84 000 000 Kč

Historické jmění

20.3.2006 - 2.12.2008

128 826 000 Kč

26.5.1993 - 20.3.2006

172 355 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

4010019141 / 6800

Historické provozovny

21.6.1993 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Opuštěná 227/4, 656 25, Brno - Trnitá

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. ledna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. prosince 1999 - 2. října 2009 : Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změnschválených valnou hromadou 6.8.1999.
 • 21. října 1998 - 2. října 2009 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou24.7.1998.
 • 4. srpna 1997 - 2. října 2009 : Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou dne16.6.1997.
 • 13. srpna 1996 - 2. října 2009 : Valná hromada přijala nové znění stanov ze dne 19.7.1996.
 • 13. srpna 1996 - 2. října 2009 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku ČSAD Brno - město, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 19. října 1995 - 2. října 2009 : Ke dni 19.10.1995 byly předloženy stanovy upravené v čl.6.
 • 30. dubna 1992 - 2. října 2009 : Den vzniku: 1. května 1992
 • 30. dubna 1992 - 2. října 2009 : Založení společnosti :Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého... náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne27. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 30. května 2008 - 2. prosince 2008 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ČSAD Brno holding, a.s. takto:- základní kapitál společnosti bude snížen o pevnou částku, z částky 128.826.000,- Kč... na částku 84.000.000,- Kč, tj. o částku 44.826.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů osm set dvacet šest tisíc korun českých)- snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím 44826 kusů akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to na úplatné vzetí akcií z oběhu- důvodem snížení základního kapitálu je zprůhlednění akcionářské struktury společnosti- částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení akcionářům- veřejný návrh smlouvy bude návrhem na úplatné vzetí akcií z oběhu, výše úplaty bude 1.160,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž tato úplata je splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nesmí předcházet dnu zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku- představenstvo společnosti je povinno učinit veřejný návrh smlouvy způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady do třiceti dnů po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku- lhůta pro přijetí veřejného návrhu smlouvy akcionářem činí čtyři týdny ode dne doručení návrhu- jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, tj. částky 44.826.000,- Kč, bude základní kapitál společnosti snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, představenstvo společnosti je potom pověřeno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 29. srpna 2005 - 20. března 2006 : Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o akcie společnosti získané vzetím z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Základní kapitál společnosti je sní... žen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, tj. v počtu do 57.714 kusů (slovy: padesát sedm tisíc sedm set čtrnáct kusů) v celkové hodnotě do 57.714.000,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je zprůhlednění akcionářské struktury společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení akcionářů. Veřejný návrh smlouvy bude návrhem na úplatné vzetí akcií z oběhu, výše úplaty bude 1.160,-- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto šedesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií je do tří měsíců ode dne zápisu výše sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je pověřeno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přidat veřejný návrh smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 13. srpna 1996 - 21. října 1998 : Akcie: 172 355 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kčs omezenou převoditelností. Převod těchto akcií je účinný pouzes písemným souhlasem představenstva.
 • 1. července 1996 - 13. srpna 1996 : Akcie: 168.908 na jméno ve jmenovité hodnotě l.OOO,- Kčs omezenou převoditelností. Převod těchto akcií je účinný pouzes písemným souhlasem představenstva.
 • 26. května 1993 - 13. srpna 1996 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeo... bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku ČSAD Brno - město, s.p. zobrazit více skrýt více
 • 12. října 1994 - 1. července 1996 : Akcie:168 908 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 • 12. října 1994 - 19. října 1995 : 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 447 000,- Kčse zvláštními právy
 • 26. května 1993 - 12. října 1994 : Akcie:168.908 akcií jmenovité hodnoty 1.000,-- Kč, na jméno1 akcie jmenovité hodnoty 3,447.000,-- Kč se zvláštnímiprávy
 • 30. dubna 1992 - 20. září 1993 : Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednápředstavenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva,anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu b... ylpředstavenstvem písemně pověřen.Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společněvšichni členové představenstva, nebo společně předseda nebomístopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatnějeden člen představenstva, který k tomu byl předtavenstvempísemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otiskurazítka společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 26. května 1993 : Základní jmění společnosti : Základní jmění společnosti činí172.355.000 kčs /slovy;stosedmdesátdvamilionůtřistapadesátpěttisíc/. Zakladatel splati100% základního jmění společnost... i, které je představováno cenouvkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelskélistině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schválenémprivatizačním projektu státního podniku CSAD Brno-město, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 75.836 akcií namajitele po 1.000 kčs jmenovité hodnoty a na 93.072 akcií najméno po 1.000 kčs jmenovité hodnoty a jednu akcii na jméno sezvláštními právy o jmenovité hodnotě 3.447.000 kčs. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů