Trendy

2 946 688 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

57 616 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

3 265 600 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

2 250

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 16.5.2017 Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Historické adresy

6.6.2014 - 16.5.2017 Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
5.6.2014 - 6.6.2014 Strojírenská , 591 71 Žďár nad Sázavou
1.9.2005 - 5.6.2014 Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6, PSČ 59171
30.4.1992 - 1.9.2005 Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6

46347160

DIČ

od 1.1.1993

CZ46347160

Datová schránka

5bjcisp

Historické názvy

30.4.1992 - 27.2.2015

ŽĎAS, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 766

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.5.1993

1 395 303 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Bankovní účty

zvěřejněno 20.5.2017

CZ3667000004061096211105

... více účtů (celkem 16) najdete zde

Provozovny

od 14.7.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Veselská 1087/62, 591 01, Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. května 1993 : Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje o...bsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Žďárské strojírny a slévárny. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 : Založení společnosti : Akciová společnosti byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jdiným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorké Založení společnosti : Akciová společnosti byla založena podlepar. 172 Obchodního zákoníku. Jdiným zakladatelem společnosti jeFond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorké...ho náměstí32, na který přešel majetek státního podniku Žďárské strojírny aslévárny ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., opodmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne28. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. ledna 2006 - 3. srpna 2006 : Valná hromada společnosti ŽĎAS, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastni... ctví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Železiarne Podbrezová a.s., se sídlem Kolkáreň 35, Podbrezová 976 81, Slovenská republika, IČO: 31 562 141, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sa, vložka 69/S ( dále jen "hlavní akcionář" ), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( dále jen "den účinnosti" ). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 28.11.2005, a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 1.256.481 kusů akcií na majitele, o jmenovité hodnotě po 1000,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 90.05% na základním kapitálu společnosti.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 570 Kč ( slovy: pět set sedmdesát korun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržné výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracováným Ing. Petrem Šímou, ze dne 25.10.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, tj. protiplnění ve výši 570 Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, je přiměřená hodnotě akcií společnosti."Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde dnem účinnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcionářům nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zápisu přechodu vlastnického práva, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2003 - 28. července 2004 : Společnost předložila stanovy v novém znění, schválenémimořádnou valnou hromadou dne 16.9.2002.
 • 3. srpna 2000 - 28. července 2004 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou dne 21.6.2000.
 • 18. srpna 1999 - 28. července 2004 : Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnouhromadou 23.6.1999.
 • 23. července 1998 - 28. července 2004 : Společnost se řídí stanovami doplněné rozhodnutím valné hromadydne 24.6.1998.
 • 17. října 1997 - 28. července 2004 : Předloženy stanovy v novém znění schválené valnou hromadou27.6.1997.
 • 20. července 1995 - 28. července 2004 : Ke dni 20.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 14, přijatávalnou hromadou dne 15.6.1995.
 • 13. června 1994 - 28. července 2004 : Ke dni 20.4.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené včl. 4,9,14.
 • 7. května 1993 - 28. července 2004 : Podle usnesení valné hromady ze dne 2. října 1992 se schvalujezměna stanov v čl. 4 - předmět podnikání, čl. 5 - základníjmění společnosti, čl. 9 - postavení a působnost valnéhroma... dy, čl. 13 rozhodování valné hromady, čl.14 - postavenía působnost představenstva, čl. 15 - složení, ustanovení afunkční období představenstva, čl. 17 - zasedání představenstva,čl. 18 - rozhodování představenstva, čl. 23 - složení,ustanovení a funkční období dozorčí rady, čl. 34 - ročníuzávěrka, čl. 37 - rezervní fond. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 1992 - 7. května 1993 : Základní jmění společnosti činí 1.338.105.000 kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které je představovánocenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného ... vzakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podniku Žďárskéstrojírny a slévárny.Toto základní jmění je rozděleno na 1.338.105 akcií na majitelepo 1000 kčs jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů